Dostępność przede wszystkim

"Umeblowanie" szafami serwerowni czy centrum danych z pozoru wydaje się stosunkowo proste. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że to, jak będzie pracowało informatyczne serce naszej firmy, będzie miało ogromny wpływ na niezawodną pracę całej infrastruktury teleinformatycznej.

"Umeblowanie" szafami serwerowni czy centrum danych z pozoru wydaje się stosunkowo proste. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że to, jak będzie pracowało informatyczne serce naszej firmy, będzie miało ogromny wpływ na niezawodną pracę całej infrastruktury teleinformatycznej.

Dostępność przede wszystkim

Poziomy dostępności centrum danych wg normy TIA-942

Zdarzają się miejsca, w których dostęp do wnętrza szafy od tyłu wiąże się z koniecznością wymontowania drzwi bądź wykonywania niemałych akrobacji, a operacja wyjęcia serwera czy przełącznika wymaga lawirowania wśród plątaniny kabli. Czasami ciepło generowane przez urządzenia, nawet pomimo zainstalowania dodatkowych paneli z wentylatorami, nie chce się wydostać na zewnątrz, albo, co gorsza, ciepłe powietrze miesza się z zimnym i w efekcie serwery zamontowane na górze są "chłodzone" powietrzem o temperaturze ponad 60 stopni.

Jak to przekłada się na biznes? Trudny dostęp do urządzeń oznacza więcej czasu, który trzeba poświęcić na przykład na wymianę serwera; zła wymiana ciepła wiąże się z szybszym zużyciem sprzętu i  zwiększonym ryzykiem awarii. Przedłużony czas przestoju systemu (downtime) może być brzemienny w skutkach albo wręcz zabójczy dla działania firmy.

Jeśli usługi informatyczne świadczone są zgodnie z  metodologią ITIL, umowa SLA wyraźnie określa poziom dostępności usług, a to z kolei wymusza na centrum danych czy serwerowni określone parametry dostępności.

Dlatego też warto poświęcić nieco czasu, by przygotować dobrze funkcjonujące centrum danych z  wygodnym, bezpiecznym dostępem do urządzeń, godnym zaufania zasilaniem i dobrze odprowadzanym ciepłem od serwerów. Niniejsze opracowanie ma ułatwić te zadania.

Normy i zasady wyposażania serwerowni

Opublikowana w 2005 r. norma TIA-942 to globalnie uznany standard przy projektowaniu i serwerowni. Dokument określa m.in. cztery poziomy dostępności usług: od 99,671% do 99,995%, które to narzucają określone wymagania wobec sposobów zasilania, chłodzenia i innych aspektów.

Jak pokazano w ramce "Poziomy dostępności...", poziom pierwszy nie wymaga stosowania redundancji zasilania, chłodzenia czy nawet zasilaczy UPS, ale też dopuszcza niedostępność usług centrum aż przez 28,8 godziny w ciągu roku. Oczywiście takie centrum "zgaśnie" wraz z awarią zasilania. Najwyższy, a zarazem najtrudniejszy w implementacji czwarty poziom zezwala już tylko na niedostępność usług na poziomie 20 minut rocznie.

Przy projektowaniu okablowania strukturalnego warto zainteresować się opublikowaną w roku 2007 europejską normą PN-EN 50173-5. Instalację okablowania reguluje norma PN-EN 50174. Dla centrów danych istotna będzie też norma PN-EN 1047-2, regulująca odporność ogniową i PN-EN 60529 - odporność przed zalaniem wodą.

Warto zatroszczyć się również o politykę bezpieczeństwa zgodną z normą PN-ISO/IEC 17799 "Technika informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji". O ile przy planowaniu serwerowni można jeszcze oprzeć się na intuicji, o tyle znacznie bardziej złożona infrastruktura centrum danych, której stawiane są zdecydowanie wyższe wymagania, powinna zostać oparta na solidnych normach.

Poziomy redundancji

  • N poziom podstawowy - system spełnia podstawowe wymagania; brak redundancji.
  • N+1 zapewnia dodatkową jednostkę, moduł, ścieżkę bądź system względem minimalnych wymagań poziomu podstawowego. Awaria lub przerwa konserwacyjna pojedynczej jednostki, modułu bądź ścieżki nie przerywa pracy całości.
  • N+2 zapewnia dwie dodatkowe jednostki, moduły, ścieżki bądź systemy w stosunku do minimalnych wymagań poziomu podstawowego. Awaria bądź przerwa konserwacyjna dwóch pojedynczych jednostek, modułów lub ścieżek nie przerywa pracy całości.
  • 2N zapewnia dwie kompletne jednostki, moduły, ścieżki bądź systemy dla każdego elementu wymaganego przez system bazowy. Awaria lub konserwacja całej jednostki, modułu, ścieżki bądź systemu nie przerwie działania całości.
  • 2 (N+1) zapewnia dwie kompletne (N+1) jednostki, moduły, ścieżki lub systemy. Nawet w razie awarii jednej jednostki, modułu, ścieżki bądź systemu praca nie zostanie przerwana i pozostanie pewien poziom redundancji.


TOP 200