Dostęp ściśle dozwolony

Citrix zaprezentował nową wersję rozwiązań do zarządzania zdalnym dostępem.

Citrix zaprezentował nową wersję rozwiązań do zarządzania zdalnym dostępem.

Citrix stara się przekonać klientów do stosowania jego produktów jako warstwy programowej umożliwiającej efektywne zabezpieczanie systemów poprzez ścisłą kontrolę ich tożsamości i uprawnień. Wersja 4 Citrix Access Suite wprowadza wiele usprawnień, które mogą okazać się użyteczne dla firm już wykorzystujących oprogramowanie Citrix.

Uprawnienia w kontekście

Jedną z nowości jest Smooth - Roaming - funkcja umożliwiająca przekazywanie uruchomionej sesji aplikacji między różnymi urządzeniami klienckimi bez jej przerywania (nawet pomiędzy urządzeniami działającymi w różnych sieciach). SmoothRoaming pozwala również na automatyczne przesyłanie zadań wydruku do najbliższego urządzenia drukującego.

Kolejna nowość to moduł, który pozwala użytkownikom palmtopów z systemem PocketPC na bezpośrednią synchronizację poczty elektronicznej z aplikacjami pocztowymi pracującymi pod kontrolą Presentation Server bez potrzeby korzystania z pośrednictwa komputera PC.

W najnowszej wersji Access Suite wprowadził mechanizm zwany SmartAccess, który umożliwia skanowanie urządzeń klienckich starających się o dostęp do aplikacji Citrix i m.in. rozróżnianie użytkowników logujących się za pośrednictwem wewnętrznej sieci firmowej i tych, którzy chcą uzyskać zdalny dostęp przez Internet. SmartAccess na podstawie zdefiniowanych wcześniej zasad przydziela im odpowiednie prawa dostępu do zasobów i kontroluje mechanizmy niezbędnych zabezpieczeń.

Postęp w pudełku

Access Gateway 4.0 to nowa wersja oprogramowania Citrix Access Suite dla zamkniętych rozwiązań sprzętowo-programowych. Tak jak standardowa wersja pakietu, Access Gateway 4.0 zawiera technologię dostępu do aplikacji przez kanały SSL z możliwością przesyłania przez nie danych strumieniowych audio i wideo. Dotychczas obsługiwany był jedynie standardowy IPsec.

Oprócz tego, Access Gateway obejmuje również funkcję SmartAccess, pozwalając administratorom systemu na definiowanie polityki bezpieczeństwa i przydzielanie indywidualnym użytkownikom szczegółowych uprawnień dostępowych zależnie od tego kim są, z jakiej sieci się łączą i do jakiej aplikacji chcą uzyskać dostęp.

Zmodyfikowanym elementem Access Suite jest też Password Manager 4.0 - program udostępniający funkcje jednokrotnego logowania (single sign-on).

W najnowszej wersji poprawiono wydajność, umożliwiono samodzielną zmianę haseł przez użytkowników, ale także np. wprowadzono mechanizmy wymuszające stosowanie haseł trudnych do odgadnięcia i odpowiednio skomplikowanych. Nowością jest także logowanie faktu próby uzyskania dostępu do zasobów sieci.

Za sesję lub użytkownika

Nowe aplikacje pakietu Access Suite 4 mają się pojawić na rynku w czerwcu br. Zapowiadane ceny Access Gateway 4.0 zaczynają się od 2,5 tys. USD oraz 99 USD za każdą jednoczesną sesję. W przypadku wykorzystania SSL, ostatnia cena wzrasta do 149 USD. Password Manager 4.0 ma kosztować 179 USD za licencję za sesję równoległą lub 89 USD za licencję dla użytkownika nazwanego.


TOP 200