Drogowy atlas Europy

Trzy firmy, Robert Bosch GmbH, Tele Atlas International i Etak Inc., podpisały porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania cyfrowego atlasu dróg europejskich. Atlas będzie się składał ze zbioru baz danych obejmujących całą Europę i ma znaleźć zastosowanie w systemach informacji dla podróżujących, wspomaganiu nawigacji pojazdów, systemach informacji geograficznej (GIS), kartografii, itd.

Trzy firmy, Robert Bosch GmbH, Tele Atlas International i Etak Inc., podpisały porozumienie dotyczące wspólnego przygotowania cyfrowego atlasu dróg europejskich. Atlas będzie się składał ze zbioru baz danych obejmujących całą Europę i ma znaleźć zastosowanie w systemach informacji dla podróżujących, wspomaganiu nawigacji pojazdów, systemach informacji geograficznej (GIS), kartografii, itd.

Zgodnie z porozumieniem bazy danych zostaną przygotowane w jednolitym standardowym formacie. W chwili obecnej, wymienione firmy dysponują już bazami danych sieci drogowej w Niemczech, Francji, Holandii, Belgii i Luksemburgu. Przewiduje się, że dane dotyczące wszystkich większych krajów europejskich będą gotowe w ciągu 2 lat.


TOP 200