Dwusystemowe analizatory Agilent

Agilent Technologies oferuje nową rodzinę analizatorów transmisji cyfrowej - J2126A/27A Transmission Test Sets - przeznaczoną do instalacji i utrzymania optycznych sieci transportowych.

Agilent Technologies oferuje nową rodzinę analizatorów transmisji cyfrowej - J2126A/27A Transmission Test Sets - przeznaczoną do instalacji i utrzymania optycznych sieci transportowych.

Oferowane są dwa analizatory o przepływnościach: do 10 Gb/s i 2,5 Gb/s, pracujące dwusystemowo (SDH/SONET). Są lekkie (co ułatwia pracę w terenie), mają obudowę odporną na wilgoć i udary, wysokiej klasy wyświetlacz, zainstalowaną pomoc dla użytkownika.

Zobacz również:

 • Smartfony Android: tych darmowych programów antywirusowych należy się wystrzegać
 • Co z tym 5G
 • Mozilla przeprasza za wpadkę z dodatkami
 • Innowacją zastosowaną w tej klasie przyrządów jest technologia testowania wszystkich kanałów cyfrowych jednocześnie. Testery umożliwiają pomiar 192 ścieżek w sygnale SDH/SONET, zapewniając służbom instalacyjnym i serwisowym szybkie uruchomienie i diagnostykę usterki w sieci.

  W nowych systemach transmisyjnych stosuje się procedury przesunięć jednostek administracyjnych, usuwania kanałów nie wyposażonych w celu optymalizacji pasma i zwiększenia przepływności.

  Jednoczesny monitoring wszystkich kanałów eliminuje konieczność żmudnego, sekwencyjnego testu pojedynczych kanałów, przy czym zachowuje dokładność pomiaru. Pomiaru można dokonać w trybach "in/out of service" z urządzeniami sieciowymi włączonymi bądź wyłączonymi z normalnej eksploatacji dla wszystkich przepływności SDH, od 52 Mb/s do 10 Gb/s. Funkcja ta obsługuje również sygnały o zróżnicowanym polu użytkowym, z dowolną kombinacją AU-4-N(c) wewnątrz sygnału transportowego. Uniwersalność na tym poziomie umożliwia użytkownikowi szybką weryfikację dowolnych urządzeń w sieci.

  Dla przeprowadzania rutynowych i zaawansowanych pomiarów przyrządy są wyposażane w dodatkowe narzędzia ułatwiające pomiar i zwiększające jego szybkość. Automatycznie identyfikują sygnał podany na wejście, rozpoznając jego przepływność, strukturę, podając informację o ścieżce i zawartości pola użytkowego. Dodatkowo monitorują warstwę fizyczną i wszystkie kanały pod kątem błędów, alarmów, zachowań wskaźnika. Identyfikowane są np. kanały przenoszące ruch o wysokim priorytecie ze względu na ich zyskowność dla operatora, jak również błędy rutingu w sieci.

  Wśród innych cech przyrządów można wyróżnić pełną strukturę odwzorowania i zwielokrotnienia dla sygnałów podstawowych PDH oraz tych z wypełnieniem typu "concatenated", wyposażenie w standardowe interfejsy elektryczne, a także testy parametryczne, takie jak pomiar mocy optycznej, poziomu sygnału elektrycznego, kształtu impulsu i częstotliwości. Dodatkowo - dla oceny odporności sieci na zakłócenia - przyrządy wykonują pomiar czasu przełączenia na rezerwę zgodnie z zaleceniem standardu ITU-T.

  W Polsce analizatory są dostępne od listopada 2001 w AM Technologies, autoryzowanego dystrybutora Agilent.


  TOP 200