Duża szansa dla polskiego software'u bankowego

Dyrektor generalny ICL Poland - Jan J. Kluk i prezes Softbanku Aleksander Lesz poinformowali 25 czerwca na konferencji prasowej w Warszawie o tym, że tydzień wcześniej w Londynie podpisano umowę o przejęciu przez ICL 51% udziałów Softbanku, który jest największym polskim producentem oprogramowania dla bankowości.

Dyrektor generalny ICL Poland - Jan J. Kluk i prezes Softbanku Aleksander Lesz poinformowali 25 czerwca na konferencji prasowej w Warszawie o tym, że tydzień wcześniej w Londynie podpisano umowę o przejęciu przez ICL 51% udziałów Softbanku, który jest największym polskim producentem oprogramowania dla bankowości.

W tym samym czasie, również w Londynie, zawarto umowę o utworzeniu joint venture pomiędzy firmą Softbank a największyn bankiem oszczędnościowym Białorusi - SBIERBANKiem (Sbieregatielnyj Bank Biełarusi). Trudno przecenić znaczenie tych umów dla szans rozwoju i eksportu polskiego oprogramowania (komentarz na ten temat zamieścimy w następnym wydaniu CW).

ICL będzie uczestniczyła w rozwoju technicznym i organizacyjnym, a także w umacnianiu zarządzania firmą Softbank i w najblższych trzech latach przeznaczy na ten cel 1 mln GBP. Do końca br. 250 oddziałów polskich banków będzie użytkownikami oprogramowania ZORBA (Zintegrowana Obsługa Rachunków Bankowych), który działa na ICL-owskich systemach średniej wielkości, opartych na systemach operacyjnych UNIX.

SBIERBANK ma 150 oddziałów i 3,5 tys. filii na terenie Białorusi oraz posiada kontrolny pakiet akcji w Międzynarodowym Banku Oszczędnościowym w Moskwie i w Banku Morawskim w Republice Czeskiej.

Nowe przedsiębiorstwo - BIEŁSOFTBANK zajmować się będzie komputeryzacją banków na terenie Białorusi oraz innych krajów WNP. 51% udziałów w tym joint venture należy do SBIERBANKu, a 49% do Softbanku.

J. J. Kluk podkreślił, że w ciągu ostatnich czterech lat nieformalna joint venture między ICL i Softbankiem sprawdziła się w praktycznym działaniu i przysłużyła się polskim reformom w tak ważnej dziedzinie, jaką jest modernizacja polskich banków.

A. Lesz stwierdził, że zastrzyk zagranicznego kapitału oraz najnowocześniejszej know how w dziedzinie oprogramowania bankowego, pozwoli Softbankowi na skuteczne konkurowanie z firmami zagranicznymi i na rozwój eksportu polskiej myśli informatycznej nie tylko na Wschód, ale i na Zachód.


TOP 200