Duże zmiany na poczcie

Program pocztowy Outlook 10 nie będzie uzależniony od architektury MAPI.

Program pocztowy Outlook 10 nie będzie uzależniony od architektury MAPI.

Microsoft udostępnił drugą wersję beta programu Outlook, kodowo określaną jako Outlook 10. Apli- kację przekazano nielicznej grupie wybranych testerów oprogramowania. Jak zapo- wiadają przedstawiciele firmy, ostateczna wersja pojawi się na rynku prawdopodobnie pod koniec pierwszej połowy przy-szłego roku.

Nowy Outlook zawiera sporo modyfikacji, ale najistotniejszym ulepszeniem jest implementacja technologii LWSS (Local Web Storage System), która ma zastąpić wykorzystywane w poprzednich wersjach pliki Foldery Osobiste (.PST) i Offline Folder File (.OST), a także zapewnić znacznie lepszą współpracę i synchronizację danych między ser- werem Exchange 2000 a oprogramowaniem klienckim Outlook - w szczególności w przypad- ku użytkowników zdalnie ko-rzystających z poczty. LWSS ma być zaimplementowana również w innych aplikacjach kolejnej wersji pakietu Office.

Do wielu kont naraz

Outlook 10 umożliwi użytkownikowi pobieranie poczty elektronicznej z wielu kont jed- nocześnie (bez konieczności definiowania niezależnych profili) i to z wykorzystaniem dowolnego z protokołów: POP3, IMAP4, HTTP, a także MAPI. Użytkownik będzie też mógł zdecydować, w jakim formacie chce otrzymywać informacje z kont: tylko nagłówki, wiadomości, ale bez załączników, czy całe przesyłki.

Wprowadzono również wiele usprawnień interfejsu użytkownika. Wyglądem będzie przypominać interfejs systemu Whistler, następcy Windows 2000, który również ma się pojawić na rynku w przyszłym roku. Outlook 10 będzie m.in. stan- dardowo wyposażony w interfejs umożliwiający wprowa- dzanie informacji i sterowanie funkcjami za pomocą głosu. Ponadto wprowadzono takie kosmetyczne zmiany, jak automatyczne uzupełnianie wpisywanych adresów internetowych czy płynne przełączanie między edytorem poczty elektronicznej a Microsoft Word.

Jednolite repozytorium LWSS

LWSS jest odpowiednikiem repozytorium Web Storage System, dostępnego w serwerze Exchange 2000. Zoptymalizowany do przechowywania obiektów multimedialnych (znacznie większych niż tradycyjne przesyłki elektroniczne) umożliwia dostęp do pojedynczych obiektów z wykorzystaniem unikalnych ścieżek URL. LWSS znosi jednocześnie dotychczasowy limit objętości folderów osobistych, który wynosił 2 GB.

Outlook 10 nie będzie miał, tak jak jego poprzednicy, własnego zamkniętego sposobu zapisu danych w folderach osobistych. Informacje będą umieszczane w LWSS - repozytorium w pełni zgodnym z Exchange Server 2000. Dotychczas Outlook do pracy w trybie offline wykorzysty-wał pliki .OST, przechowujące replikę skrzynki pocztowej znajdującej się na serwerze. Proces synchronizacji tej skrzynki mógł być wykonywany wyłącznie przy zastoso- waniu protokołu MAPI. Niejednokrotnie zdarzało się, że biblioteka MAPISP32.DLL, odpowiadająca za współpracę z serwerem Exchange, nie kończyła poprawnie pracy przy zamykaniu Outlooka, co uniemożliwiało przejście pomiędzy trybami pracy connect i offline. Zawieszanie biblioteki MAPISP32.DLL wymuszało restart komputera. Sytuacje takie były szczególnie uciążliwe w przypadku komputerów przenośnych.

Zawarty w Outlook 10 LWSS jest jedynym repozytorium poczty, wykorzystywanym zarówno w trybie ciągłej pracy z serwerem Exchange 2000, jak i pracy zdalnej. Dzięki temu, że jest lokalnym repozytorium, a także lokalnym motorem bazy danych wykorzystującym technologię ESE (Exchange Extensible Storage Engine), nieistotne staje się to, czy użytkownik jest w danej chwili podłączony do serwera Exchange. Microsoft zrezygnował również z MAPI na rzecz komunikacji z wykorzystaniem protokołu HTTP-DAV, co pozwala użytkownikom Outlooka w dowolnej chwili odłączyć komputer od sieci (i od serwera Exchange) bez konieczności restartowania aplikacji pocztowej. Jest to cecha szczególnie przydatna dla użytkowników korzystających z komputerów przenośnych.

MAPI nie znika jednak całkowicie. Mechanizm ten nadal będzie wykorzystywany do inic-jowania komunikacji pocztowej z innych aplikacji pracujących na platformie Windows.


TOP 200