Drużyna SAPerów

SAP zaoferuje klientom na całym świecie usługi doradcze w ramach programu TeamSAP. Partnerzy SAP Polska widzą w TeamSAP nie konkurencję, ale szansę na wzrost liczby klientów.

SAP zaoferuje klientom na całym świecie usługi doradcze w ramach programu TeamSAP. Partnerzy SAP Polska widzą w TeamSAP nie konkurencję, ale szansę na wzrost liczby klientów.

Celem istnienia i działania TeamSAP jest lepsze zrozumienie i reagowanie na potrzeby klientów, szczególnie wśród przedsiębiorstw średniej wielkości. W założeniu ma to pomóc zarówno firmie, jak i jej partnerom, usprawnić proces wdrażania aplikacji R/3.

Szybsze procesy

Ta bezpośrednia współpraca przyniosła już stworzenie metodologii wdrażania systemu R/3, czyli AcceleratedSAP (ASAP), dzięki której okres wdrożenia systemu skraca się do 6-8 miesięcy. Od 1996 r., kiedy po raz pierwszy zastosowano ASAP, już ponad 200 firm na świecie zdecydowało się na nową metodę. Zastosowanie mniej czasochłonnej techniki pozwoliło na osiągnięcie oszczędności 30-50% dotychczasowych wydatków, związanych z instalacją i uruchomieniem R/3. SAP zdecydował się na włączenie AcceleratedSAP do TeamSAP.

Dla każdego coś miłego

Podstawowym czynnikiem, decydującym o wyborze systemu zintegrowanego klasy MRP II, jest jednak nie technika wdrażania, a sam produkt, który jest kolejnym filarem idei TeamSAP. Wraz z wersją 4.0 systemu R/3, firma będzie oferować produkty w wysokim stopniu zindywidualizowane. Po pierwsze, możliwe będzie bardziej elastyczne dobieranie modułów systemu, które konkretny klient zamierza wykorzystywać. Po drugie, R/3 ma być oferowany w kilku odmianach (industry solutions), z których każda będzie spełniała specyficzne wymagania konkretnej branży przemysłu lub usług. Taki gąszcz możliwości może znacznie ułatwić wybór odpowiedniego rozwiązania, ale czyni też trudniejszą pracę konsultantów. Toteż - oprócz zindywidualizowanego produktu i usprawnionych procesów wdrożenia - konieczny jest jeszcze trzeci filar TeamSAP.

Ludzie przede wszystkim

Aby zaoferować w większym stopniu zintegrowane usługi doradcze, SAP musi zapewnić odpowiednio wyszkoloną kadrę, znającą nie tylko nowe rozwiązania firmy, ale także możliwe wymagania konkretnych klientów. Dlatego SAP przeprowadza zakrojone na szeroką skalę szkolenia swoich wdrożeniowców.

Czy jednak zwiększona rola SAP nie będzie źle postrzegana przez dotychczasowych partnerów firmy? Na polskim rynku kilkanaście firm, doradzających w zakresie technik informatycznych, zawarło z SAP umowy o współpracy. Z pewnością wprowadzenie TeamSAP nie jest groźne dla przedstawicieli Wielkiej Szóstki, którzy oferują szeroki wachlarz usług, włącznie z doradztwem podatkowym i audytem. Pracownicy tych firm podkreślają, że oferowane przez nich usługi nigdy nie będą mniej atrakcyjne od rozwiązań proponowanych przez SAP, właśnie ze względu na możliwość kompleksowego podejścia do problemów i potrzeb klientów.

Zastanawiające może być jednak, jak na uruchomienie TeamSAP reagują konsultanci zatrudnieni w mniejszych firmach. Twierdzą oni, że nie muszą się obawiać przejęcia całości rynku przez SAP. Umowy o współpracy, a także strategiczna polityka koncernu zakładają bowiem, że partnerzy SAP odgrywają kluczową rolę ogniw łączących z klientami, doskonale znających specyfikę lokalnych rynków, ich dynamikę i perspektywy rozwoju. Firma nie ma takiej wiedzy, jest więc zależna od swoich partnerów. Jak podkreślają specjaliści reprezentujący obie strony, skoncentrowanie się SAP na tworzeniu metodologii typu AcceleratedSAP może tylko pomóc partnerom i zwiększyć możliwości sprzedaży zarówno produktów, jak i usług poprzez podniesienie atrakcyjności oferty.


TOP 200