Dwa tysiące nowości

Pakiet Oracle E-Business Suite 11i10, którego polska edycja ukaże się w listopadzie br., zawiera wiele nowych funkcji. Zmiany obejmują wszystkie ''ogólne'' sfery zarządzania.

Pakiet Oracle E-Business Suite 11i10, którego polska edycja ukaże się w listopadzie br., zawiera wiele nowych funkcji. Zmiany obejmują wszystkie ''ogólne'' sfery zarządzania.

Oficjalna premiera nowej wersji Oracle E-Business Suite (EBS) miała miejsce we wrześniu. Proces lokalizacji i testowania oprogramowania sprawił, że polska premiera odbędzie się najwcześniej w pierwszej połowie listopada br. Nowości jest naprawdę dużo. Zmiany obejmują praktycznie wszystkie "ogólne" sfery zarządzania. Rozszerzają także funkcjonalności specyficzne dla obsługiwanych przez EBS branż.

Wśród ponad 2000 zmian w nowej wersji E-Business Suite znalazły się m.in. ulepszony moduł Advanced Planning & Scheduling (APS), nowy moduł budżetowania (EPB), rozbudowane możliwości planowania i zarządzania projektami oraz portfoliami projektów, a także obsługa kontraktów sprzedażowych i zakupowych (w tym zakupu usług), planowanie transportu oraz obsługa znaczników radiowych RFID.

Dokładny plan

APS to aplikacja, dzięki której możliwe jest planowanie sprzedaży i produkcji, a więc także zakupów, na poziomie znacznie bardziej szczegółowym, niż jest to możliwe w tradycyjnych modułach planowania produkcji MRP II. Oracle stara się przy tym, aby funkcjonalność APS była użyteczna dla jak najszerszego grona pracowników. W najnowszej wersji Oracle E-Business Suite, APS został zintegrowany z działającym w czasie rzeczywistym motorem raportowania współpracującym z mechanizmem OLAP. Dzięki temu może się okazać interesującym narzędziem nie tylko dla działu produkcji czy zarządu, ale także dla sprzedawców i działów obsługi zamówień.

Dzięki możliwości podejrzenia harmonogramów produkcji i zakupów w APS osoba przyjmująca zamówienie nie jest skazana na udzielenie lakonicznej odpowiedzi, lecz zyskuje pole manewru do negocjacji. Przykładowo, sprzedawca stwierdzający, że w określonym terminie możliwe jest wyprodukowanie tylko części zamówienia, może zaproponować dostarczenie brakującej ilości w ustalonym późniejszym terminie (Available to Promise). Brakującą część zamówienia może też zlecić do realizacji w formie zakupu gotowych produktów na rynku albo zaproponować klientowi wykonanie części zamówienia z elementów pochodzących od innego dostawcy, aby zmieścić się w preferowanym przez niego terminie.

W orbicie budżetu

W E-Business Suite 11i10 pojawi się całkiem nowa aplikacja budżetowa - Enterprise Planning & Budgeting (EPB), która podobnie jak nowy APS będzie wykorzystywać możliwości tkwiące w raportowaniu w czasie rzeczywistym. Zawiera m.in. możliwość tworzenia strategicznych planów finansowych, budżetów rocznych czy kroczących budżetów miesięcznych i kwartalnych.

Jedną z ważniejszych cech modułu EPB jest jego elastyczność potrzebna ze względu na fakt, że budżetowanie przebiega w każdej firmie w inny sposób. Dla każdej z kategorii moduł EPB pozwala zbudować proces biznesowy wskazujący uprawnienia potrzebne do uczestniczenia w budżetowaniu na określonym poziomie, harmonogramy, sposoby kontroli wykonania itp. Obieg pracy nad budżetem jest zarządzany przez moduł Oracle Workflow.

Oprócz tego oprogramowanie pozwala definiować globalne i lokalne formuły kalkulacyjne, projektować punkty kontrolne i alarmy, badać dotychczasowe dane i symulować przyszłe wyniki, zamieszczać w projekcie notatki i komentarze oraz określać, nad którą wersją projektu pracownicy obecnie pracują.

