Dokumenty Intela nie trafią do KE

W ubiegłym tygodniu amerykański sąd okręgowy odrzucił wniosek AMD o przekazanie akt procesowych Intela do Komisji Europejskiej. Chodzi o dokumenty związane ze sprawą Intel/Intergraph, które według Advanced Micro Devices mogłyby okazać się pomocne w rozpatrzeniu wszętym na wniosek AMD postępowaniu wyjaśniającym rynkowe praktyki rywala.

Sąd Najwyższy przychylił się do prośby AMD w czerwcu. Sąd Okręgowy uznał zaś, że przekazanie dokumentów nie jest jednak możliwe ze względów proceduralnych. Ponadto KE już wcześniej poinformowała, że nie potrzebuje tych materiałów - podkreślił sędzia James Ware, wydając wyrok w tej sprawie.

Postępowanie KE na wniosek AMD rozpoczęło się w 2000 r. jednak regulator nie znalazł dowodów na naruszenie prawa przez Intela. Po przerwie komisja powróciła do zbierania dowodów. Advanced Micro Decivices uważa, że pomocne mogłby okazać się informacje z procesu Intel-Intergraph. W związku z decyzją amerykańskiego sądu AMD nie zdecydowało jeszcze czy złoży odwołanie.

Zobacz również:

  • Apple stanął w Europie w obliczu pozwu zbiorowego
  • John McAffe w poważnych opałach

TOP 200