Dwa nowe pakiety migracji danych w sieciach LAN

Hierarchiczne zarządzanie pamięcią (HSM - hierarchical storage management), stosowane powszechnie w autonomicznych systemach komputerowych, staje się już coraz częściej standardowym rozwiązaniem w lokalnych sieciach komputerowych (LAN).

Hierarchiczne zarządzanie pamięcią (HSM - hierarchical storage management), stosowane powszechnie w autonomicznych systemach komputerowych, staje się już coraz częściej standardowym rozwiązaniem w lokalnych sieciach komputerowych (LAN).

Firma Palindrome Corp. zaprezentowała ostatnio nową wersję pakietu HSM pod nazwą Network Archivist 3.0. Pakiet przeznaczony jest do stosowania w środowisku sieci Novell. Może on być stosowany w serwerach systemów NetWare 3.x i NetWare 4.0. W systemie NetWare 4.0, pakiet jest modułem NLM (ładowalny moduł systemu NetWare), który w razie potrzeby ładowany jest przez serwer do pamięci. Następnie dane poddawane są migracji z pamięci serwera na stacje pamięci magnetycznej lub dyski optyczne. Pakiet daje dużo więcej możliwości, niż stosowane do tej pory programy HSM w systemach mainframe. Pozwala on administratorowi systemu decydować, kiedy i jakie zasoby mają być poddane migracji. I tak np. bardzo duże pliki mogą być automatycznie poddawane migracji, niezależnie od tego, kiedy były ostatni raz używane. Zwiększa to oczywiście znacznie ilość wolnego miejsca na dyskach stałych. Pakiet pozwala też administratorowi sieci decydować, gdzie określone rodzaje danych będą przechowywane po migracji. Może on np. zadecydować, że wszystkie dane graficzne, muszą być w przypadku ich migracji przechowywane na dyskach optycznych. Program Network Archivist 3.0 pozwala też użytkownikom określać graniczny poziom zapełnienia pamięci serwera.

Po przekroczeniu tego poziomu serwer uruchomi automatycznie program migracji danych (np. zacznij migracje danych, gdy pamięć serwera zapełniona jest w 90%). Inna firma, Advanced Software Concept, przedstawia pakiet Net Archive 1.1. Różni się on tym od przedstawionego powyżej pakietu Network Archivist 3.0, że pozwala poddawać migracji pliki umieszczone na poszczególnych stacjach roboczych sieci LAN. Pakiet Archive 1.1 może pracować też w środowisku systemu operacyjnego Unix (na takich komputerach produkowanych przez Sun Microsystems, Inc. i Hewlett-Packard Co.). Użytkownicy tych systemów mogą poddawać dane migracji na stacje pamięci masowej niezależnie od tego, jakie rodzaje serwerów plików pracują w sieci. Pakiet Network Archivist 3.0 kosztuje 1695 USD, a pakiet NetArchive 1.1 - 6 tys. USD.


TOP 200