Drukarki do Macintosha

Drukarki do komputerów PC gościły już na naszych łamach wielokrotnie, nie mówiliśmy natomiast nic o drukarkach do Macintosha. Komputer Macintosh tak znacznie odbiega od potocznego wyobrażenia o komputerze osobistym, że nie należy się dziwić, iż także drukarki nie przystają do popularnego obrazu tego sprzętu. Przykładowo, rozdzielczość ekranu Macintosha jest niezależna od jego rozmiarów i wynosi 72 punkty na cal. Im więc większy ekran, tym więcej obiektów można na nim umieścić. Także rozdzielczość popularnych drukarek firmy Apple jest wielokrotnością rozdzielczości podstawowej. Dla drukarek igłowych wynosi 144 dpi, dla atramentowych 360 dpi. Ułatwia to wierne przeniesienie danych z ekranu na drukarkę. W przypadku drukarek PostScriptowych proporcje te nie zostały zachowane, ale nie ma to istotnego znaczenia, wobec możliwości łatwego skalowania każdego obiektu opisanego w tym języku.

Drukarki do komputerów PC gościły już na naszych łamach wielokrotnie, nie mówiliśmy natomiast nic o drukarkach do Macintosha. Komputer Macintosh tak znacznie odbiega od potocznego wyobrażenia o komputerze osobistym, że nie należy się dziwić, iż także drukarki nie przystają do popularnego obrazu tego sprzętu. Przykładowo, rozdzielczość ekranu Macintosha jest niezależna od jego rozmiarów i wynosi 72 punkty na cal. Im więc większy ekran, tym więcej obiektów można na nim umieścić. Także rozdzielczość popularnych drukarek firmy Apple jest wielokrotnością rozdzielczości podstawowej. Dla drukarek igłowych wynosi 144 dpi, dla atramentowych 360 dpi. Ułatwia to wierne przeniesienie danych z ekranu na drukarkę. W przypadku drukarek PostScriptowych proporcje te nie zostały zachowane, ale nie ma to istotnego znaczenia, wobec możliwości łatwego skalowania każdego obiektu opisanego w tym języku.

Drukarki do komputerów PC gościły już na naszych łamach wielokrotnie, nie mówiliśmy natomiast nic o drukarkach do Macintosha. Komputer Macintosh tak znacznie odbiega od

Firma Apple oferuje do komputerów Macintosh całą serię drukarek, od najprostszych igłowych po profesjonalnePostScriptowe drukarki laserowe. Niektóre z nich są wyposażone w standardowe łącze szeregowe, dzięki czemumogą pracować z innymi komputerami, np. PC.

ImageWriter II

Jest to prosta drukarka 9-igłowa do druku na pojedynczych arkuszach (po dołączeniu podajnika) i na składance, nawet wielowarstwowej. Nadaje się więc dobrze do pracy biurowej. Sterowana jest za pomocą poleceń języka QuickDraw systemu operacyjnego Apple Macintosh. Po wyposażeniu jej w (opcjonalny) interfejs AppleTalk może być używana w sieciach LocalTalk. Drukarka ma wbudowane 4 kroje pisma. Druk kolorowy uzyskuje się po założeniu kolorowej taśmy barwiącej. Szybkość druku 0,5-2 str./min, rozdzielczość 144 dpi, waga 6,8 kg, cena (na rynku amerykańskim) 439 USD.

StyleWriter II

Drukarka atramentowa, dająca jakość wydruku porównywalną z jakością z drukarki laserowej, ale za znacznie niższą cenę. Drukuje tylko na pojedynczych arkuszach papieru. Sterowana jest także za pomocą poleceń języka QuickDraw, wzbogaconego o możliwości symulowania poziomów szarości i skalowania grafiki poprzez technikę GrayShare. Wbudowane 39 krojów fontów TrueType pozwala na uzyskiwanie pisma skalowanego w dowolnym rozmiarze. Użycie Adobe Type Managera rozszerza te możliwości o tysiące dostępnych fontów PostScript Type 1.Może być używana w sieci lokalnej LocalTalk. Szybkość druku 2-4 str./min, rozdzielczość 360 dpi, waga 3,4 kg

cena 359 USD.

