Dominet w data center KGHM

Spółka zawarła kontrakt na hosting systemów informatycznych z Centralnym Ośrodkiem Przetwarzania Informacji KGHM. Umowa obejmie systemy informatyczne Dominet SA i Cuprum Banku.

Dominet chce ujednolicić platformę systemową dla spółek grupy i Cuprum Banku. Przedstawiciele firmy utrzymują, że bank jako pierwszy w Polsce powierzy w outsourcing wszystkie główne systemy informatyczne zewnętrznej firmie. KGHM udostępni Cuprum Bankowi podstawowe i zapasowe centrum danych w Lubinie. Strony podpisały umowę na czas nieokreślony. Jak zapewnia kierownictwo Dominetu, brano pod uwagę kilka ofert outsourcingowych. Decyzja wydaje się oczywista biorąc pod uwagę lokalizację centrum danych i związki kapitałowe KGHM z należącym do Dominetu Cuprum Bankiem.

W tym roku bank zawarł umowę na wdrożenie scentralizowanego systemu def2000, autorstwa rzeszowskiego Compu.

Zobacz również:


TOP 200