Doświadczenia amerykańskie: kobiety a przyszłość branży IT

Amerykańska branża IT apeluje: nastawienie do kobiet pracujących w IT musi się zmienić, podobnie jak ich stosunek do pracy w IT. Zmiany w zakresie programu edukacyjnego STEM - obejmującego nauki ścisłe, technologie, inżynierię i matematykę - są konieczne.

Przyszłość IT – czy to w Stanach, w Polsce czy w jakimkolwiek innym kraju – w dużej mierze zależy od wspólnego wysiłku branży w zakresie przekształcenia jej w preferowane miejsce zatrudnienia dla kobiet. Przyciągnięcie i zatrzymanie kobiet na stanowiskach kierowniczych w IT nie jest kwestią „feminizmu” czy „studiów kobiecych”, ale problemem całej branży wymagającym zbiorowego zrozumienia i działania.

Jeszcze do niedawna powszechne było przekonanie, że branża technologiczna jest ogólnie pozbawiona jakichkolwiek uprzedzeń czy nierównego traktowania ze względu na płeć. Owszem, jak wszędzie, dochodziło do odosobnionych przypadków dyskryminacji, a niektórzy menedżerowie IT okazywali się pod tym względem „czarnymi owcami” w stadzie, ale zasadniczo branża informatyczna uważana była za progresywną w kwestii równego traktowania płci.

Zobacz również:

Aż tu nagle emerytowana dyrektor ds. IT w amerykańskiej firmie Southern Company, Becky Blalock, opisuje w swojej książce pt. „Dare: Straight Talk on Confidence, Courage & Career” garść historii i przytacza twarde dane pokazujące prawdziwy obraz kobiet w amerykańskiej branży IT. Jak się okazuje, mimo wielu przypadków sukcesu i doskonałego przywództwa w wydaniu kobiecym, których przykładem są chociażby kariery dyrektorek ds. IT w tak renomowanych firmach, jak Apple (Jody Davids), Dell (Andy Karaboutis) czy Cisco (Rebecca Jacoby), sytuacja kobiet zatrudnionych w IT w Stanach wcale nie maluje się tak różowo – poza barierami systemowymi istnieje szereg innych czynników niwelujących szanse kobiet na karierę w IT i zmniejszających ich aspiracje.

Zabraknie talentów

- Świat technologii zbyt długo pozostawał placem zabaw tylko dla chłopców, począwszy od pracowni informatycznych w szkołach średnich aż po wyżyny Doliny Krzemowej – mówi Reshma Saujani, założycielka i prezes stowarzyszenia Girls Who Code. Takie uwarunkowania na rynku pracy w IT widać zresztą nie tylko w USA, lecz również w Europie.

Już w ubiegłym roku Komisja Europejska apelowała, że za sześć lat na europejskim rynku będzie brakować specjalistów z umiejętnościami informatycznymi, zwracają jednocześnie uwagę na zbyt małą liczbę kobiet w branży IT, które stanowią zaledwie 10% wszystkich specjalistów.


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200