Drugie podejście

Data General chce obsługiwać w Polsce swoich międzynarodowych klientów.

Data General chce obsługiwać w Polsce swoich międzynarodowych klientów.

Amerykańska firma Data General, specjalizująca się w produkcji wieloprocesorowych serwerów i podpisała umowę dystrybucyjna z warszawską spółką TCH Systems, wchodzącą w skład Grupy TCH.

Data General po raz pierwszy zainteresowała się polskim rynkiem na początku lat 90. Wówczas firma nie odniosła sukcesów i przez ostatnie lata nie była obecna w Polsce. Wraz ze zmianą polityki sprzedaży na całym świecie, w tym roku firma rozpoczęła działalność na rynkach Europy Środkowo - Wschodniej. Po Węgrach i Rosji, Polska jest kolejnym krajem, w którym Data General chce być reprezentowana przez firmę zajmującą się dystrybucją. "W najbliższym czasie nasza współpraca z Data General polegać będzie głównie na obsłudze polskich przedstawicielstw międzynarodowych koncernów, które wykorzystują rozwiązania tej firmy w innych częściach świata" - twierdzi Jacek Luty, dyrektor TCH System. Zdaniem przedstawicieli warszawskiej firmy, Data General nie jest jeszcze na tyle znaną marką w Polsce, ani nie posiada bazy klientów, które pozwalałyby w tej chwili skutecznie rywalizować z Digital Equipment, Hewlett - Packardem czy IBM, głównymi konkurentami firmy na rynkach międzynarodowych. François DeQuick z europejskiej centrali firmy, spodziewa się, że pierwszy rok działalności w Polsce Data General zamknie obrotami w wysokości 1 mln USD. Oznacza to, że uległaby podwojeniu dotychczasowa baza klientów.

W tym roku Data General w Europie Zachodniej promuje nową politykę sprzedaży, opierającą się na rozszerzonej obsłudze klientów - od wsparcia dla aplikacji niezależnych producentów oprogramowania dostarczanych wraz z serwerami po obsługę finansową m.in. leasing. "Podpisana przez nas umowa jest standardową umową dystrybucyjną" - mówi Jacek Luty. Oprócz sprzedaży serwerów i macierzy dyskowych TCH Systems będzie zajmować się serwisem urządzeń i będzie uczestniczyć przy wdrożeniach. Dodatkowe wsparcie serwisowe dla polskich użytkowników będzie świadczyć biuro w Paryżu. "Na reprezentację przez lokalnego dystrybutora decydujemy się nawet w krajach, w których mamy silną pozycję np. w Izraelu. Jest to model sprawdzony przez nas" – dodaje François DeQuick. Firma nie planuje otwarcia w Polsce biura przedstawicielskiego.

Amerykańska firma jest kolejnym producentem systemów unixowych, który w ostatnim czasie bardzo mocno związał się z rynkiem Windows NT i serwerów opartych na architekturze intelowskiej. Mimo tego Data General nadal rozwija swój unixowy system operacyjny DG/Unix. Data General posiada własną technologię klastrów dla Windows NT. Od pewnego czasu firma promuje technologię budowy systemów wieloprocesorowych w architekturze NUMA (Non - Uniform Memory Access).Obecnie jej serwery mogą wykorzystywać 32 procesory Intel Pentium Pro.


TOP 200