Dostęp VoIP Lucenta

Lucent Technologies poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży bramy APX 1000, przeznaczonej do instalacji w sieciach konwergentnych.

Lucent Technologies poinformowała o rozpoczęciu sprzedaży bramy APX 1000, przeznaczonej do instalacji w sieciach konwergentnych.

APX 1000 umożliwia dostawcom usług (w tym internetowych - ISP, lokalnym i międzystrefowym) zaoferowanie rozwiązań o dużej gęstości portów działających w standardzie V.92 i V.44.

Zobacz również:

  • Inicjatywa Pangea pomoże walczyć z cyfrowym wykluczeniem

Za pośrednictwem APX 1000 jest możliwe przełączanie wywołań internetowych, sterowanie połączeniami z wykorzystaniem sygnalizacji SS7, tworzenie wirtualne sieci prywatnych VPN oraz implementacja usług VoIP.

B rama APX 1000 ma cechy charakterystyczne dla rozwiązań klasy operatorskiej o wieloprocesorowej architekturze, z nadmiarowością układów zasilania - co gwarantuje ciągłość pracy mimo zdarzających się awarii zasilania w sieciach transmisji głosu i danych.


TOP 200