Droga do unijnych środków otwarta

Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), jak ogłoszono podczas konferencji "Silne regiony - budowanie mostów dla Europy", która zakończyła się w Hof w Bawarii. Polska znalazła się w grupie 10 pierwszych państw członkowskich Unii Europejskiej, które osiągnęły już porozumienie z KE w sprawie NSRO.

Komisja Europejska zaakceptowała polskie Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO), jak ogłoszono podczas konferencji "Silne regiony - budowanie mostów dla Europy", która zakończyła się w Hof w Bawarii. Polska znalazła się w grupie 10 pierwszych państw członkowskich Unii Europejskiej, które osiągnęły już porozumienie z KE w sprawie NSRO.

4,2 mld euro

ma zostać przeznaczone w Polsce w latach 2007 - 2013 na projekty związane z ICT.

Zatwierdzenie NSRO przez Komisję Europejską jest ważne o tyle, że od tego uzależniona jest możliwość korzystania z funduszy strukturalnych w nowym okresie finansowania. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia to podstawowy dokument określający krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze w latach 2007-2013. Musi go przygotować każdy kraj członkowski UE. Zatwierdzenie NSRO przez Komisję Europejską stanowi wymóg prawny przyjęcia programów operacyjnych na lata 2007-2013.

Polska przekazała dokument Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 7 grudnia 2006 r., jako ósmy z dwudziestu siedmiu krajów członkowskich. Pierwszymi krajami, których dokumenty zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską, były: Malta, Grecja, Austria, Dania i Litwa. Podczas konferencji w Hof dołączyło do nich pięć kolejnych państw UE: Niemcy, Hiszpania, Cypr, Węgry i właśnie Polska. W najbliższym czasie zakończona zostanie procedura zatwierdzania NSRO pozostałych siedemnastu państw członkowskich.


TOP 200