Drukowanie i skanowanie

Hewlett-Packard rozwija ofertę produktów dla systemu "elektronicznego biura" - niekoniecznie "bez papieru".

Hewlett-Packard rozwija ofertę produktów dla systemu "elektronicznego biura" - niekoniecznie "bez papieru".

"Podstawową strategią Hewlett-Packarda jest obecnie rozwijanie produktów dla systemów sieciowych" - zapewnia Jim Lucas, dyrektor ds. marketingu z fabryki Hewlett-Packarda wytwarzającej skanery w Bergamo (Włochy). Potwierdzeniem tej strategii jest wprowadzenie na rynek wielu nowych produktów przeznaczonych dla tego sektora rynku. Niedawno Hewlett- Packard rozszerzył swoją ofertę hubów, przełączników, kart sieciowych i komputerów PC budowanych specjalnie do pracy w sieciach, a nieco wcześniej wprowadził na rynek nowy model drukarki laserowej dla grup roboczych oraz zupełną nowość - skaner sieciowy.

Biuro przyszłości z papierami

Strategia "Digital Workplace" (Elektroniczne Biuro) Hewlett- Packarda jest - jak mówią przedstawiciele firmy - odzwierciedleniem kształtujących się tendencji rynkowych - wzrostu znaczenia Internetu, poczty elektronicznej i zwiększającej się wymiany informacji w postaci cyfrowej, a nie papierowej. Według przewidywań IDC, do roku 2000, 95% komputerów PC działających w firmach będzie podłączonych do sieci, a liczba dokumentów dostarczanych w postaci papierowej ma zmaleć z obecnych 90% do 30% w 2004 r. (70% informacji będzie przekazywana odbiorcom w formie elektronicznej). Nie musi to jednocześnie oznaczać spadku popytu na papier i drukarki.

Obecnie dominujący model rozpowszechniania dokumentów - "drukowanie-dystrybucja" czyli przygotowania papierowych kopii i rozsyłania ich następnie przez pocztę lub firmy wysyłkowe do odbiorców, będzie stopniowo zastępowany modelem "dystrybucja-drukowanie", a więc przesyłanie informacji w postaci elektronicznej i wydruk oryginalnych dokumentów w biurze odbiorcy. Pozwoli to na zmniejszenie bezpośrednich kosztów dystrybucji, przyspieszenie obiegu informacji, ułatwienie potwierdzenia jej odbioru, możliwość edycji dokumentów przez odbiorcę, a także zwiększy oszczędność papieru, gdyż tylko niektóre dokumenty będą drukowane.

Efektywnie działająca realizacja takiego modelu obiegu dokumentów nie jest prosta w realizacji - wymaga zarówno odpowiednio przystosowanego sprzętu (serwery, elementy sieciowe, komputery PC, urządzenia peryferyjne), jak i odpowiedniego oprogramowania. Ambicją Hewlett-Packarda jest dostarczenie kompletnych systemów sieciowych, których elementy są w pełni zgodne i współdziałają bez problemów.

Nawet tak duża firma nie jest jednak w stanie samodzielnie opracować wszystkich niezbędnych elementów i dlatego Hewlett-Packard zawarł porozumienia o współpracy m.in. z 3Com, Microsoft i Netscape. Dotyczą one zarówno wspólnej uzupełniającej oferty elementów sprzętowych dla systemów sieciowych, jak i uzgodnienia standardów dotyczących m.in. drukowania dokumentów przesyłanych Internetem.

Sieciowe komputery PC

Vectra XM Series 4 to najnowsza linia komputerów PC Hewlett- Packarda (Computerworld nr 18, 29.04.96), które są przystosowane do pracy w sieci i zdalnego zarządzania. Standardowo są one wyposażone w karty Ethernet PCI, pamięć ROM zawierającą informacje o podstawowych protokołach sieciowych, wstępnie skonfigurowane jako stacje klienckie dla sieci Novella lub Microsoft, oraz preinstalowane sterowniki dla NetWare 3.x/4.x, Windows 3.11, Windows 95, Windows NT 3.5x, Vines, PathWorks oraz OS/2 Warp.

Vectra XM Series 4 mogą być zdalnie włączane i wyłączane, konfigurowane i zarządzane z konsoli HP OpenView, Microsoft SMS oraz Intel LANDesk. Komputery te są zgodne ze standardem DMI (Desktop Management Interface).

Skaner sieciowy

Nowością, którą Hewlett-Packard - jako pierwsza firma na świecie - wprowadził na rynek, jest skaner sieciowy ScanJet 4Si. Urządzenie jest przeznaczone dla średnich lub dużych biur, w których może zastąpić wiele skanerów indywidualnie podłączanych do komputerów, obniżając koszt niezbędnego do skanowania sprzętu oraz przyspieszając i ułatwiając proces transformacji dokumentów z postaci papierowej do elektronicznej.

