Dwa w jednym

Migracja usług plikowych serwera Netware 3.12 do Windows 2000 tylko z pozoru jest łatwa. W rzeczywistości brakuje jeszcze na rynku narzędzia, które zautomatyzowałoby ten proces. Na szczęście nowy system plikowy NTFS 5 daje wiele powodów, by zachęcić do migracji na nową platformę.

Migracja usług plikowych serwera Netware 3.12 do Windows 2000 tylko z pozoru jest łatwa. W rzeczywistości brakuje jeszcze na rynku narzędzia, które zautomatyzowałoby ten proces. Na szczęście nowy system plikowy NTFS 5 daje wiele powodów, by zachęcić do migracji na nową platformę.

Nowy system plików NTFS 5 zaimplementowany w Windows 2000 wyposażony został w nowe funkcje, niedostępne dla użytkowników Windows NT Server 4.0. Są wśród nich cechy zbliżające system Microsoftu do konkurencyjnego systemu NetWare, takie jak np. mechanizm quota, pozwalający ograniczać powierzchnię dyskową serwera, która może być wykorzystana przez użytkowników bądź całe ich grupy. Są też zupełnie nowe cechy, takie jak mechanizm EFS (Encrypting File System) pozwalający użytkownikom szyfrować przechowywane na dysku dane w taki sposób, że nikt inny poza nimi nie będzie mógł mieć do nich dostępu.

Zaplanowanie wykorzystania i zagospodarowanie wszystkich nowych funkcji NTFS 5 informatycy firmy Powietrze SA planują zrealizować dopiero po migracji wszystkich (zgodnie z trzecim wariantem migracji opisanym w artykule Na rozstajnych drogach) do systemu Windows 2000. Dokładne poznanie wszystkich możliwości nowego systemu plikowego wymaga bowiem oddzielnych testów, na które podczas podstawowej migracji nie ma już czasu.

Problematyczna migracja

Windows 2000 zawiera komponenty umożliwiające integrację środowisk Back Office i NetWare - ale tylko w podstawowym zakresie. W systemie serwerowym dostępny jest moduł Gateway Service for NetWare, realizujący funkcjonalność bramki pomiędzy domeną Windows 2000 a serwerem NetWare. Narzędzie to pozwala użytkownikom stacji roboczych z Windows nie wyposażonych w oprogramowanie klienckie dla NetWare na korzystanie z zasobów tych serwerów za pośrednictwem serwera Windows 2000. Nie ułatwia to jednak w znaczącym stopniu realizacji funkcjonalności wymaganej przez informatyków firmy Powietrze SA, a mianowicie migracji danych z systemu NetWare do Windows 2000 z zachowaniem wszystkich ustawień dotyczących praw dostępu, struktury katalogów itp.

Funkcjonalność taką realizować ma dostępny oddzielnie produkt Microsoftu o nazwie Services for NetWare 5. Jego pełna wersja nie jest jeszcze dostępna na rynku. Według zapewnień producenta, należy się jej spodziewać w I połowie br.

Narzędzie doskonałe?

Services for NetWare 5 w podstawowym zamierzeniu ich twórców umożliwiać miały integrację systemów Windows 2000 z serwerami NetWare łącznie z integracją usług katalogowych tych dwóch systemów, czyli odpowiednio Active Directory i Bindery systemów NetWare 3.x oraz NDS dostępnym w NetWare 4.x i 5.x. Niemniej wśród wielu modułów pakietu znajdują się także rozwiązania automatyzujące przenoszenie plików pomiędzy serwerami NetWare i Windows 2000, co znacznie ułatwia migrację z systemu NetWare. Nie bez znaczenia jest również możliwość synchronizacji usług katalogowych obu systemów, co pozwala przenieść do Active Directory wszystkie obiekty, które powinny być przeniesione w procesie migracji (dotyczy to przede wszystkim kont użytkowników utrzymywanych na serwerach NetWare).

Komponentem pakietu realizującym taką synchronizację jest Microsoft Directory Synchronization Services (MSDSS). Jego dodatkową zaletą jest możliwość synchronizacji haseł użytkowników pomiędzy systemami Windows 2000 a NetWare, co pozwala w pełni niewidoczny dla użytkowników NetWare sposób dokonać migracji ich kont na nową platformę. Do migracji samych danych służy narzędzie File Migration Utility. Przenosi ono na serwer Windows 2000 wskazane przez administratora katalogi dostępne na serwerach NetWare z zachowaniem struktury tych katalogów. Dzięki integracji z modułem MSDSS aplikacja File Migration Utility przenosi również prawa dostępu do poszczególnych katalogów i plików. Po ich udostępnieniu na serwerze Windows 2000 możliwa jest więc natychmiastowa praca użytkowników z nowym serwerem.

Nie wiadomo jeszcze tylko, czy File Migration Utility przenosić będzie również pomiędzy serwerami NetWare a Windows 2000 informacje o parametrach quoty dla poszczególnych folderów. To okaże się, gdy finalna wersja produktu trafi na rynek.

Użytkownikom poszukującym nie tyle narzędzia do przeprowadzenia migracji z NetWare, ile rozwiązania umożliwiającego pełną integrację z tym systemem, przydatny będzie moduł File and Print Services for NetWare 5.0 (FPNW5), wchodzący w skład pakietu Services for NetWare 5. Umożliwia on serwerowi Windows 2000 pełną imitację serwera NetWare, dzięki czemu może on bezpośrednio udostępniać swoje zasoby stacjom roboczym, wyposażonym w oprogramowanie klienta NetWare. W podobny sposób serwer widoczny jest również dla serwerów NetWare pracujących w sieci.

