Duże (i nie tylko) programy dla wielkich przedsiębiorstw

Oferta dużych, zintegrowanych pakietów oprogramowania przeznaczonego do wspomagania pracy organizacji przemysłowych jest wyraźnie zauważalna na rynku krajowym. Są to, obok programów wyprodukowanych w kraju także programy spolonizowane, tj. nie tylko z polską dokumentacją, komunikatami i opisem menu, ale także przystosowane do polskich przepisów formalno-prawnych. Na dołączonych do ofert listach referencyjnych pojawia się coraz więcej nazw poważnych firm krajowych, które implementują takie systemy. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd aktualnej ofert oprogramowania.

Oferta dużych, zintegrowanych pakietów oprogramowania przeznaczonego do wspomagania pracy organizacji przemysłowych jest wyraźnie zauważalna na rynku krajowym. Są to, obok programów wyprodukowanych w kraju także programy spolonizowane, tj. nie tylko z polską dokumentacją, komunikatami i opisem menu, ale także przystosowane do polskich przepisów formalno-prawnych. Na dołączonych do ofert listach referencyjnych pojawia się coraz więcej nazw poważnych firm krajowych, które implementują takie systemy. Poniżej przedstawiamy krótki przegląd aktualnej ofert oprogramowania.

BPCS

Kompleksową komputeryzację dla przedsiębiorstwa w standardzie MRP II na platformie AS/400 (a od niedawna i dla HP 9000) proponuje firma Idom Poland. Oferuje ona system BPCS (Business Planning and Control Software) amerykańskiej firmy SSA (System Software Associates). Jest to modułowy, otwarty system informacyjny dla sterowania produkcją i zarządzania przedsiębiorstwem, stosowany przez ponad 60% przedsiębiorstw z listy 500 największych firm czasopisma Fortune, w Polsce używany m.in. w Stomilu Olsztyn i Thomson Polkolor w Piasecznie. Ponad 30 zintegrowanych modułów korzysta z bazy danych, którą jest RDBM dla OS/400 lub Informix dla Unix. W skład BPCS wchodzą grupy modułów dla zastosowań finansowych, takie które obsługują dystrybucję/logistykę czy procesy przemysłowe. System BPCS zawiera moduły dla stosowania komunikacji EDI. Jest systemem całkowicie spolszczonym.

Biznes 400

System Biznes 400 również MRP II, opracowany przez brytyjską firmę JBA International ma wiele wersji językowych, w tym także polską. W pełni respektuje wszelkie niezbędne polskie przepisy. Wdrażany jest w Coca Cola Bottlers (Łódź), Marino (Wrocław) oraz w Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych "Polmos" (Zielona Góra). Firma JBA Ltd (Polska) oferuje swoim klientom konsultacje, szkolenia użytkowników, dostawę oprogramowania i jego wdrożenie, a także jako IBM Business Partner może pomagać w doborze i dostawach AS/400.

CA-CAS/Unix

CA-CAS/Unix jest zintegrowanym pakietem oprogramowania (MRP II) oferowanym przez Unicorn Consultants PL. Pakiet ten wspomaga procesy produkowania i dystrybucji oraz związane z tym operacje finansowe. W swej pracy może wykorzystywać również technikę EDI.

Unixowy system Comet firmy Siemens-Nixdorf jest oferowany na rynku krajowym przez Computer Studio Kajkowski. Comet składa się z kilku systemów funkcjonalnych, z których większość jest już dzisiaj spolonizowana (m.in. moduł Finak - Finansowo-Księgowy jest zweryfikowany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce). Pracuje na platformach RISC firm HP, IBM, SNI. Wspiera współpracę z bazami SQL - Informix, Oracle, Gupta. Pozwala na szacowanie on-line kosztów produkcji, bilansuje potrzeby materiałowe, zapewnia pełen rachunek kosztów, daje informację o stanie finansowym i materiałowym przedsiębiorstwa w trybie rzeczywistym.

Exact

Oferowany przez Cadena Data system Exact jest polską wersją holenderskiego oprogramowania firm, wchodzących w skład holdingu Exact Holding B V. Na system Exact składa się oprogramowanie finansowe, logistyczne (GM, Realizacja Zamówień, Fakturowanie), oprogramowanie organizacyjne (Obsługa Klienta) i programy różnego typu (jak Hasło, Zmiana Kodowania, Wielodostęp). System Exact jest zgodny z europejskimi standardami, ma wbudowany moduł obsługujący VAT i jest wielojęzyczny.

Firma Plus

Zintegrowany system wspomagający kompleksowe zarządzanie przedsiębiorstwem średniej bądź dużej wielkości. Twórcą pakietu jest firma Softman Software & Management S.A. z Piaseczna realizująca projekty informatyczne przy użyciu RBDMS Oracle. System ma charakter modularny, każdy z jego podsystemów może funkcjonować autonomicznie bądź współdziałając z innymi modułami. Niektóre z podsystemów Firma Plus to FK, Kadry-Płace, Techniczne Przygotowanie Produkcji, GM, Wewnętrzny Rozrachunek Gospodarczy, Zaopatrzenie i Kooperacja, NIHAN - Podsystem Handlowy, Obsługa Korespondencji, Planowanie Produkcji, Sterowanie Produkcją.

