Drukarka drukarce nierówna

Wybór rodzaju i konkretnej drukarki przeznaczonej do wykorzystania w poligrafii jest ściśle uzależniony od rodzaju dokumentów, które mają być na niej drukowane, oraz wielkości nakładów.

Wybór rodzaju i konkretnej drukarki przeznaczonej do wykorzystania w poligrafii jest ściśle uzależniony od rodzaju dokumentów, które mają być na niej drukowane, oraz wielkości nakładów.

O tym, jak szeroka jest gama dostępnych na rynku rozwiązań przeznaczonych dla małej i średnionakładowej poligrafii, najłatwiej się przekonać odwiedzając usługowe punkty poligraficzne. Zazwyczaj dostępna jest w nich pełna gama urządzeń, umożliwiających realizację różnorodnych zamówień klientów. Do wydruków średnionakładowych wykorzystywane są systemy offsetowe i tzw. drukarki produkcyjne (np. Xerox DocuPrint lub Océ). W przypadku druku małych nakładów i wydruków wzorcowych lub próbnych znajdują zastosowanie kolorowe , stałoatramentowe lub LED. Do drukowania plakatów, kalendarzy itd. są z kolei wykorzystywane drukarki wielkoformatowe. Czasem w takich punktach można również spotkać profesjonalne , które mogą być wykorzystywane do wydruków próbnych lub druku fotograficznego o małym nakładzie.

Chociaż nie ma na rynku drukarki, która spełniałaby wszystkie potrzeby dotyczące wydruków, to ze względu na koszty nie warto pochopnie podejmować decyzji o zakupie kilku rodzajów drukarek. Wskazane jest przeprowadzenie dokładnej analizy, której wynikiem byłyby wnioski precyzujące liczbę i format drukowanych w firmie dokumentów oraz określające wymagania jakościowe przygotowywanych publikacji. Może się okazać, że zdecydowaną większość zapotrzebowania zaspokoi jedno bądź dwa urządzenia, a inne prace będą wykonywane poza firmą.

Średnio duże zapotrzebowanie

Rozwiązaniem, które jest najlepsze w przypadku wydruków średnionakładowych, tzn. gdy nakład wynosi minimum 500 egzemplarzy, są systemy offsetowe. Sprawdzają się one tam, gdzie istotny jest niski koszt wydruku, a jednocześnie czas realizacji wydruku nie jest parametrem krytycznym.

Konkurencją dla offsetu są drukarki klasy produkcyjnej. Według ocen specjalistów, zapewniają one niższy koszt wydruku niż offset przy nakładzie ok. 500 egzemplarzy. Ich zalety to krótki czas wykonania zlecenia (wzorzec dokumentu może być przesłany np. przez Internet i prawie natychmiast wydrukowany) oraz możliwość personalizacji wydruków, tzn. wprowadzenia indywidualnych elementów do każdego drukowanego egzemplarza, np. różnego adresu, odmiennej fotografii itp. Zakres możliwych do wprowadzenia zmian zależy od parametrów drukarki i jej oprogramowania. Jeśli zmiany są zbyt duże (np. przekraczają 10% zadrukowywanej powierzchni), system traktuje kolejne egzemplarze jako oddzielne dokumenty, co znacznie spowalnia drukowanie.

Drukarki produkcyjne są przez-naczone do pracy quasi-ciągłej, a ich wykorzystanie jest ekonomicznie uzasadnione, gdy liczba drukowanych miesięcznie stron jest liczona w setkach tysięcy.

Małe nakłady

Gdy nakłady są małe, a liczba drukowanych stron nie przekracza kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie, rozsądną alternatywą mogą być kolorowe drukarki stronico- we: laserowe, LED lub stałoatra- mentowe.

Najbardziej rozpowszechniona jest technologia laserowa, oferująca względnie wysoką jakość odwzorowania kolorów i trwałe wydruki, odporne na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć. Największą wadą kolorowych drukarek laserowych, wykorzystujących klasyczne mechanizmy rotacyjne, była 4-krotnie mniejsza prędkość w porównaniu z drukiem monochromatycznym. Od niedawna coraz bardziej powszechne stają się nowe modele wykorzystujące mechanizmy liniowe - 4 niezależne bębny światłoczułe nanoszące poszczególne kolory w jednym przebiegu papieru. Rozwiązanie to umożliwia osiągnięcie jednakowej prędkości druku mono i kolorowego, drukowanie na grubych nośnikach (nie ma konieczności zawijania papieru), ale jednocześnie powoduje zwiększenie wymiarów i wagi drukarek. Wadą kolorowych drukarek laserowych jest znaczna ilość wytwarzanego ciepła (każdy kolor jest utrwalany niezależnie), co powoduje, że często nie mogą one działać w sposób ciągły, a odwzorowanie kolorów może się zmieniać.

W urządzeniach wykorzystujących technologię diod laserowych LED już od kilku lat są stosowane liniowe mechanizmy drukujące. Do niedawna nie miały one konkurencji pod względem szybkości druku. Zaletą LED jest też mniejsza liczba mechanicznych elementów ruchomych (brak zwierciadeł sterujących wiązkami światła laserowego) i małe wymiary matryc z diodami naświetlającymi bęben drukujący. Natomiast ich wadą jest przede wszystkim gorsza jakość druku grafiki (w masowej produkcji trudno jest uzyskać identyczne parametry wszystkich elementów diod, których tysiące są umieszczane na listwie LED). Sytuacja ta może się jednak zmienić, gdyż producenci stosują coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Przykładowo, Xerox zaczął wykorzystywać mechanizmy LED w wysokiej klasy drukarkach kolorowych.


TOP 200