Dylematy operatorów

Lekarstwo czy strategia

Jednym z oczekiwanych ruchów na europejskim rynku telekomunikacyjnym jest konsolidacja operatorów. Pierwszy, jakościowo nowy precedens stworzony został przez Telię i Sonerę (operatorzy narodowi odpowiednio: Szwecji i Finlandii). Ostatnia z tych firm to zaprawiony w innowacyjnym podejściu do rynku operator z dużymi ambicjami. Małżeństwo z rozsądku skandynawskich potentatów może doprowadzić do wytyczenia szerszego modelu strategicznego. Poprzednie próby połączeń na europejskim rynku raczej kończyły się niepowodzeniem. Oczywiście niechęć Unii Europejskiej do tego typu związków operatorów narodowych budzi obawy, czy ten skandynawski model może się upowszechnić.

Można się spodziewać, że wiele przedsięwzięć operatorzy będą realizować wspólnie, np. w zakresie rozbudowy infrastruktury UMTS czy sieci transkontynentalnych. Apetyt na konsolidacje jest studzony wyborami operatorów, którzy porzucają swoje ambicje odgrywania roli globalnych graczy. Przykładem jest BT, jeszcze tak niedawno ogłaszające wspólnie z AT&T triumf wspólnego globalnego przedsięwzięcia Concert, które, jak wiadomo, zakończyło się niepowodzeniem. BT skupia się teraz na swoim rynku, stanowiącym dla niego centrum przychodów, jednocześnie odkładając plany o potędze globalnej. Wnioski płynące z analizy niepowodzenia tego typu przedsięwzięć mogą być ważnym składnikiem strategii nie tylko telekomów.

Komórkowa substytucja

Proces, który można zaobserwować na wszystkich rynkach telekomunikacyjnych, to coraz wyraźniejsze zastępowanie telefonii stacjonarnej komórkową. Rozwój tej ostatniej powoduje, że ruch telekomunikacyjny przenosi się w coraz większym stopniu z platformy stacjonarnej na komórkową. Proces ten nasila się w momencie przekroczenia poziomu penetracji telefonii komórkowej ponad telefonię stacjonarną. Zmieniają się zachowania klienta, który coraz bardziej ceni mobilność i łatwość w dostępie do usług telekomunikacyjnych. Migracja ruchu wywołuje spadek przychodów w tradycyjnych segmentach - głównie w obszarze ruchu lokalnego. Zmienia się również system rozliczeń międzyoperatorskich. Telefon komórkowy jako podręczne narzędzie kontaktu wypiera tradycyjną usługę PSTN.

Dla grup telekomunikacyjnych skupionych wokół operatora narodowego istotne stają się: zarządzanie procesem substytucji i budowanie konwergencji między tymi dwiema platformami. Proces konwergencji może dotyczyć wielu płaszczyzn - od wprowadzenia tzw. number area zone do wspólnej oferty w ramach pakietu usług, fakturowania i obsługi klienta. Sposób podejścia do realizacji tego procesu i wspólne zarządzanie klientem od strony usług stacjonarnych i komórkowych to podstawowe elementy w strategiach operatorów europejskich. Będzie on stanowić pierwszy krok do budowy przyszłej bazy abonentów online.

Grzegorz Stanisławski jest dyrektorem Departamentu Rozwoju Biznesowego i Analiz Strategicznych w Telekomunikacji Polskiej.


TOP 200