Dostęp w regionach

Do końca 2002 r. Telia zbuduje w Polsce sześć nowych węzłów dostępowych.

Do końca 2002 r. Telia zbuduje w Polsce sześć nowych węzłów dostępowych.

Telia International Carrier (Telia IC) rozpoczęła przygotowania do otwarcia polskiego rynku tele- komunikacyjnego w 2003 r. Firma w ciągu roku wybuduje w Polsce sześć nowych węzłów dostę- powych w Poznaniu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie. Obecnie działa tylko jeden w Warszawie. Jako pierwszy - na przełomie 2001 i 2002 r. - zostanie uruchomiony węzeł w Poznaniu.

Przedstawiciele firmy nie chcieli ujawnić kosztów inwestycji, które umożliwią oferowanie po 1 stycznia 2003 r. usług międzynarodowej transmisji danych i głosu. W przyszłym roku bowiem skończy się monopol TP SA na telefoniczne połączenia międzynarodowe.

Polski oddział Telii wybuduje także dwa kolejne łącza międzynarodowe. Pierwsze z Warszawy do Pragi, drugie ze Szczecina do Hamburga. Będzie to czwarte łącze z Niemcami. Szacunkowy koszt budowy takiego łącza (o długości 400-500 km) wynosi 100 mln zł. Dzięki temu firma ma zamiar zamknąć tzw. ring swo-jej sieci Viking, łączący miasta w Polsce, Czechach i Niemczech (Warszawa-Praga-Lipsk-Berlin -Warszawa). Być może pow- stanie także łącze z Ukrainą, które docelowo miałoby połączyć Warszawę z Moskwą. W roku 2002 ma powstać oddział Telii na Ukrainie.

Telia IC układa zazwyczaj 6-12 kabli, w których każdy ma 192 włókna światłowodowe. Tym-czasem firma zestawia na potrzeby sieci Viking jedynie część łączy, co i tak pozwala jej na oferowanie usług wymagających przepustowości od 2,5 Mb/s do 10 Gb/s. Sieć szkieletowa firmy jest budowana w technologii DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), która pozwala nawet na szesnastokrotne zwiększenie jej przepustowości bez konieczności układania nowych światłowodów.

"Polski rynek internetowy roś-nie bardzo szybko. Nie ma co prawda oficjalnych statystyk, szacuje się jednak, że z roku na rok zwiększa się on dwukrotnie. Nasze przychody w ciągu ostatnich dwóch lat wzrosły pięciokrotnie. W 2001 r. będą wyższe o 50% i to pomimo znacznego spadku cen na usługi międzynarodowej transmisji danych. Koszt łącza międzynarodowego spadł od 1999 r. prawie dziesięciokrotnie" - mówi Adam Sawicki, prezes zarządu Telia International Carrier.

Główni klienci Telia IC w Polsce to: Telekomunikacja Polska SA, NASK, Crowley Data Poland i ProFuturo. Kierownictwo firmy szacuje, że ma ok. 50-proc. udział w polskim rynku międzynaro- dowej transmisji danych. Przychody Telia IC w 2001 r. na świecie wyniosą ok. 450 mln USD (400 mln USD rok wcześniej).


TOP 200