Drukowanie ma przyszłość

Użytkownicy drukarek komputerowych mogą oczekiwać wzrostu szybkości pracy i zmniejszenia kosztu wydruku, ale nie znaczącej obniżki cen sprzętu.

Użytkownicy drukarek komputerowych mogą oczekiwać wzrostu szybkości pracy i zmniejszenia kosztu wydruku, ale nie znaczącej obniżki cen sprzętu.

Ilość informacji drukowanych na papierze systematycznie rośnie i - wg prognoz - w ciągu najbliższych kilkunastu lat będzie zwiększać się o ok. 20% rocznie. Przewiduje się, że w roku 2000 na świecie zostanie wydrukowanych 6 bln stron. Są to dobre wiadomości dla producentów drukarek komputerowych, zwłaszcza że zaznacza się wyraźna tendencja zastępowania tradycyjnych, analogowych systemów sprzętem drukującym dokumenty w postaci cyfrowej przetwarzane przez komputery. Jednocześnie wraz z rozwojem rynku i masowych zastosowań komputerów wzrasta popyt na drukarki z nimi współpracujące. Sprzyja temu upowszechnienie sieci komputerowych, stwarzających możliwość lokalnego wydruku dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną.

Popularyzacja systemów elektronicznej wymiany informacji EDI (Electronic Data Interchange) oraz obiegu dokumentów w postaci cyfrowej, określana czasami hasłem "biuro bez papieru", stwarza wrażenie, że producenci drukarek powinni czuć się zagrożeni. Tak jednak nie jest, choć wzrost tego segmentu rynku będzie znacznie wolniejszy od wzrostu liczby publikowanych informacji ze względu na dynamiczny rozwój wymiany dokumentów elektronicznych. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Gartner Group, obecnie 95% dokumentów jest wymienianych i przechowywanych w postaci papierowej. Choć nie ulega wątpliwości, że wskaźnik ten będzie zmniejszał się, ale zalety papierowego nośnika informacji, takie jak mała waga, niska cena, łatwość zapisu, usuwania i przenoszenia oraz tradycja i przyzwyczajenia ludzi, wciąż będą decydowały o jego stosowaniu.

Jeszcze kilka lat temu drukowanie było domeną drukarni, a w biurach lub domach wykorzystywano głównie mało wydajne maszyny do pisania. Obecnie zarówno małe, tanie modele drukarek wykorzystywane przez indywidualnych użytkowników komputerów PC lub Macintosh, jak i wysoko wydajne drukarki sieciowe, obsługujące grupy robocze lub wydziały dużych korporacji, odbierają przynajmniej część rynku tradycyjnym firmom wydawniczym i producentom systemów do druku średnio nakładowego. Ostatnio producenci drukarek zdecydowanie wkraczają również na rynek urządzeń kopiujących - przy porównywalnej cenie oferują lepszą jakość kopii, a w rzeczywistości oryginału dokumentu, niż analogowe kserokopiarki.

Rozwój rynku i technologii stosowanych w drukarkach komputerowych ma od kilku lat charakter ewolucyjny. Producenci wprowadzają do sprzedaży nowe modele sprzętu o nieco lepszych parametrach, a jednocześnie stopniowo spadają ceny najprostszych, popularnych wersji drukarek, choć nie należy oczekiwać, by w najbliższym czasie uległy one dalszemu istotnemu obniżeniu. W przypadku sprzętu przeznaczonego dla indywidualnych - najbardziej reagujących na cenę - użytkowników (głównie wszystkim drukarek atramentowych) ostra rywalizacja spowodowała spadek zysków i marż handlowych do minimalnego poziomu. Generacja zysku jest warunkiem utrzymania możliwości finansowania dalszego rozwoju technologii i wprowadzania na rynek nowych, ulepszonych modeli sprzętu, toteż wielu znanych producentów stara się maksymalnie zwiększyć zysk, płynący ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. W efekcie koszt wydruku jednej strony przy użyciu taniej może być nawet kilkadziesiąt razy większy niż przy wykorzystaniu droższej, profesjonalnej drukarki laserowej.

Jaki będzie kierunek rozwoju technologii druku w najbliższych latach? Prawdopodobnie będzie to ewolucja istniejących technologii, umożliwiająca poprawę podstawowych parametrów sprzętu, takich jak szybkość druku i rozdzielczość oraz poprawa jakości - zwłaszcza druku kolorowego. Na razie brak jest wiadomości na temat opracowywania nowych metod druku, które mogłyby być konkurencyjne dla obecnych technologii. W efekcie w dalszym ciągu użytkownicy mogą wybierać sprzęt głównie spośród drukarek igłowych, atramentowych lub laserowych. Ponadto istnieje kilka innych typów sprzętu wykorzystywanego do zastosowań specjalnych, jak drukarki termiczne, sublimacyjne lub stosujące w postaci stałej. Większość z nich - ze względu na wysoki koszt wydruku, niską szybkość pracy lub wysoką cenę sprzętu - w najbliższym czasie nie ma szansy wejścia na rynek masowy.


TOP 200