Duch innowacyjności nie słabnie

Prostota oraz łatwość wdrożenia i użytkowania to główne trendy w rozwoju systemów ERP. O tym, jak rozwija się rynek oraz jakie są wyniki i plany firmy IFS na najbliższą przyszłość, mówi Marcus Pannier, IFS Managing Director DACH & EE Region.

Jak się rozwijała działalność IFS w Polsce w ubiegłym roku?

Rok 2019 był bardzo udany dla IFS w Polsce i całej Europie Środkowo-Wschodniej. Znacznie wzrosły przychody, co wpisuje się w globalne wyniki IFS. W Polsce przekroczyliśmy zakładane cele dzięki pozyskaniu 12 nowych klientów w obsługiwanych przez nas branżach. Ponadto wielu dotychczasowych klientów zaktualizowało swoje rozwiązania do najnowszej wersji. Rozszerzyliśmy wsparcie dla klientów oraz wprowadziliśmy ofertę „Success”, która stanowi połączenie elementów serwisowych umożliwiających klientom bezproblemową obsługę systemów ERP, a co za tym idzie, całej ich działalności.

Nasza baza klientów w Polsce obejmuje ponad 260 firm z takich sektorów, jak: produkcja przemysłowa, branża konstrukcyjno-budowlana i infrastruktury, energetyka i usługi użyteczności publicznej, meblarstwo, motoryzacja czy branża spożywcza. Z naszych rozwiązań korzystają dziesiątki tysięcy użytkowników. Wśród lojalnych klientów IFS w Polsce są przedsiębiorstwa korzystające z naszego systemu od ponad 20 lat. Rozszerzenie zakresu wdrożeń w ich firmach pozwoliło zmaksymalizować wydajność używanych przez nich rozwiązań.

Czy firma odnotowała wzrost sprzedaży rozwiązań chmurowych, na które w ostatnim czasie było w Polsce niewielkie zapotrzebowanie?

W ujęciu globalnym odnotowaliśmy duży wzrost sprzedaży rozwiązań chmurowych i zapotrzebowania na nie. Niemniej jak dotąd żaden z naszych klientów w Polsce nie zdecydował się na wdrożenie rozwiązania chmurowego, ale obserwujemy stopniowy wzrost zainteresowania. Z powodu aktualnej sytuacji związanej z COVID-19 spodziewamy się, że firmy w Polsce i na świecie będą decydować się na przejście na rozwiązania chmurowe. Kryzysy często wymuszają innowacje.

Jakie są dziś najważniejsze trendy i kierunki rozwoju systemów ERP?

Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że naszym zdaniem w nadchodzącej dekadzie systemy ERP zaczną wykorzystywać rozwijające się technologie, takie jak: sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, otwarte interfejsy API i chmura. Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe to technologie, których potencjał wciąż nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. Według naszego niedawnego badania (z listopada 2019 r.) 40% producentów zamierza wdrożyć sztuczną inteligencję do planowania zapasów i logistyki, a 36% do harmonogramowania produkcji i zarządzania relacjami z klientami. Łącznie 60% stwierdziło, że zamierza zwiększyć produktywność dzięki sztucznej inteligencji.

Kolejnym przełomowym trendem są otwarte interfejsy API, za których pomocą można szybko i łatwo włączać do systemów szereg funkcji po stronie klienta. Umożliwiają one szybkie programowanie z uwagi na brak ukrytych zawiłości oraz pozwalają szybko i elastycznie zapewniać wymianę informacji z systemami podstawowymi. Jesteśmy bardzo zaangażowani w rozwój otwartych interfejsów API. Stanowią one podstawę działania naszych systemów frontowych. Spodziewamy się wzrostu ich popularności w naszej branży. Chmura istnieje już od wielu lat, ale wciąż jeszcze nie jest powszechnie wykorzystywana. Gdy przedsiębiorstwa, które nie korzystały dotychczas z chmury, decydują się na migrację, często zaczynają od modelu hybrydowego, aby „zbadać grunt”.

Jest to sytuacja, w której „szklanka jest do połowy pusta”, ponieważ elementy niechmurowe hamują rozwój. Tylko pełne wdrożenie chmury pozwala przedsiębiorstwom wykorzystać jej cały potencjał. W 2020 r. spodziewamy się silnego trendu całościowego przechodzenia na chmurę.

