Drogie euro

Koszty przejścia największych europejskich firm na system jednej wspólnej waluty euro wyniosą ok. 51 mld USD, a ponad połowę tej sumy pochłoną zmiany, jakich koncerny będą musiały dokonać w swoich systemach informatycznych. Na początku grudnia br. międzynarodowa firma konsultingowa KPMG Managment Consulting opublikowała raport poświęcony wprowadzeniu euro. W badaniach wzięło udział ponad 300 przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 5 tys. pracowników.

Koszty przejścia największych europejskich firm na system jednej wspólnej waluty euro wyniosą ok. 51 mld USD, a ponad połowę tej sumy pochłoną zmiany, jakich koncerny będą musiały dokonać w swoich systemach informatycznych. Na początku grudnia br. międzynarodowa firma konsultingowa KPMG Managment Consulting opublikowała raport poświęcony wprowadzeniu euro. W badaniach wzięło udział ponad 300 przedsiębiorstw, zatrudniających co najmniej 5 tys. pracowników.

Euro stanie się podstawową walutą Unii Europejskiej od 1 stycznia 1998 r. Jak wynika z raportu, zaledwie co trzeci koncern ma dzisiaj wystarczający budżet, aby zmienić lub przystosować swój system informatyczny do nowych warunków. Większość firm badanych przez KPMG szacuje, że koszt tej przemiany sięgnie co najmniej 30 mln USD. Przedstawiciele co dziesiątej firmy ocenili koszt przedsięwzięcia nawet na 80 mln USD.

Modyfikacja systemu przyjmie różnorodne formy - 60% przedsiębiorstw ma zamiar przebudować istniejące systemy, 12% planuje zakupić narzędzia aktualizujące, a 6% deklaruje wdrożenia zupełnie nowego systemu. Świadomość konieczności zmian wśród europejskich menedżerów uległa poprawie. W ubiegłorocznym raporcie KPMG gotowych na zmianę było zaledwie 36% przedsiębiorstw. Obecnie jasną strategię ma już 59%.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200