Drukarki PostScriptowe laserowe

Przedstawiamy dzisiaj wybór drukarek laserowych wyposażonych w PostScript - jeden z kilkunastu używanych standardów PDL (Page Description Language - język opisu strony). PostScript jest językiem wysokiego poziomu przeznaczonym do określenia układu graficznego strony, zawierającej ilustracje i tekst. Niewątpliwie zyskuje on obecnie na popularności.

Przedstawiamy dzisiaj wybór drukarek laserowych wyposażonych w PostScript - jeden z kilkunastu używanych standardów PDL (Page Description Language - język opisu strony). PostScript jest językiem wysokiego poziomu przeznaczonym do określenia układu graficznego strony, zawierającej ilustracje i tekst. Niewątpliwie zyskuje on obecnie na popularności.

PostScriptowy program opisujący stronę, może być układany przez programistę podobnie, jak przy użyciu innego języka programowania - wykorzystując różne elementy: słowa kluczowe, instrukcje warunkowe, tablice i wskaźniki. Ze względu na fakt, że niektóre struktury typograficzne wymagałyby programów bardzo złożonych i pracochłonnych, istnieją pakiety przeznaczone do redagowania publikacji przy użyciu interfejsu graficznego. Takimi programami, dzięki którym możemy otrzymać zapis w języku PostScript są np. Ventura i PageMaker.

Otrzymany PostScriptowy program opisujący stronę należy przesłać do urządzenia wykonawczego, np. drukarki, która interpretując treść programu tworzy mapę (bitową) punktów strony. W rezultacie tej organizacji pracy język PostScript jest niezależny od typu urządzenia wykonawczego. Może ono mieć własny interpreter, zamieniający uniwersalny i napisany w PostScripcie opis strony na jej mapę bitową sterującą pracą konkretnej drukarki. Na przykład, plik PostScriptowy będzie równie dobrze sterował pracą drukarki o rozdzielczości 300 jak i 1000 dpi (punktów na cal).

Język PostScript jest produktem firmy Inc. z Mountain View w Kalifornii. Istnieje poza nim wiele naśladujących go "klonów", z których część została wymieniona w tabeli drukarek. Firma Adobe udzieliła ok. 40 licencji innym twórcom tego języka. Wytwarzają oni własny hardware z interpreterem PostScript.

Ostatnio firma Adobe wprowadziła do użycia ulepszoną wersję języka - PostScript Level 2. Charakteryzuje się on dodatkowo stosowaniem technik kompresji przy przesyłaniu zbiorów do drukarki, łączy często używane elementy w grupy i przechowuje je w pamięci drukarki oraz przyspiesza czarno- białe drukowanie dokumentów zawierających kolory. PostScript Level 2 przyspiesza druk i zapewnia mu lepszą jakość. Poza tym jest on zgodny "w dół", z językiem PostScript.

Przedstawione dzisiaj drukarki są wyposażone w interpretery PostScriptu. Często zawierają procesory typu RISC aby, wykonując interpretację kodu, możliwie szybko otrzymać mapę bitową. Wyścig o szybkość druku nie powinien przesłonić wydajności i czasu pracy głowicy. Te parametry, również występujące w zestawieniu, istotnie wpływają na opłacalność ewentualnego zakupu. Ciekawą informacją jest zestawienie producentów głowic (engine) drukarek. Przeważają wśród nich producenci japońscy. O przydatności drukarek do pracy w sieci mówi rodzaj zainstalowanych lub dostępnych (na specjalne zamówienie) interfejsów. Podane ceny drukarek w większości dotyczą rynku amerykańskiego. Tam, gdzie to było możliwe, podano również ceny urządzeń dostępnych na rynku polskim.


TOP 200