Droga przez budżet

Wiele firm posługuje się technologią, aby zastąpić zużyte praktyki efektywnym, elastycznym systemem budżetowym, który może polepszyć wyniki. Przeciętna firma o rocznych obrotach rzędu 1 mld USD przygotowuje roczny budżet przez ok. 25 tys. osobo-dni, jak wynika z badań firmy Hackett Benchmarking & Research. Największe koncerny przygotowują budżet nawet przez pół roku.

Jednocześnie, jak wynika z raportu , niemal 80% firm jest niezadowolona z opracowanych budżetów. Przygotowywanie budżetu zabiera kadrze kierowniczej bardzo dużo czasu. W niektórych firmach jest to nawet 30% ich godzin pracy.

Według raportu w procesie przygotowywania budżetu firmy ważnych jest kilka zagadnień. Po pierwsze tempo. Należy zapomnieć o tradycyjnych metodach pracy i zacząć używać nowych narzędzi informatycznych, które znacznie przyspieszą pracę.

Zobacz również:

Poza tym warto zaangażować w opracowywanie budżetu firmy jak najwięcej osób, ponieważ wtedy łatwiej i szybciej można uzyskać całościowy obraz finansów organizacji. Główny ciężar spoczywa na dziale finansowym, ale wszyscy menedżerowie powinni dostarczać informacji.

Istotna jest również motywacja osób opracowujących roczny budżet firmy. Ich wynagrodzenie powinno zależeć od rezultatów pracy. Dodatkowo firma powinna jasno wytyczyć cele, które mają zostać osiągnięte w danym roku i zgodnie z tymi założeniami opracowywać plan finansowy.

Na podstawie raportu Accenture "How to beat the budget blues"