Dwa banki w jednym

Od sześciu miesięcy trwa integracja systemów informatycznych Kredyt Banku i PBI.

Od sześciu miesięcy trwa integracja systemów informatycznych Kredyt Banku i PBI.

W związku z planowanym przed rokiem przekształceniem Kredyt Banku SA z instytucji o strukturze oddziałowej w bank scentralizowany zdecydowano się na współpracę z polskim producentem oprogramowania, który stworzyłby odpowiedni system informatyczny. Jednak już w kilka miesięcy po podpisaniu umowy z warszawską firmą CSBI ujawniono, że Kredyt Bank zamierza przejąć Polski Bank Inwestycyjny (PBI). Wymusiło to na informatykach opracowanie nowej strategii rozwoju. Współpraca z polskim producentem, która miała doprowadzić do powstania nowego systemu bankowego, zakończyła się na przeprowadzeniu analizy przedwdrożeniowej.

System zachodni

Kredyt Bank PBI SA (KBP) jest w trakcie wyboru bankowego systemu informatycznego zachodniego producenta. Przed dostawcą menedżerowie KBP stawiają warunek, aby jego aplikacja wspomagająca działalność banku pracowała już w jednej z polskich instytucji finansowych. „Szukamy systemu dla banku scentralizowanego. Celowo unikam określenia system scentralizowany, gdyż sprawą pierwszoplanową jest reorganizacja banku, która pozwoli mu działać w sposób scentralizowany. Informatyka oraz narzędzia, jakie ona daje, to sprawa drugoplanowa” - mówi Dariusz Adamowski, dyrektor departamentu informatyki i telekomunikacji w Kredyt Banku PBI SA.

Pod uwagę brane są dwa rozwiązania zagraniczne - Fiserv (firmy Fiserv) oraz Profile (Sancheza). Oba amerykańskie systemy już zakupiły polskie banki. Powadzone są prace wdrożeniowe i polonizacyjne. Kontrakt ma zostać podpisany jeszcze w tym roku, a jego realizacja - jak oceniają przedstawiciele banku - potrwa od 1,5 do 2 lat. Projektem zajmie się zespół, specjalnie powołany spośród informatyków banku.

W zapytaniach ofertowych szczegółowo określono warunki, jakie system ma spełniać, tak by zaspokoił wszystkie potrzeby banku. Wymagania są szczegółowe i nie dotyczą tylko posiadania przez producenta poszczególnych usług, modułów, ale także możliwości ich przystosowania do pracy w polskim banku. „Polska ma specyficzne produkty bankowe, których najlepszym przykładem jest chociażby rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, tzw. ROR. Nie ma pewności, czy istnieje jego odpowiednik w systemach przygotowywanych na zagraniczne rynki. Jeszcze mniejsze jest prawdopodobieństwo istnienia kredytu w ramach ROR-u. Wiem, że taki problem wystąpił w Sanchezie i trzeba było w Polsce napisać odpowiedni moduł” - tłumaczy Dariusz Adamowski.

Integracja banków

W połowie listopada br. Kredyt Bank PBI poinformował o zakończeniu połączenia systemów księgowych i informatycznych. Operacja ta trwała prawie pół roku, a rozpoczęła się w czerwcu br. Obecnie w KBP istnieje jeden system księgowy z ujednoliconym planem kont, jednolity system rozliczeń międzyoddziałowych - „Impuls Servo”, łączący najlepsze cechy analogicznych systemów funkcjonujących dotychczas w obu bankach oraz wspólny katalog oferowanych produktów.

Prace nad unifikacją systemów połączonych banków podzielono na kilka etapów. Pierwszy polegał na porównaniu zasobów, produktów i stosowanego w obu firmach oprogramowania, zwłaszcza pod względem ich funkcjonalności, a następnie wyboru jednego, wspólnego rozwiązania. System rozliczeń międzyoddziałowych przejęto z Kredyt Banku, natomiast tzw. home banking z PBI. Do czasu wyboru nowego centralnego systemu w oddziałach obu banków stosowana jest aplikacja Bankier, opracowana przez CSBI. Kolejnym zagadnieniem, które należało rozwiązać, była integracja sieci rozległych. Ostatecznie zdecydowano się na zestawienie szybkiego łącza między centralami banków. Później należało tylko dokonać zmian w adresach sieciowych. W przypadku aplikacji biurowych, w KBP jako standard został wybrany pakiet Office 97 Microsoftu, który zastąpił wykorzystywany dotychczas w PBI SmartSuite Lotusa.

Świąteczne konta

Dotychczas najpoważniejszą kwestią było wprowadzenie nowego identyfikatora dla klientów dawnego Polskiego Banku Inwestycyjnego. Zarówno zmiany w księgowości, jak i numeru rozliczeniowego w oddziałach spowodowały konieczność zmiany numerów kont klientów i wysłania im zawiadomień. „Zdecydowaliśmy się załatwić przy tej okazji kilka spraw. Postanowiliśmy opracować nową koncepcję identyfikatora, który w przyszłości uniezależniłby nas od zmian w planie kont, jakie pod koniec ubiegłego roku wprowadziły tyle zamieszania w polskich bankach. To przedsięwzięcie spowodowało najwięcej problemów, bo nasz system informatyczny nie był do niego przystosowany. W efekcie jednak osiągnęliśmy zamierzony cel, a ponadto nasz identyfikator jest teraz zgodny z Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego - IBAN, który proponuje Związek Banków Polskich. Pozostanie on taki sam, nawet w przypadku zmiany systemów informatycznych” - zapewnia kierownik departamentu informatyki i telekomunikacji KBP.

Zmianę identyfikatora przeprowadzono podczas długiego weekendu ok. 11 listopada. W następny poniedziałek wszystkie oddziały pracowały na jednym planie kont i w jednym systemie rozliczeń międzybankowych. „Zakończyliśmy bardzo ważny etap, ale nie jest to jeszcze koniec” - opowiada Dariusz Adamowski. Nadal trwają prace nad ujednoliceniem systemów odpowiedzialnych za operacje handlu zagranicznego. W lutym 1998 r. ma być zaimplementowane nowe rozwiązanie, stworzone siłami departamentu informatyki. Kolejny etap, oprócz wdrożenia nowego systemu do obsługi banku, to tzw. bankofon, który ma umożliwić klientom dokonywanie operacji pasywnych, takich jak sprawdzenie stanu rachunku przez telefon.

Jeszcze w tym roku ma być wybrany dostawca narzędzi do budowy hurtowni danych. Jednak bank zamierza wstrzymać się z zakupami do momentu, gdy pierwsze oddziały zaczną pracować w nowym, zintegrowanym systemie wspomagającym działanie banku.


TOP 200