Domino R5 będzie obsługiwało XML i COM

Najnowsze uaktualnienie Domino R5, oprogramowania komunikacyjnego Lotusa, będzie obsługiwało język XML (Extensible Markup Language) oraz technologię COM (Component Object Model) Microsoftu. Uaktualnienie, bezpłatne dla dotychczasowych użytkowników oprogramowania, pojawi się na rynku w ciągu 30 dni.

Najnowsze uaktualnienie Domino R5, oprogramowania komunikacyjnego Lotusa, będzie obsługiwało język XML (Extensible Markup Language) oraz technologię COM (Component Object Model) Microsoftu. Uaktualnienie, bezpłatne dla dotychczasowych użytkowników oprogramowania, pojawi się na rynku w ciągu 30 dni.

Lotus zaoferuje zarówno obsługę XML przez serwery Domino R5, jak i środowisko programistyczne, umożliwiające definiowanie arkuszy stylów XLS (Extensible Style Language) określających sposób prezentacji danych.

Domino R5 nie będzie bezpośrednio przechowywać dokumentów XML, ale będzie je konwertowało na własny format. Lotus zapowiedział jednak, że w przyszłości zaoferuje bezpośrednią obsługę XML.

Z kolei obsługa COM pozwoli programistom wykorzystującym narzędzia Microsoftu na bezpośrednie odwołania do usług oferowanych przez Domino. Do tej pory Domino obsługiwało jedynie technologię OLE, która wymagała uaktywnienia również klienta Notes.


TOP 200