Droga do chmury

Migracja wszystkich zasobów IT do środowiska cloud computing może przynieść więcej szkód niż korzyści. Przedstawiamy zagadnienia związane z przygotowaniem firmy do korzystania z usług przetwarzania w chmurze.

W czym pomoże chmura

Przy wysokiej zmienności obciążenia i częstym tworzeniu nowych projektów usługa w modelu cloud computing znacząco zwiększa elastyczność firmy. Dzięki zmniejszeniu kosztów startu projektu i przyspieszeniu procesu dostarczenia gotowej aplikacji firma może bardzo szybko odpowiedzieć na potrzeby rynku. W modelu silosowym jest to trudne do przeprowadzenia ze względu na niezbędne procesy związane z zakupem sprzętu i oprogramowania, dostawą i montażem oraz wdrożeniem aplikacji.

Dzięki temu, że standardowa infrastruktura cloud computing może być połączona z zasobami zewnętrznego dostawcy, będzie można szczyty obciążenia obsłużyć za pomocą wynajętej tylko na ten czas zewnętrznej usługi w modelu cloud. Chociaż wiąże się to z kosztami, są one proporcjonalne do przychodów z usług realizowanych za pomocą tych aplikacji. Jeśli firma jest przygotowana do właściwego rozliczania kosztów, ich wzrost będzie uzasadniony zwiększonymi przychodami.

Jeśli proces analizy kosztów przed wdrożeniem został przeprowadzony prawidłowo, usługa zewnętrzna powinna być tańsza albo porównywalna do utrzymywania tej samej usługi w wewnętrznym dziale. Czasami jednak przeniesienie usługi na zewnątrz jest opłacalne, nawet jeśli jest ona droższa od kosztów prowadzenia jej samodzielnie, gdyż dzięki temu można skupić się na najważniejszej działalności. Przedsiębiorstwo, które ma zamiar korzystać z usług cloud computing, będzie mogło przenieść tam zwolnione zasoby, które dotąd utrzymywały procesy poboczne. Skoncentrowanie zasobów oraz inwestycji na głównej gałęzi biznesowej przynosi dobre efekty w skali przedsiębiorstwa - jest to jedna z wartości dodanych związanych z wdrożeniem technologii cloud computing.

Potrzeby dzisiejszego biznesu sprawiają, że dział IT sięga po nowe technologie, by sprawnie obsłużyć niezbędne procesy biznesowe. Tendencja związana z łączeniem zasobów i aplikacji stale się pogłębia, a jednocześnie biznes oczekuje bardzo szybkiego uruchomienia usług, praktycznie muszą one działać od razu w połączeniu z pozostałymi, już istniejącymi. Szybkie wdrożenie obsługi biznesu jest dziś koniecznością, by firma mogła odpowiedzieć na potrzeby rynku w wymaganym czasie, działać sprawnie i elastycznie uruchamiać nowe projekty. W tradycyjnym modelu uruchomienie projektu, który potrzebował nowych aplikacji, wymagało zakupów sprzętu, a następnie instalacji serwerów i oprogramowania. Ze względów technicznych czas ten liczono w tygodniach. Obecnie udaje się go skrócić dzięki wirtualizacji, automatyzacji i możliwości zakupu mocy obliczeniowej lub przestrzeni storage w modelu , ale nadal sensowne wdrożenie musi wiązać się z przygotowaniem przedsiębiorstwa do obsługi w przetwarzaniu w chmurze.

Nie wszystko do chmury

Migracja do środowiska cloud computing musi być przeprowadzona prawidłowo, by minimalizować ryzyko. Oprócz problemów związanych z nieplanowanymi przestojami systemów IT należy uwzględnić także koszty związane z wykorzystywaniem dzierżawionej mocy obliczeniowej. Przy optymalnie przeprowadzonym wdrożeniu i identycznych warunkach pracy przetwarzanie w chmurze umożliwia uzyskanie 30% oszczędności, głównie ze względu na automatyzację niektórych procesów i standaryzację usług. Aby organizacja w pełni skorzystała z przetwarzania w modelu cloud, powinna być przygotowana do tego pod względem procesów biznesowych, kontroli zamawiania usług oraz rozliczania kosztów.

Zobacz również:


TOP 200