Dynamiczny wzrost przepustowość prywatnych połączeń na brzegu sieci w regionie EMEA

Według najnowszego wydania raportu Global Interconnection Index (GXI) opublikowanego przez firmę Equinix, przepustowość prywatnych połączeń na brzegu sieci w regionie EMEA będzie rosła o 51% rocznie (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu). Natomiast całkowita przepustowość wyniesie ponad 13 300 Tb/s, co odpowiada 53 zetabajtom danych przesyłanych w ciągu roku.

Raport Global Interconnection Index, publikowany co roku przez firmę Equinix, prezentuje wnioski przydatne w realizacji strategii cyfrowego przedsiębiorstwa, oparte na monitorowaniu, pomiarze i prognozowaniu wzrostu przepustowości połączeń bezpośrednich (interconnection), czyli całkowitej pojemności łączy udostępnianych na potrzeby prywatnej, bezpośredniej wymiany danych, z udziałem różnych partnerów i dostawców, w rozproszonych punktach wymiany informacji.

W Europie skumulowany roczny wskaźnik wzrostu wynosi obecnie 51%, zatem tempo transformacji cyfrowej jest już większe niż w Ameryce Północnej (46%). Na czele statystyk znajduje się Ameryka Łacińska (63%), a tuż za nią plasuje się region Azji i Pacyfiku (56%).

Zobacz również:

  • Chiny budują kosmiczną sieć telekomunikacyjną
  • Sztuczna inteligencja zmieni sektor finansów i ubezpieczeń

Wyniki kształtują się nieco inaczej, jeśli weźmiemy pod uwagę plany rozwoju. Rozszerzenie działania na nowe sieci metropolitalne planuje 55% przedsiębiorstw w regionie EMEA — w innych częściach świata plany są bardziej ambitne (obie Ameryki — 69%, region Azji i Pacyfiku — 65%). W przypadku Polski wartość ta kształtuje się znacznie powyżej średniej europejskiej – takie plany ma 68% decydentów IT. 75% badanych do realizacji tych planów rozwoju zamierza wykorzystać połączenia wirtualne – ponownie to wartość znacznie wyższa niż średnia dla regionu EMEA wynosząca 63%.

A oto podstawowe ustalenia zawarte w raporcie GXI.

1. Możliwość wymiany dużych ilości danych za pomocą połączeń bezpośrednich jest kluczowym warunkiem sukcesu w warunkach gospodarki cyfrowej

2. Odległość jest czynnikiem w największym stopniu obniżającym wydajność działania cyfrowego przedsiębiorstwa

3. Czołowe przedsiębiorstwa uzyskują przewagę nad konkurencją dzięki zastosowaniu kombinacji podstawowych modeli wdrożenia połączeń bezpośrednich.

Z kolei według odrębnego, niezależnego badania zrealizowanego na zlecenie Equinix wśród decydentów IT w Polsce, czterech na dziesięciu badanych (39%) uważa, że połączenia bezpośrednie są głównym czynnikiem umożliwiającym przeprowadzenie transformacji cyfrowej. Wskaźnik ten kształtuje się na podobnym poziomie w całym regionie EMEA.

Raport Global Interconnection Index jest jedyną analizą branżową, która prezentuje prognozy wykorzystania przepustowości połączeń bezpośrednich do roku 2022. Raport przedstawia stan rynku i zawiera analizę profili wdrożeń u tysięcy uczestników cyfrowego ekosystemu z całego świata, korzystających z usług kolokacyjnych centrów przetwarzania danych niezależnych od operatora.

Cały raport znajduje się tutaj.

Źródła: mondaypr, Equinix

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200