Dostęp do Internetu

Usługi internetowe rozwijają się z zawrotną szybkością, zwiększając i tak już duże obciążenie sieci publicznej. Jednak naukowcy z wielu firmowych laboratoriów obiecują większe szybkości dostępu. Sieć publiczna odegra główną rolę w dostarczaniu do klienta nowych i ulepszonych usług oraz aplikacji telekomunikacyjnych.

Usługi internetowe rozwijają się z zawrotną szybkością, zwiększając i tak już duże obciążenie sieci publicznej. Jednak naukowcy z wielu firmowych laboratoriów obiecują większe szybkości dostępu. Sieć publiczna odegra główną rolę w dostarczaniu do klienta nowych i ulepszonych usług oraz aplikacji telekomunikacyjnych.

Użytkownicy Internetu chcą szybszych metod dostępu za niższą cenę. Są to dwa główne wyzwania, przed którymi stoją producenci urządzeń zapewniających dostęp do Internetu. Po uporaniu się z nimi... pojawią się inne. Wielu użytkowników chce także, ażeby ich systemy dostępu były związane z dostępem do innych usług. Jeszcze inni będą chcieli połączyć dostęp do Internetu z domowym intranetem. Wydaje się więc, że wspomnianym producentom jeszcze długo nie grozi bezrobocie.

Teraz i w przyszłości

Obecnie dostęp za pośrednictwem modemów jest powszechny wśród osób wykonujących pracę poza instytucją macierzystą i w małych biurach. W przyszłości miejsce modemów analogowych zajmą nowe technologie, zapewniające dostęp do Internetu na nie spotykaną do tej pory skalę. Indywidualni użytkownicy Internetu będą mogli żeglować po całej sieci z przepływnościami 500 kb/s, 1,5 Mb/s, a nawet 10 Mb/s. Ale to dopiero w przyszłości. Na razie warto prześledzić pokrótce ewolucję metod dostępu, od której zależy stan obecny.

Właściwie można zacząć od pytania, w którym miejscu ma się do czynienia z dostępem i co właściwie oznacza ten termin? Tytuł tego rozdziału - Dostęp do Internetu - może być rozumiany rozmaicie. Do niedawna istniały trzy łatwo rozróżniane wielkie grupy zainteresowanych dostępem:

  • użytkownicy końcowi, którzy oprócz usług internetowych chcą mieć jeszcze inne usługi, np. telefonię czy telewizję kablową;

  • dostawcy usług danych, którzy chcą dostarczać dostęp internetowy, usługi dystrybucji zawartości czy inne usługi, jak chociażby prywatne sieci wirtualne - VPN;

  • dostawcy usług telefonicznych, bezprzewodowych i kablowych, którzy chcą łączyć użytkowników końcowych z dostawcami innych usług.
Z czasem granica między dwiema ostatnimi grupami zaczęła się zacierać, tak że wielu operatorów oferuje dostęp zarówno telefoniczny, jak też internetowy.

Odpowiedź na pytanie - czym właściwie jest dostęp? - jest teraz łatwiejsza. Dostawcy usług telefonicznych, bezprzewodowych i kablowych definiują go jako połączenie sieciowe zaczynające się w domu lub firmie użytkownika, a kończące się w węźle usługowym operatora. Reszta sieci operatora telekomunikacyjnego jest przezroczysta dla użytkownika końcowego i powinna się sprowadzać do sieci komutującej i transportowej. W inny sposób patrzą na ten problem liczni ISP (Internet Service Providers). Widzą oni dostęp jako połączenie od ich klienta do ich sieci. W tym przypadku dostęp jest rozumiany jako połączenie z domu lub firmy użytkownika końcowego z węzłem bramy dostępowej należącym do ISP. W ten sposób dla ISP dostęp telefoniczny, przełączanie i sieć transportowa są częściami dostępu.

Ewolucja metod dostępu

Ewolucja metod dostępu do Internetu odzwierciedla rosnący popyt na urządzenia zapewniające szersze pasmo i większą wydajność. Do 1994 r. przeważającą część ruchu internetowego stanowiły informacje tekstowe przesyłane pocztą elektroniczną. Była to najpopularniejsza, obok transferu plików, ówczesna usługa sieciowa. Raptowna zmiana nastąpiła rok później i była związana z graficzną naturą WWW . Do transferu plików graficznych potrzebne były technologie zapewniające większą przepływność.

WWW stała się z czasem podstawą dla innych aplikacji, jak animowana grafika, pliki audio i wideo. Każda z wymienionych stanowiła czynnik dynamizujący producentów. Stawało się jasne, że Internet potrzebuje wyższych przepływności.

Przegląd metod dostępu

Dostęp do Internetu

Cztery grupy dostępów do Internetu

Metody dostępu można klasyfikować na różne sposoby. Jednym z najciekawszych jest klasyfikowanie przez IEC (International Engineering Consortium) - na podstawie nośnika transmisyjnego. Wtedy technologie dostępu do Internetu można podzielić na cztery kategorie:

  • wykorzystujące skrętki miedziane;

  • oparte na światłowodach i kablach współosiowych;

  • bezprzewodowe;

  • w pełni światłowodowe.
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200