Dwukierunkowy RSS

Microsoft poszerza popularny format RSS 2.0, aby umożliwić używanie go do synchronizacji informacji, takich jak kontakty czy pozycje terminarzy, między różnymi aplikacjami.

Specyfikacja RSS 2.0 jest dobrze znana jako sposób pozwalający na subskrybowanie zawartości w ośrodkach webowych obsługujących RSS (Really Simple Syndication). Kanał RSS informuje abonenta o uaktualnieniu zawartości w ośrodku webowym, często podsyłając sumaryczną informacje o uaktualnieniu i kierując do niego.

Microsoft projektuje zestaw rozszerzeń do RSS, które mają umożliwić wymianę i synchronizowanie zawartości przez obie strony. Firma opublikowała wersję roboczą (0.9) specyfikacji Simple Sharing Extensions (SSE) for RSS 2.0.

Rozszerzenia te pozwolą czytającym i publikującym zawartość na generowanie i przetwarzanie zmian pozycji w sposób, który umożliwia osiągniecie spójności. W tym celu SSE wprowadza koncepcję historii zmian dla każdej pozycji (dla zarządzania wersjami pozycji i konfliktami uaktualnień).

Technologia może być używana do utrzymywania list kontaktowych synchronizowanych między użytkownikami różnych urządzeń, takich jak PC, PDA czy telefony komórkowe, a także do synchronizowania pozycji osobistych terminarzy.

Nie jest jasne, które produkty Microsoftu będą używać technologii SSE i nie pojawią się one wcześniej, niż zostanie wydana wersja 1.0 specyfikacji, a data tego nie jest jeszcze znana.

Microsoft ma już burzliwą przeszłość z rozszerzaniem technologii, które nie były jego własnością. Wystarczy przypomnieć historie rozszerzeń Javy, w sposób który uniemożliwiał niektórym aplikacjom Javy poprawną pracę. Sprawa skończyła się pozwem sadowym, wygranym przez Sun Microsystems.

Firma często opracowywała standardy, które okazywały się jej własnymi. Microsoft twierdzi jednak, że zamierza zdefiniować tylko minimalne i niezbędne rozszerzenia RSS. Specyfikacja ma być udostępniania na warunkach licencji Creative Commons, takiej samej jak RSS 2.0. Firma zapewnia także, że nie zamierza pobierać tantiem za licencje patentowe związane z tą technologią.

Dlaczego jednak Microsoft zdecydował się na rozszerzanie RSS, a nie podobnej specyfikacji o nazwie Atom? RSS jest, co prawda, technologią szerzej używaną, jednak RSS 2.0 jest specyfikacją zamrożoną i nie planuje się jej uaktualnienia.

Natomiast specyfikacja Atom została w tym roku przekazana do IETF w celu standaryzacji. Powstaje więc pytanie czy Microsoft przedłoży również SSE do standaryzacji, tak aby stał się częścią standardu międzynarodowego. W przeciwnym wypadku RSS może stać się standardem Microsoftu, a Atom 'reszty świata'.

Microsoft zapewnia, iż wybrał RSS ponieważ jest technologią bardzo prostą, a SSE może być równie dobrze użyta z technologią Atom, jednak projektowana wersja tego nie uwzględnia.

Specyfikacja SSE może być używana z formatem OPML (Outline Processor Markup Language), używanym do tworzenia list hierarchicznych.

Informacje na temat SSE można znaleźć pod adresem: http://msdn.microsoft.com/xml/rss/ssefaq/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200