Dowolność w interpretacji

Brak wytycznych o opodatkowaniu bezpłatnego oprogramowania.

Brak wytycznych o opodatkowaniu bezpłatnego oprogramowania.

Ponad miesiąc temu zwróciliśmy się do Ministerstwa Finansów z zapytaniem, w jaki sposób urzędy skarbowe powinny traktować oprogramowanie typu open source. Podobną prośbę skierowali przedstawiciele firm linuxowych. Poprosiliśmy o wyjaśnienie kwalifikacji podatkowej tego typu oprogramowania i skutków podatkowych jego użytkowania.

Płacić czy nie płacić

Stało się to po tym, jak w jednym z urzędów skarbowych darmowy system Linux i oprogramowanie StarOffice zostały zakwalifikowane jako "świadczenie nieodpłatne" w rozumieniu artykułu 11 ustawy o podatku od osób fizycznych. Wyceniono je tak, jak system Windows NT Server i pakiet Microsoft Office. Wątpliwości budzi nie tylko kwalifikacja prawna, ale również sposób wyceny bezpłatnego oprogramowania.

Ministerstwo do tej pory nie odpowiedziało na piśmie ani nam, ani firmom linuxowym. Dyrektorzy Departamentu Podatku od Osób Fizycznych i Departamentu Podatku od Towarów i Usług, są nieuchwytni. Według uzyskanych przez nas nieoficjalnych informacji, Ministerstwo Finansów nie zamierza wydawać przepisów regulujących status podatkowy darmowego oprogramowania. Pozostawi to do rozstrzygnięcia urzędom skarbowym. "Urzędy skarbowe powinny samodzielnie kwalifikować każdą sprawę. Żadne rozporządzenie nie może przewidzieć wszystkich wariantów" - tłumaczą pracownicy biura prasowego.

Luźna ordynacja

Ministerstwo nie przygotowuje także wytycznych dla urzędów skarbowych. Tym samym urzędy będą miały dowolność w interpretowaniu kwestii, czy za wykorzystywane w firmach bezpłatne oprogramowanie powinien być naliczany podatek. O ile można zrozumieć niechęć do wydawania rozporządzenia, o tyle trudno nie mieć pretensji do resortu, że nie stara się pomóc urzędom, publikując instrukcje postępowania w takich przypadkach.

Podatnikom pozostaje więc wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego o wydanie stanowiska w trybie artykułu 14 punkt 4 ustawy - Ordynacja Podatkowa. Pisemne stanowisko urzędu ma chronić przed negatywnymi konsekwencjami w razie kontroli skarbowej. Nawet w tym przypadku wiele kwestii budzi wątpliwości. Jeżeli firma ma oddziały w kilku miejscowoś- ciach, wnioski trzeba składać w każdym z urzędów, którym one podlegają. Może się zdarzyć, że firma otrzyma kilka interpretacji przepisów podatkowych.


TOP 200