Drobiowe przetwarzanie

Indykpol SA będzie jednym z pierwszych na świecie przedsiębiorstw, które wdroży moduł systemu Baan do obsługi produkcji procesowej.

Indykpol SA będzie jednym z pierwszych na świecie przedsiębiorstw, które wdroży moduł systemu Baan do obsługi produkcji procesowej.

W Indykpolu po raz pierwszy zostanie wdrożony moduł kadrowo-płacowy w systemie Baana, opracowany przez firmę DST z Rudy Śląskiej.

Motywem graficznym reklamy jednej z firm komputerowych jest olbrzymi pomidor, dwukrotnie większy od hodowcy. Sukces ogrodniczy hodowca zawdzięcza aplikacji wspomagającej zarządzanie. Na szczęście, innych efektów - nie zwiększenia wielkości indyków - oczekują informatycy Indykpol SA, producenta żywności z mięsa indyczego, którzy w marcu br. zdecydowali o wdrożeniu systemu holenderskiej firmy Baan wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.

Pierwszy proces

Indykpol SA - jako pierwsza firma w Polsce i jedna z pierwszych na świecie - wdroży moduł Proces, wchodzący w skład systemu Baan IV. Wykorzystywany jest on do obsługi tzw. produkcji procesowej, która w uproszczeniu polega na mieszaniu ze sobą różnych składników zgodnie ze zdefiniowanymi wcześniej recepturami. Dotychczas Baan Polska koncentrował się głównie na przemyśle maszynowym, w którym występuje produkcja dyskretna (polegająca na obróbce i montażu gotowych już części). Pakiet Proces, który już spolonizowano, pojawił się dopiero w czwartej wersji aplikacji Baana.

Indykpol zawarł umowę z Baan Polska, dotyczącą komputeryzacji wchodzących w jego skład spółek oraz dwóch przejmowanych zakładów w Lublinie (Lubdrob SA) i Świebodzinie (Eldrob SA). Partnerem wdrożeniowym Baana będzie, po raz pierwszy w Polsce, Ernst & Young MCS (Management Consulting Services).

Wdrożenie obejmie także dwanaście powstających ośrodków dystrybucyjnych. Firma zakupiła 175 licencji systemu. "W pierwszej kolejności pilotażowe wdrożenie obejmie centralę i zakład w Olsztynie. Opracowane tam rozwiązanie zostanie przeniesione na kolejne zakłady należące do holdingu" - mówi Andrzej Lech, zastępca dyrektora ds. informatyki i logistyki zaopatrzenia w Indykpol SA.

Nie podjęto jeszcze decyzji, czy dane z systemu będą gromadzone w jednej bazie danych. Na kształt infrastruktury informatycznej i systemu duży wpływ będzie miała konstrukcja przyszłej grupy kapitałowej. Prawdopodobnie powstaną trzy wyspecjalizowane zakłady, w których ma obowiązywać jednolity układ planu kont i indeksów materiałowych.

Obecnie rozpoczyna się analiza przedsiębiorstwa, procesów w nim zachodzących i jest ustalany zakres projektu. Powstanie projekt sieci rozległej umożliwiającej wymianę danych. Następnie zostaną wdrożone poszczególne moduły systemu Baan IV. Obejmie ono wszystkie części tego oprogramowania: gospodarkę magazynową, sprzedaż i dystrybucję, a następnie finanse, kadry i płace.

Polskie płace

Kolejną nowością w Indykpolu jest wdrożenie po raz pierwszy w Polsce modułu kadrowo-płacowego wraz z oprogramowaniem Baana. Od 1 kwietnia br. znajdzie się on już w ofercie polskiego oddziału firmy. Obecnie jego producent - firma DST z Rudy Śląskiej - przepisuje własny produkt pracujący w środowisku NetWare używając narzędzi Baan Tools. System obsługujący kadry i płace będzie miał taki sam interfejs, jak pozostałe moduły Baan IV. Ma też korzystać z jednej bazy danych. Dotychczas na polskim rynku holenderska firma nie oferowała własnego modułu kadrowo-płacowego.

ISO i inne

Wymagania stawiane przez zarząd Indykpolu przed departamentem informatyki, oprócz wdrożenia zintegrowanego systemu do zarządzania, dotyczyły również implementacji systemu kontroli jakości ISO 9000. To opóźniło wybór dostawcy, którego szukano od maja ub.r. Przed nowym systemem stawiano m.in. takie wymagania, jak dobrze rozwinięte moduły produkcyjne, zgodność z ISO 9000 oraz zabezpieczenie przed problemem roku 2000. Indykpol planuje w przyszłości wdrożyć systemy kontrolingu. Baan IV dysponuje wprawdzie własnymi narzędziami do informowania kierownictwa, ale - jak twierdzi przedstawiciel olsztyńskiej firmy - są one raczej "ubogie". Nie jest wykluczone, że zostaną zakupione i wdrożone bardziej zaawansowane rozwiązania, takie jak np. hurtownia danych. Najpierw firma musi jednak wdrożyć u siebie zintegrowany system i zgromadzić dane, które zasilałyby hurtownię.


TOP 200