Domowy antywirus

HomeGuard oferuje możliwość automatycznej ochrony komputera PC przed wirusami.

HomeGuard oferuje możliwość automatycznej ochrony komputera PC przed wirusami.

Pakiet antywirusowy Dr Solomon’s HomeGuard Anti-Virus dla Windows 3.1 lub Windows 95 jest przeznaczony głównie dla indywidualnych użytkowników komputerów PC. Program może pracować w tle, ostrzegając użytkownika w razie stwierdzenia podejrzanej aktywności systemu wywołanej przez , a także udostępnia funkcje skanowania zasobów komputera i usuwania wirusów. W skład pakietu HomeGuard Anti-Virus, oprócz właściwego programu, wchodzi też dodatkowa dyskietka Magic Bullet, umożliwiająca start systemu oraz uruchomienie podstawowych funkcji skanowania i usuwania wirusów.

Do HomeGuard 7.72 jest dołączona baza danych, opatrzona datą: czerwiec 1997 r., która zawiera wzorce 12 117 wirusów. Program pozwala na włączenie/wyłączenie trybu czuwania, określenie rodzaju plików, które mają być sprawdzane, oraz zestawu kontrolowanych dysków. W zależności od parametrów konfiguracji, wirusy mogą być usuwane automatycznie lub tylko na polecenie użytkownika za pomocą programu Magic Bullet (w tym przypadku WinGuard jedynie ostrzega o znalezionych wirusach). Natomiast zawsze istnieje możliwość zapisania w pliku raportu z informacjami na temat pracy programu. W raporcie tym można m.in. przechować listę zainfekowanych plików.

Pakiet zawiera pomoc kontekstową, a dołączona drukowana instrukcja dokładnie i szczegółowo wyjaśnia wszystkie etapy obsługi programu. Zarówno pomoc, jak i dokumentacja są jednak opracowane tylko w języku angielskim.

HomeGuard jest tańszą i prostszą wersją pakietu Dr Solomon’s Anti-Virus Toolkit, który ponadto zawiera m.in. funkcje sieciowe i możliwość obsługi wielu użytkowników. Funkcje te nie są niezbędne dla indywidualnych użytkowników PC. Firma Dr Solomon’s Software Ltd. oferuje możliwość upgrade’u z HomeGuard do pełnej wersji Anti-Virus Toolkit.

Baza danych o wirusach jest aktualizowana co kwartał, ale uzyskanie nowych wersji wymaga wykupienia dodatkowej licencji. Po zarejestrowaniu się, użytkownicy HomeGuard mają prawo tylko do jednej bezpłatnej aktualizacji w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu (w dowolnie wybranym przez użytkownika terminie). Instalacja pakietu przebiega bezproblemowo i polega na uruchomieniu programu Setup, po wcześniejszym skontrolowaniu systemu za pomocą Magic Bullet. HomeGuard zajmuje jedynie ok. 3 MB na dysku. Wcześniej należy zwrócić uwagę na wybranie dyskietki z odpowiednią wersją dla Windows 3.1 lub Windows 95. Po zainstalowaniu programu i ponownym uruchomieniu komputera, HomeGuard automatycznie uaktywnia się i od tej pory sprawdza wszystkie otwierane przez użytkownika pliki.

Program antywirusowy Dr Solomon’s HomeGuard Anti-Virus wersja 7.72

Producent: Dr Solomon’s Software Ltd.

Dystrybutor: Dagma, 40-615 Katowice, ul. Gen. Jankego 15, tel. (+32) 202 11 22.

Cena: HomeGuard Anti-Virus (z jedną aktualizacją): 159 zł + VAT

kwartalna aktualizacja na rok: 159 zł + VAT


TOP 200