Indios

Począwszy od 1992 r. firma Polintegrall z Zielonej Góry przystosowuje do wymagań polskiego rynku zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem Indios. System ten, zbudowany został w oparciu o język 4GL i relacyjną bazę danych Progress przez niemiecką firmę Datentechnik A.G. Przeznaczony jest przede wszystkim dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz dużych hurtowni (50-1500 pracowników). Dotychczas był instalowany (250 firm) głównie w Niemczech i Szwajcarii. Pracuje pod kontrolą DOS, Unix, VMS i NetWare. Ostatnio oprogramowanie Indios przeniesiono na AS/400. Zawiera m.in. moduły SIK, Zbyt, GM, FK, Rachunek Kosztów, Srodki Trwałe, Kadry Płace, Funkcje Biurowe. Ma charakter programu służącego do sterowania produkcją, zapewniającego kontrolę kosztów.

KOF

KOF (Komputerowa Obsługa Firmy) jest systemem utworzonym w Oracle, zbudowanym i rozwijanym przez firmę Decsoft. Jest implementowany w przedsiębiorstwie Elektrim. KOF ma strukturę modularną, dzięki czemu użytkownik sam może decydować, które moduły na danym etapie rozwoju firmy są mu potrzebne. KOF jest wyposażony w wielowalutowy system księgowy oraz w wyspecjalizowane podsystemy (Kadry-Płace, Kontrakty, Faktury, GM, Srodki Trwałe, SIK i inne). Aktualnie w Oracle Polska trwa implementacja KOF opartego na Oracle 7.

Macola

Macola to amerykański, modułowy program obsługujący przedsiębiorstwo. Pierwsze wersje tego oprogramowania obejmowały oprogramowanie finansowo-księgowe, obecna wersja 6.0 obok pakietów związanych z księgowością i dystrybucją zawiera moduły wspomagające produkcję (m.in. Planowanie Zapotrzebowania na Materiały, Śledzenie procesu produkcyjnego, Kosztorysowanie, GM), oprogramowanie narzędziowe i generatory raportów. Warszawska firma LeMat, oferująca Macolę na rynku polskim (wdrożenia przeważnie wśród przedstawicielstw firm zachodnich) jest jednocześnie autorem własnej wersji generatora raportów, dzięki czemu można tworzyć dokumenty zgodne z polskimi wymogami finansowymi. Macola działa w sieci Novell lub Unix. Można ją uruchamiać na platformach DOS, Windows, OS/2, Unix.

Macola

Modułowy pakiet MFG/PRO (MRP II) amerykańskiej firmy qad.inc jest od niedawna oferowany przez CSBI. Jest to oprogramowanie oparte na języku i bazie Progress. System został przygotowany dla firm o różnym charakterze działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej. Znajduje zastosowanie zarówno w przypadku produkcji ciągłej (na magazyn) czy konfigurowanej na konkretne zamówienie. Na świecie system MFG/PRO wdrożono już u ponad 1000 użytkowników. Zawiera kilkadziesiąt modułów zgrupowanych w trzech głównych pionach - dystrybucji, produkcji i księgowości. Wyposażony jest m.in. w moduł do transmisji EDI.

Movex

System Movex (MRP II) jest opracowany przez szwedzką firmę Intentia AB i działa na terenie Polski w Zakładach Meblowych Swedwood-IKEA w Lubawie. W Europie funkcjonuje już blisko 900 instalacji Movexa. System ten został opracowany dla środowisk klient-serwer i współpracuje z serwerem AS/400. Movex, oferowany przez warszawską firmę Vimex, składa się z szeregu zintegrowanych modułów, które mogą być tak zestawione, aby w pełni zaspokoić bieżące i przyszłe potrzeby przedsiębiorstwa. Jednym z modułów jest EDI, który stanowi wspólną platformę dla przychodzących i wysyłanych komunikatów. System Movex pozwala na dokonanie wyboru między tekstowym a graficznym (CU-91) interfejsem użytkownika.

Progen

Progen, oferowany przez warszawską firmę Bonair Ltd, to system rachunkowości komputerowej połączony z zestawem narzędzi do wytwarzania i rozwoju aplikacji. Bazuje na systemie Unix i jest dostępny w większości związanych z nim platform. Przeznaczony jest dla obsługi rachunkowości firm średniej i dużej wielkości. Składa się z kilkunastu modułów, z czego najważniejsze są spolonizowane. Jednym z modułów jest TPP (Techniczne Przygotowanie Produkcji), który w odróżnieniu od pozostałych wymaga dopisania procedur, specyficznych dla danej firmy.

