Domino 4.6 bardziej internetowy

Nowa wersja sztandarowego produkt Lotusa oferuje obsługę większej liczby protokołów internetowych i lepsze narzędzia programistyczne.

Nowa wersja sztandarowego produkt Lotusa oferuje obsługę większej liczby protokołów internetowych i lepsze narzędzia programistyczne.

Lotus Development udostępnił wersję beta oprogramowania Notes Designer for Domino Release 4.6 i Lotus Domino Release 4.6. Nowe pakiety umacniają pozycję Lotusa na rynku rozwiązań intra- i internetowych. Notes Designer for Domino to klient Domino i zestaw narzędzi programistycznych, ułatwiający dostosowywanie aplikacji Domino do potrzeb i możliwości przeglądarek WWW, za pośrednictwem których użytkownicy mogą korzystać z funkcji oferowanych przez serwery Domino. Serwer Lotus Domino oferuje obsługę większej niż dotąd liczby protokołów internetowych, a także prostszą procedurę instalacji i konfiguracji. Obydwa produkty mają trafić na rynek pod koniec września br.

Nowy klient

Notes Designer for Domino to oprogramowanie klienckie systemu Domino, które dotąd znane było pod nazwą Lotus Notes. Wyposażone jest ono jednak w dodatkowe narzędzia umożliwiające tworzenie aplikacji dla Domino, zawiera również oprogramowanie dwóch innych klientów z rodziny Notes: Notes Desktop i Notes Mail. Pakiet ten zawiera praktycznie wszystkie narzędzia, które znaleźć można w rodzinie produktów Notes.

Najbardziej interesującą funkcją nowego klienta wydaje się być cecha nazwana Portfolio, która pozwala użytkownikowi otworzyć jedną bazę danych określającą jego profil i zawierającą wszystkie uruchamiane aplikacje pogrupowane według częstotliwości wykorzystywania. Jednocześnie po otwarciu tej bazy dostępne są wszystkie funkcje Notes, co pozwala np. uruchomić proces pełnotekstowego przeszukiwania bazy, powodującego w rzeczywistości przeszukanie baz danych wszystkich najczęściej uruchamianych aplikacji. Znacznie skraca i upraszcza to proces przeszukiwania w przypadku gdy użytkownik nie pamięta, w której z baz danych umieścił poszukiwaną informację (nie trzeba już kolejno wyszukiwać danych w poszczególnych aplikacjach).

Lotus ulepszył także sposób, w jaki Notes Designer for Domino współpracuje z pakietami SmartSuite i Microsoft Office. Zautomatyzowano np. proces osadzania obiektów OLE w dokumentach Notes, co umożliwia np. użytkownikom zdefiniowanie Microsoft Worda jako podstawowego edytora do poczty elektronicznej. Chociaż niektórzy mogą być zachwyceni tą nową funkcjonalnością, należy od razu ostrzec, że czas oczekiwania na uruchomienie mechanizmu OLE automation engine, jest dosyć długi - może więc skutecznie zniechęcić do jego stosowania. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy użytkownicy muszą przygotowywać długie dokumenty – wtedy warto chwilę poczekać na uruchomienie Worda w okienku Notes.

Notes bardziej programistyczny

Użytkowników, potrzebujących dostępu do sieci WWW z poziomu klienta Notes, powinny satysfakcjonować możliwości, jakie oferuje Notes Designer for Domino. Lotus zastąpił bowiem w swoich 32-bitowych klientach własną przeglądarkę WWW Internet Explorerem Microsoftu, pracującym jako obiekt ActiveX w okienku Notes. Widoczny jest brak paska narzędziowego znanego z Explorera, co jest cechą dosyć istotną, gdyż jego obecność pozwoliłaby użytkownikom pracować w ten sam sposób bez względu na to, czy uruchamialiby oni Internet Explorera jako zewnętrzną aplikację, czy tylko wewnątrz Notes.

