Duży kontrakt Optimusa

Firma podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego dla Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy. Wartośc kontraktu wyniesie ok. 48 mln zł.

Optimus S.A. dostarczy sprzęt komputerowy Państwowej Podatkowej Administracji Ukrainy (PPAU). Wartość kontraktu opiewa na kwotę 12 mln USD. Optimus udzielił PPAU kredytu towarowego na okres trzech lat. PPAU wpłaciła już przedpłatę w wysokosci 15% wartości umowy.

Optimus zobowiązał się dostarczyć sprzęt do końca bieżącego roku. Ostatnia wpłata za sprzęt komputerowy wpłynie na konto Optimusa dopiero w 2005 r. Umowa została zawarta 1 czerwca br. podczas IV Szczytu Gospodarczego Ukraina - Polska.

Zobacz również:


TOP 200