Dużo danych, duży problem

Obecnie najważniejsi producenci mają w swojej ofercie macierze, które automatycznie rozmieszczają najczęściej pobierane i zapisywane bloki danych na najszybszych dyskach, jednocześnie migrując mniej używane porcje informacji do wolniejszych, ale znacznie tańszych dysków, takich jak SATA. Dostępne są dwa (SSD, dyski mechaniczne) lub trzy poziomy (SSD, szybkie dyski FC 15 tys. obr./min, wolniejsze, ale tańsze SATA), przy czym najważniejszym postępem technologicznym jest automatyczne lokowanie danych na właściwym urządzeniu, zależnie od charakterystyki obciążenia. Początkowo podział należało wykonać przy tworzeniu woluminu, później wykorzystywano algorytm, który określał prawdopodobieństwo dostępu do danego bloku i analizował trafienia oraz chybienia cache.

Inteligentne przenoszenie bloków

Obecnie stosowane algorytmy rozpoznają typowe właściwości aplikacji korzystającej z zasobu, zatem rozróżniają zapis i odczyt występujący sekwencyjnie, potrafią wykryć bloki, które w bazach danych używających woluminów mają najwyższe prawdopodobieństwo dostępu. Oprócz analizy chybień cache algorytm rozpoznaje także powiązania między blokami, dzięki czemu bloki mogą być przenoszone do szybszej pamięci, jeszcze zanim system zażąda dostępu do nich. Analizie podlegają także parametry określające długo- i krótkoterminowy dostęp, można także zmienić rozmiar przenoszonych bloków, zależnie od wzorca użytkowania. Zmiany te są istotne w przypadku różnego obciążenia i mogą następować niezależnie od woluminów, gdyż pule nie są łączone.

Algorytmy te są na tyle skuteczne, że w najnowszych macierzach firmy EMC VNX (wykorzystujących pamięci SSD jako najszybszy poziom składowania danych) udało się trzykrotnie skrócić czas startu maszyn wirtualnych oraz czas odpowiedzi, a także trzykrotnie zwiększyć liczbę obsługiwanych użytkowników i transakcji bazy SQL Server, która korzystała z woluminu na tej macierzy.

Co by było, gdyby

Jedną z ciekawych propozycji, które ułatwiają pracę inżynierom zajmującym się składowaniem danych, jest narzędzie Tier Advisor, oferowane przez EMC, umożliwiające zasymulowanie pracy zależnie od zadanych parametrów. Oprogramowanie to potrafi nie tylko odpowiedzieć na pytanie, jak wpływają na wydajność zmiany parametrów składowania danych, ale także oszacować zmianę wydajności po zwiększeniu rozmiaru pamięci SSD na przykład o 10%.

Nowości rynkowe

Rozwiązania klasy Enterprise mają najlepszą dostępną wydajność, ale jednocześnie stawiają najwyższe wymagania obsługującym je specjalistom. Środowisko IT w małych i średnich firmach jest zupełnie inne i tam istotna jest korzystna cena przy dobrej wydajności i prostocie obsługi. Macierze muszą obsługiwać jednocześnie protokoły SAN (najczęściej iSCSI) oraz NAS (CIFS i NFS), by móc pełnić zadanie podstawowego centrum składowania danych dla środowiska firm z sektora MSP.

Jedną z nowości rynkowych przeznaczonych dla małych i średnich firm są macierze EMC VNXe, które charakteryzują się dużą elastycznością i prostotą obsługi. Zarządzanie urządzeniem odbywa się za pomocą prostej w użyciu konsoli webowej, która łatwo sygnalizuje typowe uszkodzenia, automatyzując najważniejsze zadania diagnostyczne.

Wszystkie dodatkowe opcje podzielono na paczki oprogramowania, obejmujące zabezpieczenie lokalnych zasobów i aplikacji, zabezpieczenie w zdalnej lokalizacji oraz opcje związane z bezpieczeństwem i zgodnością z regulacjami prawnymi. Za pomocą pakietu remote protection suite oraz dwóch takich urządzeń można bardzo prosto replikować dane do rezerwowego ośrodka disaster recovery, pakiet application protection suite wprowadza opcje spójnych i zgodnych z aplikacjami kopii migawkowych serwerów Exchange, SQL Server, Sharepoint oraz Oracle.

Urządzenie występuje w dwóch wersjach VMXE3100 oraz VMXE3300. Różnią się liczbą dysków (wersja 3100 obsłuży 96 dysków) oraz pakietem oprogramowania. Podstawowa wersja 3100 posiada narzędzia do zarządzania Unisphere (w tym kreatorzy udziałów, zasobów dla VMware i Hyper-V, a także dla poczty Exchange wraz z typowymi ustawieniami), opcję deduplikacji i kompresji, thin provisioning oraz kopie migawkowe).

Jak podaje EMC, najtańsze wersje macierzy VMXE3100 kosztują poniżej 10 tys. USD.


TOP 200