Dynamics 6.0 trafi na rynek w czerwcu br.

Great Plains Software (GPS) pominęła w Polsce wydaną w ub.r. w USA wersję 5.5 DyNamics. Obecnie przygotowuje się do udostępnienia na polskim rynku kolejnej, szóstej wersji systemu. Jak twierdzi producent, w nowej wersji pojawiło się ok. 100 zmian. Dotyczą one zarówno funkcji biznesowych, jak i interfejsu użytkownika.

Nowy DyNamics jest wyposażony w interfejs upodabniający go do aplikacji pakietu Microsoft Office. W każdej chwili można skorzystać z funkcji szybkiego wyszukiwania.

Za rączkę

W poprzednich wersjach systemu automatyzacja operacji wymagała pisania odpowiednich skryptów w środowisku Visual Basic For Applications. Nową wersję DyNamics wyposażono w dużą liczbę kreatorów ułatwiających np. tworzenie raportów, cenników, eksportowanie i importowanie danych.

DyNamics w wersji 6 jest zgodny z Windows 2000. Zapytania i procedury systemu zoptymalizowano pod kątem bazy SQL Server 2000. Umożliwia on już tworzenie raportów w formacie XML i ich eksport do postaci kostek wielowymiarowych.

System wyposażono w aplikację o nazwie Serwer Procesów, która umożliwia rozproszenie zadań obliczeniowych na różne komputery działające w sieci lokalnej. Każdemu procesowi, np. drukowaniu czy księgowaniu, można na stałe przypisać określony komputer lub serwer. System potrafi też samodzielnie odnaleźć w sieci najmniej obciążoną stację roboczą i na niej wykonać przetwarzanie.

Bardziej korporacyjnie

Wszystkie moduły nowej wersji systemu wspierają wielowalutowość rozliczeń wraz z funkcją tzw. triangulizacji. Zestawienia, raporty, cenniki itd. można tworzyć w dowolnej walucie.

Od października 2000 r. DyNamics jest oferowany w 2 wersjach: DyNamics - dla 20 użytkowników oraz eEnterprise - dla ponad 20 stanowisk. Większość rozszerzeń funkcjonalnych dotyczy właśnie wersji eEnterprise.

Nowością jest moduł tzw. rozliczeń korporacyjnych. Dzięki niemu oddziały terenowe mogą m.in. przyjmować płatności za faktury wystawione na centralę, i odwrotnie. Jest tu również możliwość zaksięgowania jednej transakcji w rozbiciu na wiele firm. Wprowadzono też system praw dostępu do poszczególnych kont księgowych.

Nowy DyNamics umożliwia też śledzenie dokumentów i przeprowadzanie analiz dotyczących konkretnego projektu, np. inwestycji, za pomocą specjalnych kodów - bez potrzeby rozszerzania istniejącego planu kont. Ma także system tzw. alertów biznesowych.

Pod koniec roku pojawią się poprawki, dotyczące obsługi handlu elektronicz- nego, m.in. współpraca z MTS i COM+, automatyzacja składania zamówień do dostawców na podstawie zamówień klientów, obsługa WAP, a także publi- kowanie aktualizowanych w czasie rzeczywistym informacji z systemu w sieci WWW. Zostanie też wprowadzone narzędzie do wymiany danych z oprogramowaniem do bankowości elektronicznej, np. w celu automatycznego kojarzenia numerów dokumentów z numerami wyciągów bankowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200