Formuła migracji

Informatycy firmy Powietrze SA długo nie mogli dojść do porozumienia co do sposobu migracji usług plikowych z serwera Pluton na serwer Neptun. Część z nich skłonna była nawet poczekać do chwili, aż Microsoft wprowadzi na rynek finalną wersję pakietu Services for NetWare 5, ale to kłóciło się z opracowanym już wcześniej scenariuszem migracji, zakładającym szybkie przeniesienie wszystkich kluczowych serwisów na platformę Windows 2000, a w szczególności standaryzację na platformie Microsoftu i usunięcie wszystkich serwerowych systemów operacyjnych komplikujących dodatkowo zarządzanie.

Informatycy rozpoczęli więc poszukiwania w Internecie sposobu na migrację plików NetWare 3.12 na Windows 2000. Najbardziej rozczarował ich fakt, że firma Microsoft, wprowadzając do sprzedaży system operacyjny Windows 2000 Server, nie udostępniła na swoim serwerze internetowym żadnych dokumentów i narzędzi, które ułatwiałyby migrację z konkurencyjnych platform.

Po bezowocnych poszukiwaniach informatycy firmy Powietrze SA zdecydowali się przeprowadzić operację migracji manualnie. Było to o tyle uzasadnione, że konta użytkowników systemu NetWare i tak już istniały na kontrolerach domeny Windows 2000 i dodatkowo użytkownicy ci mieli takie same hasła w obu systemach (ich zmiana z poziomu systemu Windows 9x pracującego na stacjach klienckich powodowała zmianę zarówno w lokalnym systemie, na serwerze NetWare, jak i w domenie Windows NT 4.0, a po migracji Neptuna i Saturna - w domenie Windows 2000). Tak więc nie istniała potrzeba migracji samych obiektów katalogowych. Ponadto struktura praw dostępu do plików na serwerze NetWare również była dosyć klarowna i generalnie obejmowała trzy rodzaje dostępu: dostęp do bazy danych FoxPro dla pracowników działu dystrybucji, dostęp do gotowych dokumentów reklamowych, marketingowych i archiwum biuletynu Przyjemna temperatura dla pracowników działu dystrybucji oraz pracowników działu marketingu i reklamy, a także dostęp do indywidualnych katalogów użytkowników posiadających konta na serwerze NetWare.

Pora przeprowadzki

Do przeniesienia plików pomiędzy serwerami informatycy firmy Powietrze SA zdecydowali się wykorzystać usługę Gateway Service for NetWare. Aby jednak mogła ona zadziałać, konieczne było wcześniejsze założenie na serwerze NetWare nowego konta użytkownika, które wykorzystywane będzie przez usługę bramki pracującej na serwerze Windows 2000. Informatycy musieli również założyć na serwerze NetWare nową grupę NTGATEWAY, do której dodali założone wcześniej konto. Grupie tej musieli również przydzielić dostęp do wszystkich zasobów, które miały być przeniesione na serwer Windows 2000.

Dopiero w późniejszej kolejności możliwe było zainstalowanie samego Gateway Service for NetWare na serwerze Windows 2000. W jego opcjach konfiguracyjnych informatycy wpisali nazwę i hasło do założonego konta, z którego miała korzystać bramka, a także nazwę serwera Pluton jako preferowanego serwera NetWare. Dzięki temu mogli oni korzystać bezpośrednio na serwerze Windows 2000 z zasobów serwera NetWare 3.12, co umożliwiło im skopiowanie wszystkich znajdujących się na tym serwerze plików do nowej lokalizacji. Bazy danych FoxPro trafiły do nowego katalogu na serwerze Windows 2000, podobnie jak pliki zawierające materiały opracowane przez studio graficzne. Natomiast dane przechowywane w prywatnych katalogach użytkowników trafiły do odpowiednich prywatnych katalogów na serwerze Windows 2000, udostępnianych na oddzielnym wolumenie dyskowym (w firmie Powietrze SA stosuje się zasadę zapisywania plików dostępnych dla całych grup w ramach odpowiedniej struktury folderów na jednej partycji i folderów indywidualnych użytkowników na innej, wydzielonej partycji). Ostatnią czasochłonną operacją, związaną z migracją plików, było nadanie im odpowiednich praw dostępu i udostępnienie ich w sieci lokalnej.

Ostatnia kosmetyka

Przedostatnim elementem migracji było skopiowanie z serwera NetWare skryptów logowania użytkowników oraz ich modyfikacja, tak by pracowały poprawnie w środowisku serwerów Windows 2000. W szczególności zmodyfikowano ścieżki mapowania katalogów, udostępnionych na serwerze jako dysków lokalnych, tak by użytkownicy korzystający dotąd z bazy FoxPro i plików graficznych nie odczuli różnicy związanej z przeniesieniem plików na serwer Neptun.

Ostatnim, kosmetycznym etapem migracji było usunięcie oprogramowania klienta NetWare ze stacji roboczych, pracujących w sieci, i sprawdzenie, czy komunikują się one poprawnie z nowym serwerem plików.

Cały proces migracji z serwera NetWare do Windows 2000 w firmie Powietrze SA był bardzo prosty, ale tylko z tego powodu, że firma ta wykorzystywała tylko jeden serwer NetWare i to w dosyć ograniczonym zakresie. Jeśli Pluton obsługiwałby wszystkie grupy robocze, pełnił funkcję serwera wydruku, a jednocześnie znajdujące się na nim konta nie miałyby swoich odpowiedników w domenie Windows 2000, migracja byłaby znacznie trudniejsza.


TOP 200