Dokument szybko przekazany

Sieć dystrybucji zawartości stron to nowe, kompleksowe rozwiązanie Cisco, które przyspiesza wyświetlanie stron internetowych na komputerach użytkowników.

Sieć dystrybucji zawartości stron to nowe, kompleksowe rozwiązanie Cisco, które przyspiesza wyświetlanie stron internetowych na komputerach użytkowników.

Cisco Systems wprowadziła na rynek nową serię produktów o nazwie Content Delivery Network System (sieć dystrybucji zawartości). Idea Content Delivery Network (CDN) jest zbliżona do idei serwerów buforujących typu cache (nazywanych także proxy), z tym że w przypadku CDN użytkownik nie musi specjalnie konfigurować swojej przeglądarki ani obawiać się niedostępności serwera cache. CDN umożliwia dostawcy serwisów internetowych optymalizację ich dostępności poprzez umieszczenie w wielu miejscach Internetu (odległych od siebie geograficznie) kopii serwerów WWW i kierowanie użytkowników do serwera, który może ich obsłużyć w najkrótszym czasie. Chociaż rozwiązania realizujące tę ideę są już dostępne na rynku, to oferta Cisco jest najbardziej kompleksowa. Firma dostarcza bowiem dedykowane urządzenia pełniące funkcję serwerów buforujących, routery przekierowujące zapytania użytkownika do najbliższego im serwera, urządzenia zarządzające siecią CDN i replikujące dane pomiędzy serwerem WWW a serwerami typu cache, a także przełączniki umożliwiające realizację funkcji równomiernej dystrybucji obciążenia pomiędzy wieloma serwerami.

Jak z klocków

Podstawowym elementem sieci CDN jest urządzenie określane jako Content Distribution Manager (CDM). Odpowiedzialne jest ono za zarządzanie siecią CDN i jej monitoring w czasie rzeczywistym, a także dystrybucję zawartości (replikację) wskazanych przez administratora serwerów WWW do wszystkich dedykowanych serwerów buforujących nazwanych Content Engines (CE). Ich jedynym zadaniem jest udostępnianie plików HTML, JPEG, GIF itd. (w przyszłości również przekazów strumieniowych typu RealAudio czy ASF) na żądania nadsyłane przez przeglądarkę użytkownika.

Elementem systemu, z którym najczęściej ma interakcję przeglądarka użytkownika, są routery zawartości (Content Routers). Przejmują one realizację odpowiedzi na zapytania DNS i każdorazowo, gdy takie zostanie do nich przesłane przez przeglądarkę, wskazują numer IP serwera buforującego (urządzenie typu CE) zawierającego aktualną kopię zawartości serwera WWW i jednocześnie znajdującego się najbliżej użytkownika i zdolnego udostępnić żądane dane najszybciej ze wszystkich serwerów buforujących. Routery dysponują również informacjami o sprawności łączy do konkretnego urządzenia CE. Dzięki temu kierują użytkownika tylko do tych serwerów cache, które w danej chwili są dostępne.

Ostatnim elementem rozwiązania CDN przydatnym tym klientom, którzy wykorzystują w jednej lokalizacji wiele serwerów WWW bądź serwerów buforujących, są przełączniki zawartości (Content Switches). Umożliwiają one realizację funkcji równoważenia obciążenia pomiędzy podłączonymi do ich portów serwerami.

Tylko pliki statyczne

Rozwiązanie CDN nie zwalnia jednak administratorów z odpowiedzialności za optymalizację pracy serwerów WWW . Chociaż po zastosowaniu urządzeń wchodzących w skład serii CDN znacznie zmniejsza się obciążenie tych serwerów, to w rzeczywistości nadal będą one obsługiwać wszystkie zapytania, które wymagają wyświetlenia stron tworzonych dynamicznie. Urządzenia typu cache mogą buforować elementy statyczne, takie jak dokumenty HTML, elementy graficzne i pliki multimedialne. Nie mogą obsługiwać pracujących na serwerze aplikacji CGI. Oznacza to, że po stronie typu ASP użytkownicy przeglądarek nadal będą musieli sięgać bezpośrednio do orygi- nalnych serwerów WWW, podczas gdy wszystkie zawarte na nich elementy graficzne będą mogły już być pobierane z najbliższego cache'a.

W rzeczywistości CDN nie odciąży więc całkowicie serwerów WWW. Jego podstawową rolą jest zoptymalizowanie transmisji w samej sieci, która obecnie jest czynnikiem znacznie spowalniającym dostęp do serwerów internetowych.

Nowatorskim rozwiązaniem Cisco zintegrowanym w sieci CDN jest możliwość scentralizowanego billingu wykorzystania wszystkich urządzeń. Jest to o tyle istotne, że dotychczas gdy użytkownik pobierał kopię strony WWW z serwera buforującego, informacja o tym fakcie nie była odnotowywana w dzienniku pracy serwera. Co za tym idzie firmy udostępniające serwery WWW mogły mieć znacznie zaniżone statystyki oglądalności, gdy użytkownicy dostawali się do nich przede wszystkim z wykorzystaniem proxy.

Jak to działa?

Każdorazowo, kiedy użytkownik próbuje za pośrednictwem przeglądarki uzyskać dostęp do serwera np. www.computerworld. com.pl, przeglądarka wysyła zapytanie do lokalnego serwera DNS z prośbą o zamianę nazwy internetowej na numer IP. Ten z kolei zadaje pytanie serwerowi DNS danej domeny, który z kolei wskazuje router zawartości jako właściwy adres dla rozszyfrowania adresu www.computerworld.com.pl. Router po otrzymaniu zapytania sprawdza, który z aktualnie widzianych przez niego serwerów buforujących dysponuje naj- bardziej aktualną wersją zawartości serwera WWW i jednocześnie znajduje się najbliżej przeglądarki użytkownika. Następnie wysyła adres IP tego serwera do lokalnego serwera DNS użytkownika wraz z informacją, kiedy wygasa "termin przydatności" danego serwera buforującego (do kiedy zawarta na nim kopia danych serwera WWW jest aktualna). Klient wysyła zapytanie do wskazanego przez router serwera buforującego, który odpowiada na nie wysyłając żądany plik lub też, jeśli aktualnie go nie ma (co jest prawdą w przypadku dokumentów serwowanych dynamicznie), pobiera go z oryginalnego serwera WWW i dopiero udostępnia użytkownikowi.

Dostępność

Wszystkie z zapowiedzianych przez Cisco rozwiązań i urządzeń mają być wprowadzone na rynek w październiku br.


TOP 200