Druk 3D: prognozy dynamicznego wzrostu rynku

Według zgodnych opinii analityków a najbliższych latach sprzedaż drukarek i usług druku 3D będzie rosła w tempie ok. 50% rocznie. Można też oczekiwać dużych zmian na rynku, jego konsolidacji oraz popularyzacji zastosowań technologii 3D do wytwarzania produktów końcowych.

W ostatnich latach rynek drukarek 3D rósł w tempie 30%. Obecnie nastąpi zasadnicze przyspieszenie i sprzedaż w tym segmencie wzrośnie z przewidywanej na rok 2016 wartości 7,3 mld USD do 21 mld USD w 2020 roku, a więc 3-krotnie. Takie są prognozy prezentowane w najnowszym raporcie "3D Printing: The Next Revolution in Industrial Manufacturing". opracowanym przez organizację CTA (Consumer Technology Association) i UPS (United Parcel Service).

Podobne oceny prezentuje firma analityczna Canalys. Według jej prognoz, wartość rynku produktów, materiałów eksploatacyjnych i usług związanych z drukiem 3D osiągnie 4,9 mld USD w 2016 roku, a w kolejnych latach będzie szybko wzrastać do poziomu 22,4 mld USD w 2020 roku.

Zobacz również:

  • Szybki wzrost przychodów z AI
  • Na ożywienie na rynku półprzewodników poczekamy do przyszłego roku

Analitycy Canalys szacują, że roczny wzrost (CAGR - Compound Annual Growth Rate) w tym segmencie rynku w latach 2015-2020 osiągnie poziom 43,5%. Natomiast sprzedaż drukarek 3D będzie rosła o 67,2% rocznie i w 2020 roku liczba sprzedawanych na świecie tego typu urządzeń sięgnie 2,4 mln sztuk.

Jeśli chodzi o geografię, to według raportu CTA/UPS, największe udziały w rynku druku 3D mają obecnie Ameryka Północna (40%), Europa (28%) oraz Azja-Pacyfik (27%).

Druk 3D: prognozy dynamicznego wzrostu rynku

Prognoza rozwoju rynku drukarek i usług druku 3D. Źródło: raport CTA/UPS.

Pod względem branż w których druk 3D będzie najczęściej wykorzystywany, podobne 20-procentowe udziały mają przemysł elektroniki konsumenckiej oraz motoryzacyjny, a na trzecim miejscu, z 15-procentowym udziałem, plasuje się przemysł medyczny.

Należy zauważyć, że w przemyśle udział systemów druku 3D w całkowitej wartości tej branży jest obecnie minimalny i wynosi zaledwie 0,04%. Ale, według analityków z Wohlers Associates, będzie on szybko rósł i ostatecznie może osiągnąć poziom nawet 5%, a więc około 640 mld USD, bo globalna wartość branży przemysłowej jest szacowana na 12 bilionów USD.

W raporcie CTA/UPS wykorzystano informacje z przeprowadzonych wcześniej badań takich, jak opublikowane w 2015 Wohlers Report, a także prognoz i analiz rynku opracowywanych przez niezależnych analityków.

Przemysłowe zastosowania druku 3D

Technologia druku 3D szybko dojrzewa i praktycznie jest już gotowa do masowych zastosowań. Określenie masowych nie dotyczy w tym przypadku rynku konsumenckiego, choć można oczekiwać szybkiej popularyzacji tanich drukarek low-end wykorzystywanych przez entuzjastów technologii.

Zastosowania przemysłowe to najbardziej perspektywiczny segment rynku. Ale przemysłowe drukarki 3D to urządzenia kosztujące setki tysięcy USD. Na ich zakup mogą sobie pozwolić duże przedsiębiorstwa, albo firmy planujące świadczenie usług druku 3D. Należy tu podkreślić, że właśnie dostępność usług otwiera możliwości wykorzystania tej technologii również przez małe firmy.

Warto zauważyć, że według ocen Canalys, z drukarek lub usług druku 3D korzysta obecnie 2/3 wszystkim firm przemysłowych. A w 2015 roku na światowym rynku sprzedano łącznie 182 tys. drukarek 3D przeznaczonych dla konsumentów lub firm (wzrost o 37% w stosunku do poprzedniego roku).

