Dynamiczne udostępnianie serwerów w sieci

Dynamiczne udostępnianie (provisioning) serwerów jest obszarem zarządzania szczególnie polecanym dla efektywnego użytkowania serwerów, mocy przetwarzania i pamięci masowej dostępnych w infrastrukturze IT.

Typowy przykładem może być serwer aplikacyjny wyjątkowo mocno obciążany dużym ruchem w przypadkach specjalnych promocji uruchamianych przez dział marketingu. Chociaż obciążenie takie jest tymczasowe, to jednak koniecznym jest udostępnienie zasobów zapewniających dobrą obsługę klienta.

Niektóre organizacje IT tworzą pulę rezerwowych serwerów, które nie są normalnie używane, ale mogą być szybko wyposażone w odpowiedni system operacyjny oraz oprogramowanie serwerowe i aplikacyjne, a następnie podłączone online w celu rozładowania ruchu szczytowego. Chociaż można takie czynności wykonać ręcznie, z pewnym zakresem automatyzacji, istnieje także potencjalna możliwość szerszego zastosowania technologii dynamicznego udostępniania serwerów.

Zobacz również:

  • HPE zaprezentowało serwer nowej generacji HPE ProLiant RL300 Gen11
  • Aplikacja Inperly Billenium z e-dowodem osobistym

Jednym z takich narzędzi jest wirtualizacja. Podstawowa przesłanką wirtualizacji jest tworzenie puli zasobów, które mogą być używane i zwracane w miarę potrzeb, jakie pojawiają się w infrastrukturze IT. Zamiast przydzielać specyficzne zadanie specyficznej maszynie, zadania są przydzielane do wirtualnej puli zasobów i wykonane tam, gdzie są zapewnione optymalne osiągi. Chociaż sama koncepcja wydaje się być prosta, to jednak jej realizacja jest problemem dość złożonym.

Nie jest bowiem sprawą prostą losowo przyporządkować zadanie serwerom, które mają nadmiarowe możliwości. Obciążenie i osiągi zależą od innych aplikacji, które mogą w tym czasie już pracować na potencjalnych serwerach. Jeżeli aplikacja przydzielona zostanie do tego samego serwera, który obsługuje dane dla aplikacji intensywnie z nich korzystających, to wydajność może okazać się niedostateczna. Trzeba więc brać pod uwagę aplikacje pracujące w systemie, jak również dynamiczną synchronizację aplikacji - czy pracują one w nocy, czy też w tym samym czasie co inne aplikacje, wymagające sporych zasobów.

Ponadto nie wszystkie zasoby są podobne. Pod uwagę muszą być brane także: koszt zasobu, techniczne możliwości zasobu i jego wydajność. I tak typ używanej pamięci masowej charakteryzuje się określonym kosztem, jak również specyficzną technologią, która może wpływać na decyzje wyboru dla określonych zastosowań. Taśma magnetyczna jest zdecydowanie tańszym nośnikiem, ale za to dużo wolniejszym w dostępie do informacji w porównaniu ze składowaniem na dysku.

Innym czynnikiem, jaki trzeba wziąć pod uwagę, jest integracja systemu udostępniania z innymi systemami zarządzania. Dynamiczne udostępnianie nie może być wykonywane w próżni. Niedawno nabyta przez Tivoli technologia firmy Think Dynamics wprowadza poziom aranżacji łączący razem różne systemy udostępniania.

Istnieje też aspekt automatyzacji, który dotyczy części operacyjnej udostępniania, uwzględniany m.in. w produktach takich jak Opsware, Veritas OpForce, HP UDC. Pozwala to centrom danych i organizacjom z dużą liczbą serwerów skorzystać z zalet zautomatyzowanego udostępniania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200