Dwa razy więcej AB

Spółka AB odnotowała w 2007 roku prawie dwukrotny wzrost przychodów. Integracja z przejętym niedawno czeskim holdingiem AT Computers ma umożliwić kolejne podwojenie wyników finansowych AB. Grupa chce być największym partnerem dla wiodących dostawców sprzętu komputerowego i elektroniki użytkowej w regionie.

AB przejęło kontrolę nad czeskim AT Computers Holding (ATCH) w październiku zeszłego roku. Dzięki transakcji wartej niemal 110 mln zł powstała Grupa AB. W jej skład weszły dwie spółki dystrybucyjne działające w Czechach i na Słowacji, firma zajmująca się produkcją komputerów osobistych oraz spółka zarządzająca siecią sklepów detalicznych Comfor. Łącznie podmioty należące do Grupy osiągnęły w zeszłym roku przychody przekraczające 1 mld USD. Pełna integracja spółek w ramach nowoutworzonej grupy zostanie osiągnięta w 2010 roku.

W ubiegłym roku grupa zanotowała 1,8 mld zł przychodów (wzrost o 49% w porównaniu z rokiem 2006) i wypracowała ponad 14,1 mln zł zysku netto (odpowiednio 46% więcej). W wynikach skonsolidowanych uwzględniono koszty przejęcia i część zysków czeskiego holdingu przypadającą na okres kiedy była ona już własnością AB. Wyniki czeskich spółek będą konsolidowane w pełni od początku br.

Strategia rozwoju grupy zakłada przede wszystkim wstępną unifikację oferty. Planowana jest też centralizacja procesów finansowych i administracyjnych. We wszystkich spółkach wdrożony ma zostać m.in. spójny system zarządzania. "Kluczowe będzie wykorzystanie synergii istniejących między spółkami grupy działającymi w Polsce i w Czechach. Oznacza to m.in. uzupełnianie oferty na obu rynkach przy jednoczesnym spadku kosztów stałych" - mówi Andrzej Przybyło, prezes zarządu AB. Prawdopodobnie zostanie utworzone jedno centrum dystrybucyjne dla wszystkich podmiotów grupy. Wybór jego lokalizacji w jednym z trzech krajów będzie uzależniony od opłacalności inwestycji.

Planowany jest również rozwój sieci sklepów detalicznych oparty o marki należące do grupy - Comfor i Alsen. Poza tym rozwijana będzie produkcja komputerów w czeskiej fabryce. Dysponuje ona mocą produkcyjną ok. 200 tys szt. komputerów rocznie. Obecnie wykorzystywane jest ok. 30% tych możliwości. Rezerwy mocy mają być spożytkowane m.in. dzięki wprowadzeniu komputerów produkowanych w Czechach na rynek polski. Spółka planuje również rozszerzenie możliwości internetowego systemu sprzedaży ABonline, tak aby klienci mogli zamawiać sprzęt bezpośrednio w czeskiej fabryce.Według wstępnych szacunków do 2010 roku suma dodatkowego zysku brutto wynikającego bezpośrednio z przejęcia ATC Holding przekroczy 18 mln zł.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200