Projektowe niuanse

Nowe funkcje E-Business Suite pojawiły się także w dziedzinie zarządzania projektami. Przede wszystkim w wersji 11i10 ukazał się całkowicie nowy moduł do planowania nie tyle pojedynczych projektów, ile całego ich portfolio w ramach firmy. Dziedzina ta zyskuje na znaczeniu, czego dowodem jest ogłoszone właśnie przejęcie kanadyjskiej firmy SystemCorp przez IBM.

W ramach zarządzania poszczególnymi projektami Oracle wprowadził m.in. nowe funkcje budżetowo- -prognostyczno-kontrolingowe, w tym uproszczoną rejestrację wykonanych prac połączoną z uproszczonym naliczaniem i rozliczaniem ich kosztów. W nowej wersji możliwe jest uwzględnianie w kosztach i rozliczeniach kosztów powstałych w wyniku konieczności zatrudnienia w projekcie dodatkowych osób.

Umowny porządek

W E-Business Suite 11i10 Oracle znacząco rozbudował narzędzia związane z zarządzaniem umowami sprzedażowymi i zakupowymi. Wprowadzono m.in. możliwość ukrywania umów, które nie dotyczą danej jednostki/firmy w ramach grupy kapitałowej, rekalkulację wartości kontraktów zakończonych przed przewidzianym terminem, automatyczne odnawianie kontraktów zintegrowane z odpowiednim przepływem pracy w systemie workflow.

Kontrakty można teraz kojarzyć z poziomem obsługi, a także zarządzać zmianą warunków umów w razie zmiany okoliczności, np. właściciela firmy czy przeminięcia pewnego terminu. Istnieje też możliwość wymuszenia zawarcia w umowie określonych artykułów. Rozbudowano również możliwości obiegu pracy związanego z edycją, uzgadnianiem i zatwierdzaniem artykułów standardowych. Poprawiono ponadto funkcje związane z tworzeniem i edycją kontraktów. Możliwe jest budowanie umowy na podstawie wielu równolegle otwartych umów wzorcowych, jednorazowe lub cykliczne importowanie artykułów umów z plików DOC i PDF i wiele innych większych i mniejszych udogodnień.

Zmiany w logistyce

Oracle wprowadził do EBS 11i10 kolejny już moduł logistyczny Transportation Planning (TP). Uzupełnia on funkcjonalność modułów Oracle Transportation i Oracle Shipping Execution, dzięki wprowadzeniu optymalizacji transportu z perspektywy bieżących decyzji spedycyjnych. Funkcjonalność nowego modułu obejmuje: konsolidację mniejszych przesyłek w większe przewozy (i odwrotnie), optymalizację tras, minimalizację pustych przebiegów, utrzymanie płynności transportu czy wybór optymalnego rodzaju transportu i optymalizację kosztów. Moduł Transportation Planning pobiera z pozostałych dwóch modułów informacje o dostępnych trasach, stałych trasach i stałych dostawach. Odczytuje także informacje potrzebne do planowania, w tym o możliwościach i ograniczeniach poszczególnych typów pojazdów, cenach itd.

Interesującą nowością nowej wersji Oracle EBS jest wsparcie dla znaczników radiowych RFID. Obsługa takich urządzeń w ramach systemu ERP może polegać np. na zmianie statusu towaru lub związanego z nim dokumentu, gdy metki "poinformują" o jego przybyciu na miejsce czujniki rozmieszczone w magazynie. Można też wyobrazić sobie bardziej rozbudowane scenariusze, np. automatyczne rejestrowanie towaru w systemie magazynowym, potwierdzanie przybycia dostawy wysyłającemu, rozpoczęcie obiegu dokumentów związanych z płatnościami itd.

Najważniejsze nowości Oracle E-Business Suite 11i10
  • Ulepszony moduł Advanced Planning & Scheduling (APS)

  • Nowy moduł budżetowania (EPB)

  • Rozbudowane możliwości planowania i zarządzania projektami oraz portfoliami projektów

  • Rozszerzona obsługa kontraktów sprzedażowych i zakupowych

  • Planowanie transportu (nowość)

  • Obsługa dla znaczników radiowych RFID (nowość)

TOP 200