Dokument wewnątrz firmy

Poznański Talex zaprezentuje system zarządzania obiegiem dokumentów - Documentum, produkowany przez amerykańskiego partnera o tej samej nazwie. System umożliwia skanowanie napływających dokumentów w postaci papierowej, a następnie przetwarzanie ich na postać cyfrową za pośrednictwem urządzeń OCR.

Poznański Talex zaprezentuje system zarządzania obiegiem dokumentów - Documentum, produkowany przez amerykańskiego partnera o tej samej nazwie. System umożliwia skanowanie napływających dokumentów w postaci papierowej, a następnie przetwarzanie ich na postać cyfrową za pośrednictwem urządzeń OCR.

Przetwarzane w ten sposób dokumenty to np. listy, faktury, zamówienia, czeki czy faksy. Są one klasyfikowane i przyporządkowywane określonej kategorii poprzez przypisanie im takich atrybutów, jak typ dokumentu, jego pochodzenie, treść, czas i miejsce przybycia, adresat, nadawca itp.

Dokumenty są umieszczane w centralnej bazie danych, co umożliwia ich późniejsze wyszukiwanie, modyfikację, łączenie z innymi dokumentami i dalsze przesyłanie wewnątrz firmy. Dzięki przyporządkowaniu dokumentom kategorii możliwe jest nadanie im standardowego obiegu w przedsiębiorstwie. Bezpieczeństwo informacji zapewnione jest dzięki określeniu praw dostępu użytkownikom i ich weryfikacji za pomocą systemu haseł. Documentum pozwala również na kontrolę zarządzania jakością poprzez szczegółową analizę cyklu obiegu dokumentacji.

Talex zaprezentuje również zinteg- rowany system zarządzania przedsiębiorstwem IRBIS, zawierający typowe moduły finansowo-księgowe, kadry-płace, środki trwałe, obrót materiałowy oraz moduł informowania kierownictwa. System przeznaczony jest zwłaszcza dla dużych hurtowni, ale także przedsiębiorstw produkcyjnych, banków i wyższych uczelni. W przyszłości system wzbogacony zostanie o graficzny interfejs i monitor transakcyjny Tuxedo firmy BEA Systems. Ten ostatni prezentowany jest także jako oddzielny produkt, umożliwiający kontrolę i zarządzanie przepływem danych w środowisku rozproszonym, a także synchronizacje działania całego systemu i zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do danych i ich archiwizacji. Przedstawione zostaną również narzędzia programistyczne Rogue Wave, umożliwiające wykorzystanie tego samego kodu źródłowego na różnych platformach bazodanowych, np. Informix i Oracle.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200