Promis

Promis to zintegrowany system zarządzania oferowany przez warszawski CSBI. Jest oparty o bazę Progress, zapewnia pełną obsługę finansową, automatyzuje przygotowanie i obieg dokumentów dotyczących obrotu fakturowego oraz magazynowego, płac i polityki kadrowej. Za pomocą systemu Promis można generować informacje, specjalnie przetworzone dla kierownictwa zakładu pracy. Promis jest systemem modułowym (Administrator Systemu, F-K, GM, Sprzedaż, Zaopatrzenie, SIK, Środki Trwałe, Kadry, Płace, Kasa, Wyposażenie) z których każdy można eksploatować niezależnie od siebie lub w ramach zintegrowanego, większego systemu.

SAARI

Pełne oprogramowanie SAARI składa się z wielu systemów, z czego w Polsce dostępne są dwa, w pełni spolonizowane systemy: system finansowo-księgowy SAARI Major oraz system obsługi ewidencji handlowej SAARI Negoce. Oprogramowanie to powstało dzięki francuskiej firmie SAARI, której produkty obejmują 25% francuskiego rynku oprogramowania dla firm. Przedstawicielstwo tej firmy w Polsce - SAARI Polska - zamierza wykonać polonizację systemów obsługujące kadry-płace, punkty sprzedaży, a w dalszej kolejności systemów przeznaczonych dla banków. Lista referencyjna SAARI Polska zawiera kilkadziesiąt adresów w całym kraju.

SAS

System SAS, oferowany w kraju przez polskie przedstawicielstwo SAS Institute, jest zintegrowanym systemem obsługi informacji. Jego sztandarowym zastosowaniem jest tworzenie aplikacji do wspomagania podejmowania decyzji DSS (Dision Support System). Pozwala na korzystanie z wszelkich danych, niezależnie od ich żródła i formatu. Jest niezależny sprzętowo, pracuje w identyczny sposób na mainframe'ach, mini- i mikromputerach, a dane i aplikacje mogą być przenoszone pomiędzy różnymi systemami operacyjnymi. Współpracuje z popularnymi RDBMS, oferuje także własną bazę SQL-ową. Ze względu na wbudowane narzędzia o charakterze analiz statystycznych i zastosowane interfejsy graficzne wykorzystywany jako niezastąpione narzędzie do prezentacji i analiz, co łączy się z wykorzystaniem pakietu jako źródła wspomagającego decyzje. W kraju zastosowany w Ministerstwie Rolnictwa i Ośrodkach Doradztwa Rolnego oraz szeregu wyższych uczelni.

System R/3

System R/3 to wiodący produkt firmy SAP (System Applications & Products in Data Processing). Jest to system zintegrowany, wyposażony we wszechstronne narzędzia wspomagające zarządzanie firmą w takich dziedzinach jak: zarządzanie finansami (Accounting), podejmowanie decyzji (Logistic) czy zarządzanie personelem (Resources). SAP ma już 4200 klientów na całym świecie. Najwięcej wdrożeń wykonano w RFN (437), Szwajcarii (105) i USA (104). System R3 działa na platformach sprzętowych Bull, Digital, HP, IBM oraz Sequent. W Polsce w System R/3 wyposażone są zakłady Henkel w Raciborzu. Prace nad polską wersją R/3 mają być ukończone pod koniec br.

System 4

Skandynawska firma software'owa IFS (Industrial and Financial Software) wprowadziła na rynek polski zestaw pakietów dla przemysłu maszynowego, chemicznego, elektrowni czy kopalń. Zestaw System 4 jest utworzony przy wykorzystaniu produktów Oracle. Jego główne moduły to Finanse, MRP (do sterowania produkcją i przepływem materiałów), Remonty (integrujący działalność służb utrzymania ruchu), Service (serwis, nadzór, konsultacje). Na liście klientów IFS znajdują się największe szwedzkie przedsiębiorstwa jak: Volvo, ABB, SAS, SAAB-Scania. W Polsce System 4 działa w Elektrowni Łaziska (Finanse, Remonty). W kraju jest oferowany przez IFS Poland.

Zintegrowany System Zarządzania (Prokom)

Pakiet Zintegrowany System Zarządzania gdyńskiej firmy Prokom obejmuje sferę finansową, księgową, gospodarkę materiałową, sprzedaż i politykę kadrowo-płacową. Został zrealizowany w technologii języka i bazy danych Informix. Elementy Systemu bądż cały System Zarządzania są wdrożone m.in. w kilku stoczniach, 20 kopalniach, 3 elektrociepłowniach oraz zakładach przemysłu zbrojeniowego i spożywczego. System może pracować na platformach Intel 486, HP 9000, IBM R/6000, Digital Alpha (OSF/1), DECsystem (Ultrix, OSF/1)ICL DRS 6000, Sequent Symmetry. Został nagrodzony na Softarg '94.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200