Nasili się również zjawisko „serwicyzacji” dzięki sprzedaży na zasadzie subskrypcji i integracji usług z produktami. W 2018 r. obsługa posprzedażna była rentowna w przypadku 62% producentów dzięki planowaniu napraw i kontraktom serwisowym, ale tylko 4% z nich oferowało produkty całkowicie w formie usługi. W takim modelu nie chodzi o wyciągnięcie z klienta jak najwięcej, ale o zapewnienie mu wymiernych korzyści. Ostatnim trendem, który moim zdaniem zyska na znaczeniu w 2020 r. i latach kolejnych, będzie prostota. Prostota przebija wszystko. Widzimy to w naszym życiu codziennym – od możliwości oglądania ulubionych programów telewizyjnych przez Internet po płatności za pomocą smartfona. Sukces odniosą te firmy, które zdołają zwiększyć komfort użytkowania. Przedsiębiorstwa nie chcą się zmagać z odseparowanymi modułami w swoich systemach ERP wymagającymi integracji i modyfikacji; chcą pojedynczego zestawu bezproblemowych procesów i funkcji raportowania.

Duch innowacyjności nie słabnie

Czy imponujący wzrost przychodów ogłoszony przez IFS na konferencji IFS World 2019 w Bostonie się utrzymuje?

Krótka odpowiedź: w II połowie i w całym roku finansowym 2019 faktycznie odnotowaliśmy duży wzrost względem roku finansowego 2018. Przychody z licencji w roku finansowym 2019 wyniosły 1 518 mln SEK (161 mln dol.), co stanowi wzrost o 32% w porównaniu z rokiem 2018. Skorygowany zysk EBITDA w roku finansowym 2019 wyniósł 1 454 mln SEK (154 mln dol.), co stanowi wzrost o 32%. Przychody netto w roku finansowym 2019 wyniosły 6 317 mln SEK (668 mln USD), co stanowi wzrost o 20%. Na strategicznych rynkach rozwojowych IFS również nastąpił wzrost przychodów z licencji – w sektorze lotnictwa i obrony wzrosły one w porównaniu z rokiem 2018 o 38%, a w segmencie zarządzania serwisem w terenie o 51%. Przychody IFS z rozwiązań chmurowych i rozwiązań SaaS (z wyłączeniem rozwiązań Astea i WorkWave) w roku finansowym 2019 wzrosły o 56% w porównaniu z analogicznym okresem w 2018 r.

Czy prognoza przekroczenia przez IFS poziomu 1 mld dol. w 2021 r. jest nadal aktualna?

Tak, jest nadal aktualna.

Czy w związku z pandemią koronawirusa nastąpiły zmiany popytu i jakie będą jej konsekwencje dla rynku IT?

Z przyjemnością zauważam, że duch innowacyjności nie słabnie ani w IFS, ani wśród klientów, z którymi rozmawiam na co dzień. Projekty są realizowane zdalnie, a spotkania osobiste są zastępowane cyfrowymi procedurami oceny wartości biznesowej. W nieco dłuższym okresie branża ERP może się spodziewać problemów z zasobami ludzkimi i kwalifikacjami. Ograniczamy to ryzyko przez wprowadzanie usług zarządzania aplikacjami, które zmniejszają obciążenie zespołów informatycznych. W tym wyjątkowym okresie pomagamy klientom radzić sobie z ograniczeniami dotyczącymi pracy i przemieszczania się, a jednocześnie dbać o zdrowie i bezpieczeństwo. Na przykład jeden z klientów świadczących usługi serwisowe w terenie wdrożył rozwiązanie IFS Remote Assistance z technologią rzeczywistości mieszanej, aby udostępniać informacje uzyskane z lokalizacji zdalnych, co umożliwia świadczenie usług w sposób bezpieczny dla klientów i pracowników. Bliska współpraca z klientem to zawsze dobra strategia, zwłaszcza podczas kryzysu. Branża ERP przechodzi obecnie zmiany. Niektórzy dostawcy nie są już w stanie w spójny i kompleksowy sposób zaspokoić potrzeb klientów, z kolei gracze z segmentu średniego są innowacyjni, wprowadzają przełomowe rozwiązania i podnoszą poprzeczkę dla oprogramowania biznesowego. Kryzys prawdopodobnie jeszcze przyspieszy te zmiany, ponieważ przedsiębiorstwa dokonują ponownej oceny swoich wydatków, umów i celów biznesowych.

Głównym tematem najbliższej konferencji IFS World ma być nowa architektura systemów wykorzystująca mechanizmy sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego i rzeczywistości mieszanej. Czy może pan to potwierdzić?

Tak. Wprowadzimy nową wersję naszego pakietu, która połączy wszystkie rozwiązania w ramach jednej platformy, aby zapewnić komfort użytkowania i wyeliminować konieczność integracji. W ten sposób uzyskamy system, który naprawdę się nie starzeje. Klienci muszą mieć możliwość skupienia się na swojej działalności, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i konkurowaniu na rynku, nie martwiąc się o systemy.

Duch innowacyjności nie słabnie