Dwóch międzymiastowych

Ministerstwo Łączności w I połowie tego roku wyłoni dwóch telekomunikacyjnych operatorów międzymiastowych.

Ministerstwo Łączności w I połowie tego roku wyłoni dwóch telekomunikacyjnych operatorów międzymiastowych.

W lutym br. zostanie ogłoszony przetarg na dwóch operatorów świadczących usługi łączności międzystrefowej (międzymiastowej). Będą mogły przystąpić do niego wszystkie firmy, w tym także operatorzy już działający, z wyjątkiem spółek zależnych od Telekomunikacji Polskiej SA lub posiadających więcej niż 49% kapitału zagranicznego.

Pierwsze trzy miasta

Ministerstwo Łączności zakłada, że 1 grudnia br. rozpoczną początkowo działalność w trzech miastach: Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Tam będą znajdować się punkty styku z siecią Telekomunikacji Polskiej SA. Po ogłoszeniu przetargu zainteresowane firmy będą miały dwa miesiące na przygotowanie i złożenie ofert. Dwaj operatorzy na usługi międzystrefowe powinni zostać wyłonieni w kwietniu lub maju br.

W ciągu miesiąca, najdalej dwóch, Ministerstwo Łączności przeanalizuje natomiast wnioski o przyznanie licencji złożone przez operatorów telekomunikacyjnych na działalność na terenie dawnych województw: warszawskiego, płockiego, łódzkiego, kieleckiego, skierniewickiego i częstochowskiego. Dopiero po tym okresie zostaną ewentualnie przyznane im koncesje.

Najwięcej emocji wzbudza przetarg na działalność w województwie warszawskim. Komisja przetargowa wybrała jako operatora, który powinien otrzymać koncesję - należące do Elektrim SA - Regionalne Sieci Telekomunikacyjne El-Net. Biorące jednak udział w tym samym przetargu Netia Telekom SA i Aster City SA złożyły na ręce ministra łączności listy, w których podważają wiarygodność El-Netu. "Ministerstwo ma około dwóch miesięcy na przeanalizowanie tych zarzutów. Tyle bowiem trwa proces koncesyjny" - tłumaczy Jarosław Okrągły, wiceminister resortu łączności. "Na razie zarówno Netia, jak i Aster City nie mają się jeszcze od czego odwoływać" - dodaje.

Iridium i kolejny GSM

Przygotowywane są na ten rok także inne przetargi, m.in. na kolejnych operatorów cyfrowej telefonii komórkowej GSM. Przyznaniem jednej z koncesji zainteresowany jest PTK Centertel. "Najpierw jednak musimy uporać się z obecnym, bardzo dużym przetargiem na łączność międzymiastową. Równolegle trwają prace nad nowym prawem telekomunikacyjnym. Jeszcze w tym roku musimy także rozwiązać problem satelitarnej sieci telefonii komórkowej Iridium, która nadal nie może działać na terenie Polski" - mówi Jarosław Okrągły.

Unia Europejska, na prośbę Marka Rusina, ministra łączności, zaopiniowała przedstawiony w październiku 1998 r. (jeszcze przed zaaprobowaniem go przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów) projekt nowego prawa telekomunikacyjnego. Generalna uwaga członków grupy DG13 dotyczy przyspieszenia procesu jego wdrażania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200