Dominacja TP SA potwierdzona

Sąd Antymonopolowy oddalił zażalenie, które Telekomunikacja Polska SA złożyła w sprawie stanowiska Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie dominującej pozycji operatora na polskim rynku telekomunikacyjnym.

Sąd Antymonopolowy odrzucił zażalenie Telekomunikacji Polskiej SA dotyczące uznania spółki za dominującego operatora na polskim rynku telekomunikacyjnym. Na początku czerwca br. TP SA złożyła do Sądu Antymonopolowego zażalenie na majową decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który stwierdził, że operator posiada dominującą pozycję, zajmując co najmniej 40% rynku telekomunikacyjnego w kraju.

Od postanowienia Sądu Antymonopolowego Telekomunikacja Polska SA nie może wnieść odwołania. Ostateczną prawomocną decyzję w sprawie uznania TP SA za operatora dominującego podejmie Urząd Regulacji Telekomunikacji.

Zobacz również:


TOP 200