Notes Designer for Domino zawiera także nowe narzędzia programistyczne, które pozwalają programistom w prostszy sposób dostosowywać opracowywane aplikacje zarówno dla standardowych klientów Notes, jak i przeglądarek WWW, za pośrednictwem których mogą być one uruchamiane. Możliwe jest np. operowanie językiem HTML bezpośrednio w formularzu lub dokumencie i jednocześnie oznaczenie tego fragmentu w HTML-u w taki sposób, że nie będzie on wyświetlany w standardowym kliencie Notes.

Notes Designer for Domino pozwala także dołączać do formularzy Notes applety napisane w Javie. Chociaż rozwiązanie to może nastręczyć trochę problemów podczas implementacji w aplikacjach, to możliwość jego stosowania jest bardzo istotna – szczególnie że można przekazywać formuły i funkcje Notes jako parametry dla aplikacji w Javie. Cecha ta pozwala zintegrować środowisko programistyczne Notes z Javą.

Pakiet umożliwia też dodawanie definiowanie własnych widoków, ramek dzielących ekran na kilka części oraz przycisków nawigacyjnych, co usprawnia proces opracowywania aplikacji dla przeglądarek WWW, umożliwiając programistom łatwiejsze manipulowanie danymi i bardziej złożonymi dokumentami.

Otwarty serwer

Główne usprawnienia, zawarte w serwerze Domino 4.6, dotyczą implementacji nowych protokołów komunikacyjnych. Poza obsługą HTTP, SMTP i POP3, która pojawiła się już w wersji 4.5 pakietu, Domino wspiera także IMAP4, Network News Transfer Protocol (NNTP) i LDAP. Wersja 4.6 będzie oferować także obsługę technologii SSL 3.0 i certyfikatów X.509 w trzeciej wersji. Umożliwi to budowanie bezpiecznych serwisów WWW przy wykorzystaniu serwera Domino.

Wymiana danych za pośrednictwem protokołu IMAP4 między serwerem Domino a klientem pocztowym zawartym w pakiecie Netscape Communicator przebiegała praktycznie bez problemów. Jedyną niedogodnością był długi czas oczekiwania na wykonanie niektórych operacji. Niemniej możliwe było np. przenoszenie listów pomiędzy różnymi folderami znajdującymi się na serwerze, a także przeszukiwanie książki adresowej Domino z poziomu klienta firmy Netscape.

Dobrą wydajność oferuje natomiast obsługa protokołu NNTP. Domino nie nastręczało praktycznie żadnych trudności podczas wymiany informacji z innymi serwerami NNTP. Bez problemu działało także dodawanie nowych grup dyskusyjnych z poziomu klienta Notes, przeglądarki WWW, jak i dedykowanej przeglądarki NNTP.

Niestety, nie wszystkie bazy dostępne z poziomu klienta Notes mogą być udostępnione za pośrednictwem protokołu NNTP. Aby to umożliwić, muszą one być przygotowane zgodnie ze specyficznym formatem, co nie zawsze jest możliwe.

Jedną z najważniejszych cech nowego Domino jest specjalna baza administracyjna Web Administration, która umożliwia pełne zarządzanie serwerem Domino za pośrednictwem przeglądarki WWW. Chociaż baza Web Administration nie daje pełnej funkcjonalności, takiej jak standardowe narzędzia administracyjne, ale i jej możliwości są zadowalające.

Pakiet dla intranetów

Notes Designer for Domino oferujący nowe narzędzia programistyczne, a także usprawniony interfejs użytkownika, w połączeniu z serwerem Domino oferującym obsługę większej liczby protokołów internetowych, stanowią ciekawą kombinację i podnoszą wartość produktów Lotusa jako kompleksowego rozwiązania intranetowego i platformy dla realizacji usług pracy grupowej. Firmy, które już użytkują Domino, powinny rozważyć uaktualnienie oprogramowania do wersji 4.6, oferującej znacznie bogatsze możliwości programistyczne i rozszerzoną obsługę usług internetowych.


TOP 200