ScanJet 4Si jest wyposażony w automatyczny podajnik papieru i panel kontrolny pozwalający na zaprogramowanie adresata skanowanej informacji - może to być np. drukarka lub komputer dowolnego użytkownika pracującego w sieci. Wraz ze skanerem dostarczane jest oprogramowanie Visioneer PaperPort 3.0 umożliwiające zarządzanie dokumentami, ich przechowywanie, drukowanie, wysyłanie przez pocztę elektroniczną lub nadawanie jako faksy, wprowadzanie do innych dokumentów, a także transformację do postaci tekstowej przy wykorzystaniu oprogramowania OCR do rozpoznawania znaków.

W Polsce, wprowadzony na rynek już jesienią ub.r. ScanJet 4Si, nie cieszy się - jak na razie - dużą popularnością. Zdaniem przedstawicieli HP Polska, wynika to z braku przekonania odbiorców do korzyści, jakie dają nowe funkcje skanowania sieciowego. Już za kilka miesięcy pojawi się na rynku nowy, usprawniony model ScanJet. W aktualnej wersji urządzenie pozwala na przesłanie elektronicznego dokumentu tylko do jednego adresata. Hewlett-Packard opracowuje nowy model skanera, który ma m.in. umożliwiać przekazywanie skanowanych obrazów jednocześnie do wielu wybranych użytkowników.

MOP i drukowanie obrazów z Internetu

"Wzrost popularności elektronicznego przekazu dokumentów nie oznacza spadku popytu na drukarki, choć zmieniać się będzie sposób ich wykorzystania" - uważa Larry Brunetti, dyrektor ds. marketingu z działu zajmującego się drukarkami sieciowymi w Hewlett-Packard. Wraz z rozwojem dystrybucji dokumentów elektronicznych drukarki laserowe będą wypierać z rynku kserokopiarki. Kopiowanie ma być zastąpione przez "mopowanie" (od skrótu MOP - Multiple Original Printing - drukowanie wielu oryginałów, a nie kopii oryginału). Zaletą tej metody uzyskiwania dokumentów papierowych jest możliwość ich uprzedniej edycji oraz wysoka jakość (odpowiadająca jakości oryginału) przy niskim koszcie wydruku (łącznie z niezbędnym serwisem urządzeń i kosztami eksploatacji).

Proces wypierania z rynku kserokopiarek przez drukarki zależy oczywiście od wzrostu popularności elektronicznej dystrybucji dokumentów. Jak wynika z danych publikowanych przez IDC, już w ub.r. liczba stron wydrukowanych przekroczyła liczbę stron skopiowanych.

Niezależnie od standardowych metod wykorzystywania drukarek sieciowych nowe problemy stwarza drukowanie dokumentów przekazywanych Internetem. Nie wszystkie dokumenty internetowe wyświetlane na ekranie wyglądają równie efektownie po ich wydrukowaniu. HP zamierza opracować mechanizmy ułatwiające i upraszczające druk dokumentów internetowych, które staną się standardem podobnie jak język opisu strony HP PCL. Aby zrealizować ten cel, firma podjęła współpracę m.in. z Microsoft i Netscape. Nowa technologia ma umożliwić:

- drukowanie wybranych fragmentów stron WWW przez rozszerzenie funkcji języka HTML;

- przyspieszenie drukowania tekstu i grafiki, dzięki ulepszeniu zarówno sterowników wydruku, jak i HTML;

- ulepszenie funkcji formatowania przez wprowadzenie nowych rozszerzeń do języka HTML umożliwiających nie tylko prawidłowe wyświetlanie, ale i drukowanie z zachowaniem odpowiedniego formatu dokumentów;

- zwiększenie jakości wydruku obrazów graficznych oraz dokładności ich odtworzenia, zarówno na drukarkach monochromatycznych, jak i kolorowych.

W kwietniu br. Hewlett-Packard wprowadził na rynek nowy model drukarki sieciowej LaserJet 5Si MX, która jest - jak twierdzą przedstawiciele firmy - zoptymalizowana dla funkcji "mopowania" - drukuje ona z szybkością 24 str./min, umożliwia wydruk dwustronny na papierze o wymiarach 11" x 17", dysponuje wielokomorowym odbiornikiem papieru, a koszt wydruku wynosi tylko ok. 1,5 centa/stronę.

Standard ułatwiający i poprawiający jakość wydruków dokumentów internetowych jest jeszcze w fazie przygotowywania. Obecnie Hewlett-Packard zaprezentował nową wersję języka opisu strony - PCL 6, która oferuje przede wszystkim większą wydajność wydruku plików graficznych i ulepszone odwzorowanie różnorodnych fontów przy pełnej wstecznej zgodności z poprzednimi wersjami języka. PCL 6 ma też strukturę modułową, która umożliwia dodanie nowych funkcji poprawiających bezpośredni wydruk plików internetowych do kolejnych modeli drukarek LaserJet.


TOP 200