Dual Band w Polsce

Do przeprowadzenia pierwszych testów sieci wielopasmowej, sprzętu radiowego i aparatów komórkowych, wyposażonych w aplikacje WAP (z GPRS), firma korzysta z telekomunikacyjnej infrastruktury brytyjskiego operatora BT Cellnet, dzięki czemu już teraz sprawdza się poprawność działania funkcji i praktyczne osiągi nowej sieci komórkowej, potencjalnie kilkanaście razy szybszej w transmisji danych od konwencjonalnych rozwiązań GSM (9,6 kb/s). Rozpoczęcie testów oznacza początek intensywnych działań prowadzących do uruchomienia pierwszych aplikacji komercyjnych z GPRS, które mają pojawić się powszechnie w pierwszej połowie 2000 r., a zdobyte doświadczenia z aplikacjami WAP będą z pewnością wykorzystane w pozostałych europejskich sieciach GSM.

Po raz pierwszy na tak szeroką skalę sprawdza się praktyczne możliwości bezprzewodowego protokołu internetowego IP przy udostępnianiu połączeń transmisji danych w sieciach publicznych i prywatnych. Praktyczna realizacja przekazów w tej technologii znacznie zwiększy możliwości mobilnych aplikacji biznesowych (operacje bankowe, zakupy internetowe, prowadzenie transakcji w ruchu), co powinno być wstępem do rozwoju bezprzewodowych aplikacji opartych na sieciach trzeciej generacji UMTS.

Seria One Touch db Alcatela

Dual Band w Polsce

Alcatel One Touch Easy

Alcatel najpóźniej ze wszystkich liczących się producentów wkroczył na nasz rynek z ofertą telefonów wielozakresowych. Nowa rodzina telefonów dwupasmowych GSM 900/1800 z serii One Touch db stała się dostępna w Polsce dopiero od połowy października ub.r. Seria ta obejmuje cztery modele o bardzo zbliżonych funkcjach i oznaczeniach nawiązujących do swoich jednopasmowych poprzedników. Według zapewnień firmowych każdy z modeli tej serii jest stylizowany z myślą o konkretnym typie użytkownika, chociaż różnice te według autora są mało znaczące. I tak: telefon dwupasmowy One Touch Easy db jest przeznaczony dla klientów wrażliwych na modę, One Touch Club db (o wyglądzie klasycznym) dla użytkowników o bardziej tradycyjnych gustach, telefon One Touch Max db dla klientów aktywnych, natomiast ostatni model z tej serii One Touch View db nie ma wyraźnie zdefiniowanych użytkowników. Wszystkie aparaty tej serii mają wbudowany zestaw głośno mówiący, usprawnione kodowanie głosu EFR, a niektóre są przystosowane do wibracyjnego powiadamiania o nadejściu połączenia.

Niewielka oferta Siemensa

Dual Band w Polsce

Bezprzewodowe aplikacje transmisji danych

Dual Band w Polsce

Siemens S25

Firma Siemens bardziej zaangażowała się w dostawę kompletnych systemów komórkowych i stacji bazowych dla tych systemów (głównie dla Ery) niż w produkcję terminali komórkowych. Firmowa oferta dwuzakresowych telefonów jest niewielka. Po prostym dwupasmowym telefonie C25, przeznaczonym wyłącznie do prowadzenia rozmów bez możliwości transmisji, firma wypuściła w ubiegłym roku zaawansowany model S25, ukierunkowany na transmisję danych.

Telefon ma graficzny kolorowy wyświetlacz, wibrator, dyktafon, wbudowany modem oraz złącze podczerwieni IrDA, a przede wszystkim niepełną aplikację internetową WAP, co w różnych rankingach plasuje go na wysokiej pozycji wśród innych telefonów komórkowych. Pełny dostęp do Internetu ze standardowym protokołem WAP będzie dopiero możliwy w przewidywanym do produkcji nowym modelu P35.


TOP 200