Dualna edycja stron

Dreamweaver - najnowsze narzędzie firmy Macromedia - pozwala na jednoczesną edycję stron WWW za pomocą narzędzi graficznych i dokonywania zmian kodu źródłowego.

Dreamweaver - najnowsze narzędzie firmy Macromedia - pozwala na jednoczesną edycję stron WWW za pomocą narzędzi graficznych i dokonywania zmian kodu źródłowego.

Dreamweaver

Dreamweaver różni się od większości pakietów, służących do tworzenia zestawów stron WWW, bowiem pozwala na jednoczesną graficzną edycję strony i na wprowadzanie zmian w kodzie źródłowym.

Zalety: Zachowuje kod źródłowy, zawiera zewnętrzne edytory kodu źródłowego, obsługuje najnowsze technologie oparte na Dynamic HTML, automatycznie generuje możliwy do edycji kod JavaScript, oferuje przydatną paletę Properties (właściwości) oraz niezłe możliwości animacji.

Wady: Nieadekwatna pomoc on-line oparta na HTML, część poleceń jest realizowanych w sposób nieintuicyjny.

Program Dreamweaver w próbnej wersji 1.0 to narzędzie pracy dla profesjonalnych projektantów stron WWW. Program ten działa inaczej niż produkty konkurencyjne, takie jak Microsoft FrontPage, NetObject Fusion lub Adobe PageMill. Przede wszystkim ma wbudowany mechanizm prawie natychmiastowej zmiany tryby projektowania między edycją kodu źródłowego a narzędziami graficznymi. Edytory graficzne często tworzą kod nieczytelny lub błędny, co utrudnia jego optymalizację. Dlatego w wielu programach należy ręcznie sprawdzać i poprawiać wygenerowany kod HTML.

Dzięki używanemu w Dreamweaverze narzędziu o nazwie RoundTrip HTML, projektant bez problemów może przechodzić między trybem graficznym a kodem źródłowym. Do programu Dreamweaver dołączone są standardowo dwa popularne narzędzia służące do edycji kodu źródłowego: HomeSite 3.0 firmy Allaire oraz Bbedit 4.5 do Windows i Macintosha firmy BareBones.

W odróżnieniu od innych tego typu programów, Dreamweaver zapewnia całkowitą kontrolę nad kodem HTML generowanym przez HTML Inspector. Projektanci mogą wprowadzać zmiany w kodzie i od razu ocenić efekty. Program obsługuje rozszerzenia języka HTML, takie jak DHTML (dynamiczny HTML) czy CSS (zestaw szablonów Cascade Style Sheet). Dreamweaver zawiera narzędzia graficzne, które pozwalają dodawać animacje i zwiększać interaktywność strony przez korzystanie z DHTML. Można również na bieżąco wprowadzać poprawki w języku JavaScript.

Interfejs Dreamweavera jest podobny do prezentowanych przez profesjonalne pakiety typu QuarkXPress firmy Quark czy Adobe Photoshop. Jego obszar roboczy składa się z trzech głównych palet i okien dokumentów, oprócz których można - w zależności od potrzeb - otworzyć inne okna. Pozwala to na dowolne usytuowanie palet na ekranie.

Niestety, bez 21" monitora, pracującego w wysokiej rozdzielczości, zmieszczenie tych okien w przestrzeni roboczej jest trudne.

Tworzenie własnej strony

Na stronie można umieszczać różne elementy, np. grafikę, tabelę czy warstwy, przenosząc je do dokumentu z palety Objects. Można też wstawiać inne obiekty, takie jak aplety Javy, obiekty sterujące ActiveX itp.

Standardowo paleta Objects składa się z trzech paneli: Common (typowe - używany do wstawiania typowych obiektów), Forms (formularze) i Invisibles (niewidoczne - np. komentarze). Paletę Objects można samodzielnie rozbudowywać.

Po umieszczeniu obiektów na stronie, należy zdefiniować atrybuty każdego z nich. Dokonuje się tego za pomocą kontekstowej palety Properties (właściwości). W zależności od typu wybranego obiektu, zmienia się zawartość i wygląd palety, udostępniając informacje, pola i narzędzia specyficzne dla konkretnego obiektu. Funkcja ta ułatwia i przyspiesza precyzyjne definiowanie elementów strony - np. określanie właściwości tabel. Można używać prawego klawisza myszy do wyświetlania listy często używanych poleceń, służących do formatowania tabel. Łatwo jest również osadzić tabelę w tabeli lub w warstwie bądź ramce.

Zaawansowane projektowanie stron

Dzięki obsłudze najnowszych technologii (np. DHTML), Dreamweaver wyróżnia się w kilku dziedzinach. Pozwala na wstawianie warstw CSS i Netscape, dokładne formatowanie tekstu przy użyciu CSS i animowanie elementów strony przy użyciu funkcji czasu.

Przydatna jest możliwość przedstawienia funkcji czasu w stylu Directora, co pozwala na dokładną kontrolę animacji strony. Można zmieniać pozycje warstw, źródłowe pliki graficzne w warstwach, rozmiar, kształt i kolejność warstw oraz ich widoczność w czasie.

Dreamweaver nie oferuje narzędzi służących do administrowania obszernymi serwisami WWW, za pomocą których można np. sprawdzać i naprawiać uszkodzone łącza czy wyświetlać graficzny podgląd hierarchii całego serwisu, lecz program umożliwia sprawdzenie pisowni w obrębie wszystkich stron oraz określenie, czy powstały kod będzie działał na różnych przeglądarkach.

Wyjątkowym elementem programu jest Repeating Elements Library (biblioteka powtarzających się elementów). Umożliwia ona składowanie często używanych elementów strony, takich jak nagłówki i stopki.

W skutek błędów niektóre funkcje nie działają poprawnie w wersji testowej, co może prowadzić do zawieszenia się komputera. Niektóre polecenia w systemie pomocy nie są wyjaśnione dokładnie, a ich wykonanie może odbiegać od oczekiwań. Program Dreamweavera powinni wypróbować projektanci stron WWW, którzy są przekonani do tworzenia w środowisku graficznym, ale też czasem mają zamiar przeanalizować kod i ewentualnie zmodyfikować go ręcznie. Wkrótce powinna być dostępna komercyjna wersja programu.

Jeff Senna jest dziennikarzem tygodnika InfoWorld. Tłum. BTInfo, M. Witkowski


TOP 200