Druk 3D: prognozy dynamicznego wzrostu rynku

Główne zastosowania i powody inwestycji w systemy druku 3D. Źródło: CTA/UPS.

Konsolidacja rynku?

“Na rynku drukarek i usług 3D można oczekiwać wielu zmian i konsolidacji. W szczególności, w 2015 roku wielu znanych producentów musiało walczyć o utrzymanie wzrostu sprzedaży i zmniejszenie kosztów wytwarzania urządzeń. Niektórzy z nich, jak 3D Systems, wycofali się z tego segmentu rynku. Lukę tą zaczęły wypełniać nowe firmy oferujące tanie i wciąż tańsze modele drukarek 3D klasy low-end. Natomiast w segmencie drukarek wysokiej klasy przeznaczonych do zastosowań przemysłowych do konkurencji zaczęły przystępować duże koncerny takie, jak HP” zwraca uwagę Joe Kempton, analityk z Canalys.

W efekcie, w najbliższych latach można oczekiwać dużych zmian jeśli chodzi o firmy oferujące urządzenia i usługi druku 3D. Według analityków z Canalys, nastąpi duża konsolidacja producentów i wiele aktywnych obecnie firm zniknie z rynku.

Obecnie największym producentem urządzeń jest tajwańska firma XYZprinting, która ma 38-procentowy udział w rynku drukarek 3D, ale w segmencie tym aktywne są również polskie firmy takie jak Omni3D.

Od prototypu do produkcji

W branży przemysłowej największe zalety druku 3D to możliwość wytwarzania produktów dopasowanych do indywidualnych wymagań klientów oraz produkcja części zamiennych zgodnie z bieżącymi zamówieniami, która eliminuje koszty związane z utrzymywaniem magazynów takich elementów. Wątpliwości wciąż budzi jednak możliwość utrzymania stabilnej jakości wytwarzanych produktów. Oprócz tego większość firm wciąż nie wie, jak druk 3D może wpłynąć na ich biznes i w jaki sposób należy zmodyfikować procesy projektowania, wytwarzania i dystrybucji wyrobów.

Rynek druku 3D jest już dojrzały do rewolucyjnych zmian. Można oczekiwać, że coraz więcej firm zacznie stosować tą technologię nie tylko do prototypowania, ale również wytwarzania produktów końcowych.

Przykładem mogą być producenci smartfonów, którzy już zaczęli wykorzystywać druk 3D do wytwarzania niektórych elementów urządzeń.

W przemyśle medycznych już obecnie aparaty słuchowe są często wytwarzane przy wykorzystaniu druku 3D, która pozwala na ich precyzyjne dopasowanie do indywidualnej anatomii pacjenta. A CTA przewiduje, że wkrótce 98% wszystkich aparatów słuchowych będzie wytwarzanych przy zastosowaniu druku 3D.

Druk 3D: prognozy dynamicznego wzrostu rynku

Aparaty słuchowe duńskiej firmy Widex wytwarzane przy zastosowaniu stereolitograficznych drukarek 3D.

Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie druk 3D jest wykorzystywany głównie do tworzenia prototypów nowych produktów. Na przykład Ford ma obecnie 5 oddziałów wykorzystujących systemy druku 3D w których rocznie wytwarzane są dziesiątki tysięcy prototypowych części do samochodów.

Popularyzację druku 3D w zastosowaniach przemysłowych najczęściej hamuje brak wiedzy, jak i gdzie tą technologię można wykorzystać do ekonomicznego wytwarzania produktów lub ich elementów.

Ale warto jednocześnie zauważyć, że według Canalys, już w 2014 roku wytwarzanie produktów lub ich elementów miało 43% udział (wartość 1,8 mld USD) w całkowitych obrotach ma światowym rynku produktów i usług 3D.

Druk 3D: prognozy dynamicznego wzrostu rynku

Obecnie rozwijanych jest wiele różnych technologii druku 3D. Przykładem może być CLIP (Continuous Liquid Interface Production), technologia opracowana przez firmę Carbon. Według producenta, drukarki CLIP 3D M1 zapewniają, że koszt wytwarzania elementów jest porównywalny z uzyskiwanym przy produkcji wykorzystującej tradycyjne technologie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200