Dokumenty przez przeglądarkę

FileNET oferuje Panagon, rozbudowaną wersję oprogramowania Visual WorkFlo.

FileNET oferuje Panagon, rozbudowaną wersję oprogramowania Visual WorkFlo.

Oferowany przez FileNET pakiet rozwiązań WorkFlo, przeznaczony do zarządzania obiegiem dokumentów i przepływem zadań, został znacznie rozbudowany w zakresie wsparcia technologii internetowych. Wraz z rozbudową funkcjonalności seria oprogramowania Visual WorkFlo zyskała nową nazwę - Panagon. Obecnie obejmuje ona dwa rodzaje produktów: eProcess, ukierunkowane na zarządzanie przepływem zadań, i eContent, przeznaczone przede wszystkim do zarządzania obiegiem i publikacją dokumentów w Internecie.

Cienkie aplikacje

Pakiet WorkFlo dotychczas pozwalał na tworzenie aplikacji wyłącznie w architekturze klient/serwer. Zaletą technologii Panagon jest to, że nie wprowadzając żadnych zmian w definicjach procesów, system zarządzania obiegiem pracy lub dokumentów może się jednocześnie komunikować zarówno z tradycyjnymi, w pełni funkcjonalnymi aplikacjami klienckimi, jak i aplikacjami "cienkich klientów", uruchamianymi w przeglądarce internetowej (aplikacje pisane w Javie, ActiveX i HTML).

Tradycyjne aplikacje komunikują się z systemem, tak jak dotychczas, poprzez dostarczane biblioteki Visual Basic i C++. Aplikacje "cienkich klientów" wymagały jednak wprowadzenia warstwy pośredniej, która mogłaby przełożyć wywołania i komunikaty WorkFlo na język zrozumiały dla serwera WWW, i odwrotnie. W rozwiązaniach Panagon rolę tę spełnia oprogramowanie Web Services, współpracujące z wersją 4.0 serwera Microsoft IIS lub wyższą oraz przeglądarką Internet Explorer 5.x.

Web Services udostępnia API systemu Visual WorkFlo i systemów pomocniczych (np. Image Services - archiwizacja danych z dokumentów papierowych - czy Content Services - przechowy- wanie treści) jako klasy Java. Aby ułat-wić komunikację między Web Services a IIS-em, FileNET stworzył specjalny komponent o nazwie JiGlue, który odwzorowuje wywołania COM Microsoftu na odpowiednie funkcje Java, i odwrotnie. Za pomocą Web Services aplikacja Web sięga nie tylko do logiki zawartej w rdzeniu systemu, czyli Visual WorkFlo. Dzięki niej za pomocą przeglądarki można korzystać ze wszystkich modułów systemów tworzonych na bazie rozwiązań Panagon, czyli również budować w trybie graficznym schematy przepływów dokumentów i aktywować je.

W wersji WWW dostępny jest moduł administracyjny wraz z konsolą konfiguracyjną, a także oprogramowanie do projektowania aplikacji klienckich. Web Services istniało wprawdzie jeszcze przed pojawieniem się pakietu Panagon, jednak dopiero w tym opracowaniu zostało w pełni wykorzystane.

Na bazie Visual WorkFlo zbudowano również eContent - pakiet przeznaczony do zarządzania dokumentami i ich publikacją. Narzędzia, dostarczane wraz z systemem, pozwalają m.in. na kontrolowanie wersji dokumentów, grupowanie ich w foldery czy wprowadzanie uwag itp. Możliwe jest jednoczesne korzystanie z wielu różnych repozytoriów dokumentów, np. skanowanych dokumentów papierowych i elektronicznych. Producent zadbał także o możliwość przeglądania ponad 200 typów dokumentów bez potrzeby instalowania obsługujących je aplikacji.

Projektowanie procesów

Dotychczas definicje schematów były opracowywane przy użyciu aplikacji Composer, posługującej się językiem opisu procesów CDL. W pakiecie Panagon nazwę Composer zmieniono na Visual WorkFlo Toolkit. Obok niego pojawiło się jednak oddzielne narzędzie - Designer, które tworzy kod nie w CDL, lecz w XML i w tym formacie przechowuje je w repozytorium Content Services. Konwertowanie z CDL na XML nie jest jeszcze możliwe, ale schematy wykonane w różnych językach można jednak łączyć logicznie, tworząc wzajemne odwołania.

Dla kogo?

Rdzeń systemu Panagon, czyli Visual WorkFlo, jest dostępny na platfor- mach: IBM p/OS 4.3.3 (wcześniej AIX), HP-UX 11.0 i Windows NT 4.0 SP6. System współpracuje z Oracle8 i SQL Ser- ver 7. W Polsce Panagon oferują partnerzy FileNET: Optix, ComArch, ComputerLand, Emax i SterProjekt. Grupę docelową stanowią duże organizacje, takie jak instytucje finansowe czy administracja, a także duże firmy, w których obieg zadań i dokumentów powinien być ściśle zintegrowany z systemami obsługi klienta.


TOP 200