LaserWriter Select 300

Drukarka laserowa przeznaczona do użytku osobistego lub w małym biurze. Korzysta z techniki FinePrint polepszaniajakości wydruku. GrayShare pozwala na uzyskiwanie wydruków z 33 poziomami szarości i korzystanie z drukarki w sieci LocalTalk. Rozszerzenie PhotoGrade daje ponad 67 poziomów szarości, co odpowiada prawie fotograficznej wierności wydruku. Drukarka ma wbudowane 39 fontów skalowalnych TrueType (67 z wyposażeniem PhotoGrade). Szybkość wydruku do 5 str./min, zależy od mocy obliczeniowej komputera, gdyż drukarka nie posiada własnego procesora. Rozdzielczość 300 dpi, waga 11,8 kg, cena 899 USD. Dla korzystania z PostScriptu konieczne jest dokupienie takiej opcji.

LaserWriter Select 310

Najtańsza personalna laserowa drukarka PostScriptowa do Macintosha lub komputerów PC, pracujących w środowisku Windows. Nie może pracować w sieciach lokalnych. Wyposażona w interpreter języka opisu strony Adobe PostScript Level 1, nie zawiera natomiast interpretera języka Hewlett Packard PCL. Pod względem parametrów i ceny, jej najbliższym odpowiednikiem jest drukarka HP LaserJet IIP z wkładką PostScriptową. Podobnie jak model 300, nie zawiera procesora. Nie może korzystać z możliwości polepszania jakości wydruku ani za pośrednictwem PhotoGrade ani FinePrint. Wbudowany pojemnik na papier ma pojemność 250 arkuszy. Szybkie łącze szeregowe i standardowe łącze równoległe (Centronics). Zawiera 13 PostScriptowych fontów skalowalnych Type 1, drukuje z szybkością do 5 str./min, ma pamięć 1,5 MB, waży 12 kg i kosztuje 999 USD.

Personal LaserWriter NTR

Laserowa drukarka PostScriptowa przeznaczona do użytku personalnego lub małego biura. Możliwy jest jednoczesny wydruk z komputerów Macintosh i PC (pracujących w środowisku Windows). Zawiera procesor typu RISC z programem interpretacji PostScriptu Level 2, PCL 4 i rasteryzatorem fontów TrueType, wbudowane w ROM-ie 64 skalowalne fonty TrueType i PostScriptowe, łącze szeregowe i równoległe, podajnik na papier o pojemności 70 arkuszy (opcjonalny podajnik 250 arkuszy), pamięć 3 MB. Szybkość druku wynosi do 4 str./min, rozdzielczość 300 dpi, waga 13,4 kg, cena 1649 USD.

LaserWriter Pro 600

Drukarka laserowa przeznaczona do pracy biurowej. Możliwy jest jednoczesny wydruk z komputerów Macintosh i PC (pracujących w środowisku Windows). Procesor Motorola 68030, 25 MHz z programem interpretacji PostScriptu Level2, emulacją PCL 4 i rasteryzatorem fontów TrueType. Wbudowane w ROM-ie 64 skalowalne fonty TrueType i PostScriptowe. Rozdzielczość 600 dpi lub 300 dpi, z możliwością użycia techniki polepszania jakości wydruku FinePrint. Program PhotoGrade pozwala na uzyskiwanie wydruków z 91 poziomami szarości. Podajnik papieru na 250 arkuszy, pamięć 8 MB (rozszerzalna do 32 MB), łącza szeregowe, równoległe i LocalTalk. Szybkość wydruku 8 str./min, waga 17,7 kg, cena 2099 USD.

LaserWriter Pro 630

Parametry zbliżone do poprzedniego modelu. Wbudowane szybkie łącze EtherTalk znacznie przyśpiesza drukowanie skomplikowanych dokumentów graficznych. Łącze lokalne SCSI do podłączenia dysku stałego, służącego do przechowywania dużej liczby ładowalnych fontów. Cena 2529 USD.

Apple Color Printer

Kolorowa drukarka atramentowa o rozdzielczości 360 dpi. Nie jest wyposażona w pamięć ani w procesor; cały proces drukowania jest sterowany przez komputer Macintosh. Ma wbudowane 64 skalowalne fonty TrueType. Z komputerem jest połączona przez szybkie łącze SCSI. Szybkość wydruku kolorowego do 3,5, a czarnobiałego do 2 minut na stronę. Technika GrayShare pozwala na użycie drukarki w sieci lokalnej LocalTalk. Program ColorSync służy do

precyzyjnego odwzorowania kolorów ekranowych na papierze. Waga drukarki wynosi 10 kg, cena 2349 USD.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200